Playstation 2

PS2 crackar SHOP

Rádio Expres

Čas Hrať PS2

Kalendár deň ha hranie

TOPlist

Čekni ma

Je táto stránka fajn či nie?

Dobrá (769)
 

Fajn (722)
 

Nehrám (656)
 

Výborná (707)
 

Prehlad PS2 hier

Tu si môžete prezrieť jednotlivé Ps2 hry a urobiť si mienku o hre

Tomb Raider : Legend

01 - Bolivia – Tiwanaku
Odměny v misi (tajné skrýše):

1 zlatá plaketa, 5 stříbrných a 10 bronzových.

Hra začíná animací, ve které jako mladá Lara i s vaší matkou cestujete letadlem, které znenadání začne hořet, je tedy nad slunce jasné, že následná havárie je nevyhnutelná, kabina totiž exploduje, spatříte dále, jak přeskakujete po skalách z jedné na druhou, zavěšujete se na římsy a předvádíte další všemožné kousky, je to i ukázka toho, co vše dovedete, takže se pozorně dívejte, poté už se ocitnete v reále v současnosti v první zahřívací misi. Ihned se vydejte vpřed do skalní soutěsky, kde seberte bronzovou plaketu (1/10), poté se vraťte a odbočte doleva, kde přeskočte přes malou propast na druhou stranu. Nato odbočte doleva a vpravo ve skalním výklenku seberte bronzovou plaketu (2/10), opět se vraťte zpět, tedy k jezírku a vyzkoušejte si akci, skopněte dolů do jezera kulatý kámen. Nyní seskočte dolů do jezírka, přeplavte ho nad hladinou, neboť není třeba se potápět na druhou stranu, kde vystupte na pevnou půdu. Popojděte dopředu a vytáhněte se na skalní terasu, v následující animaci pak si společně s Alisterem, který bude po celou hru vašim průvodcem a rádcem zkontroluje vzájemné komunikační zařízení, kterým budete dostávat rady a informace, též podávat dotazy a předávat poznatky, zároveň i zjišťovat stav plnění vašich úkolů, počet nalezených odměn a rychlost vašeho postupu, což vše dohromady bude mít vliv na konečné hodnocení vámi dosažených úspěchů, vyjádřených v procentech.

Po skončení animace pokračujte doleva, zatlačte na obrovský balvan před vámi, bránící vám v cestě dál, tak ho shodíte do propasti a vy si přes ni přeskočte na druhou stranu k vertikální liáně, na kterou si naskočte. Ručkujte po ní úplně až nahoru. Odtud si přeskočte doprava na druhou vertikální liánu a z ní opět doprava na skalní terasu, pokračujte dál doprava k malé propasti, před ní si naskočte na lano. Přetočte se na něm doleva, rozhoupejte se a v kulminační horní poloze si přeskočte dopředu do jeskyně. Rozsviťte si baterku, utíkejte dopředu, na konci seberte stříbrnou plaketu (1/5), popojděte vpřed, zavěste se a seskočte dolů. Utíkejte dopředu, na konci naskočte na lano (je to totéž, na kterém jste viseli před chvílí), tentokrát však se rozhoupejte a přeskočte do vchodu jeskyně vlevo.

Opět si rožněte baterku, proběhněte až na konec jeskyně a přeskočte si na terásku před vámi, tak se spustí animace, po ní zjistíte, že se upřeně díváte na římsu vpravo nad vámi. Naskočte si tudíž na ni, ručkujte doleva, ručkování lze zrychlit současným použitím akčního tlačítka, na konci si přeskočte zadním skokem dozadu a vběhněte po kamenech přes potok naproti ke skalní stěně, zabočte doprava. Pokračujte dál při skalní stěně, neboť po chvíli se uvolní obrovský balvan, tak ať vás nerozdrtí, popojděte vpřed a stoupněte si vpravo na balvan trčící z vody. Z něj si přeskočte na vodorovnou tyč před vámi, přeručkujte na ní doleva, znovu se roztočte a přeskočte na římsu mezi vodopády. Přeručkujte doprava, zde se nachystejte na přeskok na římsu vpravo (přeskočit musíte tehdy, když jste k cíli při vašem kývavém pohybu co nejblíže, jinak upadnete), přeskočte a spustí se animace, ve které spatříte prvního strážného, právě dostává hlášení, tudíž se o vás už ví. V reále se vytáhněte a ihned ho zastřelte z pistolí, poté se vydejte vpřed, stoupněte si na balvan vpravo a požijte dalekohled, zapněte si akční tlačítko, tak zjistíte, kde se před vámi nachází aktivní bod  . Vlevo seberte bronzovou plaketu (3/10), pokračujte dál, vylezte si na padlý strom po pravé straně, z něj přeskočte dopředu na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Mohutný balvan zatlačte zpět dolů, tak v animaci spadne na kmen stromu, ten se převáží na druhou stranu.

Zavěste se tedy a seskočte dolů, vylezte si na kmen a přeskočte na jeho doleva vysunutou větev, na té se roztočte a rychle přeskočte na další balvan, přejděte si po něm až ke zlatým kulatým dveřím (to je ten aktivní bod, který jste před chvíli viděli přes váš dalekohled), na ně vystřelte vaše lano, kousek si couvněte a zatáhněte za něj klávesou pro aktivaci, tak dveře vylomíte. Vejděte dovnitř, nyní spatříte v krátké animaci dva na vás už čekající strážné, v reálu je skolte s pistolí, poté se zavěste na úzkou římsu mezi vodopády. Ručkujte doleva, pomáhejte si zrychlováním, ale římsa se stejně utrhne. Naskočte si tudíž na její zbylou část vlevo a zadním skokem si přeskočte na vodorovnou tyč trčící ze zdi, rozhoupejte se na ní a přeskočte si na terásku za vámi. Zde naskočte na lano, řádně se rozhoupejte a přeskočte na římsu nad tou, která se pod vaší vahou před chvílí rozpadla. Vytáhněte se, jděte pod vodopády doleva, na konci se otočte doprava vytáhněte se na malou terásku, kde seberte bronzovou plaketu (4/10). Spusťte se dolů, jděte pod vodopády doprava, na konci se otočte vpravo, přeskočte si na vodorovnou tyč, řádně se roztočte, přeskočte na další, opět se roztočte a přeskočte na kamennou terasu, rychle z pistolí zlikvidujte strážného. Popojděte vpřed, zastřelte dalšího vojáka, rozběhněte se a na konci se odrazte, v letu vystřelte lano, tak se přenesete na protější schody. Vystoupejte po nich doprava, popojděte vpřed, nad vámi vlevo použijte lano na bronzovou plaketu (5/10) a přitáhněte si ji k sobě. Pokračujte doprava, na konci odbočte vlevo, tak se spustí animace, ve které spatříte nejdříve vrtulník a poté pod vámi dole přijíždějící automobily s vojáky. Nejdříve shoďte dolů, nebo z pistolí sestřelte na vojáky několik balvanů, tak mezi nimi způsobíte zmatek a několik jich i zabijete, poté se po šikmé ploše sklouzněte až dolů a postřílejte přeživší vojáky. Vpravo seberte bronzovou plaketu (6/10), vraťte se zpět, na konci odbočte doleva a naskočte si na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte na druhou stranu.

Sjeďte po nakloněné skále dolů, zlikvidujte další vojáky, pomáhat si můžete i rozstřelováním na sebe poskládaných kamenů, kousek dál seberte bronzovou plaketu (7/10), poté se vydejte doleva ke schodišti. Vlevo od něj se vytáhněte na kamenný blok, vlevo na další a na konci vpravo rozstřelte kamennou desku, seberte stříbrnou plaketu (2/5). Vejděte chodbou do chrámu, pokračujte velice opatrně dopředu, zkuste kopnout do jednoho z kamenů na podlaze, tak zjistíte, že před vámi zeje propast, vámi vpřed kopnutý kámen ji otevře. Rozběhněte se tudíž vpřed, odrazte se a skočte, vy skoku použijte lano, tak se zachytnete a zhoupněte se na něm na druhou stranu. Vlevo vstupte do slepé uličky, seberte bronzovou plaketu (8/10), poté pokračujte doprava, tak se ocitnete v místnosti s několika svislými řetězy. Naskočte si tudíž na ten pravý a šplhejte po něm nahoru, ale ten se počne spouštět pod vaší vahou níž, rychle tedy přeskočte na sousední, ten se rovněž začne s vámi spouštět dolů, ale první bude stoupat nahoru. Přeskočte si na něj a ve vhodný okamžik z něj vskočte do skalního výklenku nahoře. Popojděte vpřed, naskočte na další řetěz, spusťte se po něm dolů, jděte vpřed a vskočte do vody. Ponořte se a plavte dál pod vodou, pozor na sledování ukazatele množství vzduchu ve vašich plících, na konci vyplujte na hladinu, vytáhněte se na sokl a seberte bronzovou plaketu (9/10). Poté seskočte zpět do vody, připlavali jste sem levým tunelem, takže nyní se potopte a plavte pod vodou vpřed tunelem pravým, který je zeleně nasvícený, na konci se vynořte a vytáhněte se na suchou zem. Vydejte se dolů po schodech, vlevo z chodby na vás zaútočí leopard, samozřejmě ho zastřelte. Zabočte doleva, seběhněte dolů po dalším schodišti, tak doběhnete k dvěma kamenným kvádrům, které se zavírají a otevírají, jako nějaký lis. Stoupněte si těsně před ně a jakmile se zavřou a počnou se znovu rozestupovat, rychle mezi nimi proběhněte dopředu, tak proběhnete k bedně. Vlevo jsou stejné dvě řady kamenných bloků, těmi již jen tak neproběhnete. Uchopte tudíž bednu a tlačte ji před sebou mezi oběma páry bloků, tak bezpečně krytí bednou projdete až na druhou stranu. Teď už nechejte bednu na místě, už svůj účel splnila, pokračujte vpřed po schodišti vpravo, tak se spustí hodně napovídající animace. Ocitli jste se nyní v místnosti, kde vidíte na podlaze tři nášlapné plotny.

Nejdříve se za vašimi zády vytáhněte nahoru a seberte bronzovou plaketu (10/10), poté seskočte dolů a první bednu na stávající podlaze přetlačte na nejbližší plotnu, tak ji zatížíte. Jděte na konec výstupku před prostřední nášlapnou plotnou a seshora zastřelte dole pod vámi leoparda. Nyní již můžete seskočit bez obav dolů, zabočte vlevo a jděte ke kamenné lávce, na níž stojí na jejím druhém konci bedna. Vytáhněte ji ven, tak se lávka převáží dolů a bednu nyní zatlačte na její konec, dobře ji umístěte. Vytáhněte se na horu a z místa, odkud jste picli leoparda seskočte na zvednutý konec lávky dole pod vámi, tak bednu vymrštíte nahoru k nášlapným plotnám. Vytáhněte se opět nahoru a tuto bednu přemístěte na prostřední nášlapnou plotnu, sledujte, že vrata před vámi mají tendenci se otevřít, ale něco je blokuje. Jděte tedy k poslední nášlapné plotně a stoupněte si k ní tak, abyste na zmíněná vrata dobře viděli. Vstupte na plotnu a sledujte vrata, jak se otevírají, jakmile se otevřou přesně do půlky, rychle s plotny seskočte, podotýkám, že vrata musejí být přesně v polovině, jinak se k zlaté plaketě nedostanete. Vyskočte si nyní na řetěz za vámi, po něm se vyšplhejte nahoru, z něj přeskočte na římsu a ručkujte doprava, přeskočte si na další římsu vpravo, z které se vytáhněte nahoru. Zde naskočte na horizontální řetěz, na konci seskočte a vpravo se zavěste, spusťte se níž, ručkujte doprava a přeskočte vpravo na tyč. Roztočte se a přeskočte k vratům, zavěste se na římsu vedle vrat, vytáhněte se na druhou a přeskočte na vrata, kde se zachytněte. Vytáhněte se dvakrát nahoru a seberte zlatou plaketu (1/1), přeskákejte si po římsách dolů a otočte se. Vlevo před vámi naskočte na římsu, ručkujte doprava až k vodorovnému řetězu, vyskočte na něj a ručkujte doprava, seskočte a seberte stříbrnou plaketu (3/5). Stejnou cestou se vraťte k vratům, skrčte se a projděte na druhou stranu, popojděte vpřed, spustí se animace, buďte ve střehu, na obrazovce se budou objevovat bílé šipky, které musíte opětovat stejnými kurzorovými klávesami, tak se bez úhony dostanete až za vrata, která se za vámi ihned zavřou. Pokračujte chodbou vpřed, na konci shora zastřelte leoparda a poté si po římsách seskákejte dolů. Hledejte aktivní skálu, kterou zatlačte dopředu, vejděte do takto otevřené chodby, na jejím konci seberte stříbrnou plaketu (4/5). Vraťte se zpět a všimněte si tyčí, připomínajících tak trochu televizní antény. Naskočte na tu, pod kterou je kamenný výstupek, tak se přetočíte, stále se roztáčejte a přeskakujte z jedné na druhou.

Zachytněte se za římsu, přeručkujte doprava, přeskočte doprava na další římsu a z ní zadním skokem na tyč, tak se na ni postavíte, z ní potom přeskočte do výklenku pro stříbrnou plaketu (5/5). Seskočte dolů, naskočte na první tyč, opět se roztáčejte a přeskakujte na další tyče, zachytněte se znovu za římsu, ručkujte doprava, přeskočte na další vpravo, z ní si vyskočte nad římsu nad vámi, ručkujte doleva, přeskočte vlevo na další římsu a ručkujte doleva, seskočte na zem. Vytáhněte se nahoru do chodby, pokračujte lomenou chodbou vpřed, jakmile doběhnete na konec, spatříte v animaci přes dalekohled něco, co jste již kdysi dávnou s vaší matkou viděli. Jakmile animace skončí, rychle se rozběhněte po visuté lávce dopředu a přeskakujte přes mezery, které střelbou způsobuje pilot z vrtulníku, na konci skočte a zavěste se za okraj pevniny, vztáhněte se nahoru. Nyní musíte postřílet celkem sedm strážných, sbírejte po nich zbraně, munici a lékárničky, neboť jakmile skolíte posledního, pak v animaci seberete předmět, který jste před chvílí spatřili přes dalekohled, jistě již sami tušíte, že je to první část vámi hledaného divotvorného meče. Jen malé upozornění, od ukončení této mise můžete kdykoliv na počátku další vstoupit do zvláštní mise „Croft Manor“, což je váš domov. Takže si nyní uděláme malou odbočku a navštívíme váš dům, odkud dostáváte vysílačkou zprávy od Alistera a Zipa.

Croft Manor – vaše panství

1 zlatý štít, 10 stříbrných a 16 bronzových.

Jakmile se ocitnete dole v obýváku, odbočte doleva a seberte v chodbě bronzový štít (1/16). Vraťte se a jděte naproti do kanceláře Alistera, za pultem vpravo vzadu aktivujte počítač, ležící na zemi, tak jste si vlevo otevřeli dvířka od trezoru. Jděte k nim a aktivujte spínač za takto otevřenými dvířky, poté vyjděte z místnosti ven a vstupte vpravo do dveří. Projděte lomenou chodbou a na konci seskočte do bazénu s vodou, vpravo pod vodou pod vámi je bronzový štít (2/16), plavte na druhou stranu, kde zatáhněte za páku, tak jste si otevřeli první ze dvou mříží pod vodou před vchodu do tunelu. Vynořte se na hladinu, vylezte z bazénu a po levé straně bazénu zatáhněte za podivnou kamennou rybu, za ní z výklenku seberte bronzový štít (3/16), poté nezapomeňte zatlačit sochu zpět. Vlevo je socha s kopím, použijte na ni vaše lano, tak kopí povytáhnete ven, stejná socha naproti už má kopí vytažené. U vedle protější sochy s vytaženým kopím vytáhněte sochu kamenné ryby, jděte dozadu, za lehátky vlevo seberte bronzový štít (4/16), přejděte k druhým lehátkům a malou sošku vytáhněte ven. Vytáhněte se na ní a přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte si na spodní římsu balkónu před vámi. Ručkujte doprava, přeskočte na sochu ryby a z ní na tyč sochy, roztočte se a přeskočte na horní terasu. Vpravo na skokanském prkně seberte bronzový štít (5/16), nyní se podívejte na podlahu, musíte natočit obě sochy tak, aby se jejich kopí zkřížila a odpovídala obrazci na podlaze.

Otočte tedy pravou sochu doleva a levou doprava, tak se kopí soch zkříží a mezi nimi vzadu se otevře deska s hlavou sochy. Aktivujte její jazyk, tak jste si dole v bazénu pod vodou otevřeli druhou mříž. Jděte na konec balkónu, otočte se doprava a naskočte na tyč sochy, roztočte se a skočte, ve skoku použijte vaše lano, zhoupněte se na něm a přeskočte si na druhou tyč. Na ní se opět roztočte a přeskočte na balkón, u sochy koně seberte dalekohled. Lanem zachytněte modrou kouli nad sochou a stáhněte ji dolů, poté ji přetlačte do jamky v podlaze, tak jste si snížili dolů rostlinu nad bazénem. Za druhou rybí sochou naleznete stříbrný štít (1/10), vraťte se na tu stranu balkónu, z které jste sem naskočili, přeskočte na tyč, roztočte se a skočte, v letu použijte lano, tak naskočíte na sníženou rostlinu nad bazénem, vytáhněte se na ni. Zachyťte se lanem za protější balkón, rozhoupejte se a přeskočte na protější balkón, seberte stříbrný štít (2/10). Nyní seskočte dolů do vody, vplujte do nyní již otevřeného tunelu, plavte vpřed, seberte stříbrný štít (3/10). Plavte dál, brána před vámi se sama otevře, na konci se vynořte na hladinu, vytáhněte se nahoru, teď se nalézáte v malé tělocvičně. Pod vámi ve vodě je bronzový štít (6/16), na souši si nejdříve přetočte všechno nářadí vaším lanem, které je označené oranžovými puntíky . Přes můstek se odrazte na tyč, z ní doprava na vodorovnou tyč, přeskočte doprava na nízkou římsu, ručkujte vpravo, přeskočte na žebřík, vylezte po něm nahoru, skočte na plošinu vpravo. Ta s vámi popojede vpřed, přeskočte na další plošinu a seberte stříbrný štít (4/10).

Vraťte se znovu dolů k odrazovému můstku, přeskočte si až k římse, vytáhněte se výš a skočte dozadu na tyč, z ní pak na druhou, pusťte se a hned přeskočte do výklenku, seberte bronzový štít (7/16). Vraťte se dolů a prohlédněte si celé okolí, tak zjistíte, že je kolem vás plno výklenků, ve kterých jsou umístěny štíty, k těm se nyní musíte dostat přes tyče, lozením po skalách a římsách a roztáčení se na tyčích. Základním místem pro tyto přeskoky je spodní odrazový můstek, štíty jsou umístěny ve výklencích v rozích místností. Tak si přeskákejte vlevo pro bronzový štít (8/16), vpravo po tyčích pro další bronzový štít (9/16), seskákejte si až dolů. Lanem si přetočte žebřík a znovu si k němu přeskákejte, z něj skočte doleva na tyč a odtud do výklenku pro bronzový štít (10/16). Nyní si lanem otočte desku před horním vstupem, vraťte se zpět přes žebříky a plošinky, přeskočte doprava, ručkujte a přes tyče si přeskákejte pro bronzový štít (11/16). Vraťte se na odrazový můstek a přes žebřík a plošiny si přeskákejte doprava, spusťte se dolů a seberte stříbrný štít u vody (5/10). Přeplavte na druhou stranu, vraťte se znovu na odrazový můstek, přeskákejte si přes žebřík až k plošině, z ní na druhou a poté na zeď, přeskočte z ní doprava, ručkujte vpravo, zadním skokem skočte na tyč, z ní přes dvě další tyče na poslední plošinu. Přitáhněte se lanem, rozběhněte se a přeskočte si do výklenku pro stříbrný štít (6/10). Seskákejte si dolů a známou cestou se vraťte zpět do obýváku, kde se vydejte po schodech nahoru. Na bílý kruh nade dveřmi použijte lano, zatáhněte za ně, seberte bronzový štít(12/16). Přejděte na druhou stranu a vstupte do dveří vpravo, ocitli jste se ve vaší ložnici. Popojděte vpřed, odbočte do leva, na konci projděte dveřmi doprava. Nacházíte se v obývacím pokoji, vlevo sklopte dva meče, tak budete moci z otevřeného výklenku sebrat pistole. Vpravo je malá šatna, kde si můžete vybrat různé ustrojení z nabídnutých možností, vlevo vstupte do ložnice a za postelí seberte bronzový štít (13/16). Vraťte se zpět na chodbu, seběhněte dolů po schodech a po dalších vystoupejte nahoru. Z pistolí střílejte do bílého kruhu, tak budete moci z výklenku sebrat stříbrný štít (7/10).

Vraťte se po schodišti dolů, po druhém vystoupejte nahoru, vstupte do dveří vpravo. Jděte na konec chodby, projděte dveřmi a ze stolu seberte baterku. Vlevo od dveří rozstřelte prkna, za nimi seberte stříbrný štít (8/10). Vytáhněte odtud ven malou knihovnu a dotlačte ji na jednu z nášlapných desek vedle Alistera. Nad schody v regálech je druhá malá knihovna, použijte na ni lano a stáhněte ji dolů, poté ji přetlačte na druhou nášlapnou desku v podlaze. Vyběhněte nahoru po schodech a v poslední místnosti seberte bronzový štít (14/16). Vraťte se po schodišti zpět dolů a vstupte malými dveřmi, které jste si přesunutím knihovniček otevřeli do tmavé chodby, rožněte si baterku a seberte stříbrný štít (9/10). Postupujte vpřed, rozstřelte bedny, seberte bronzový štít (15/16). Jděte dále, tak objevíte dva jazykové spínače, oba aktivujte, u toho druhého musíte přečíst nápis na takto odhalené desce, tak zopakujete heslo, je to první podmínka pro získání zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do ložnice a odtud k bazénu, známým způsobem se přesuňte do prvního poschodí ke dvěma známým sochám s meči, tentokrát je otočte zády k sobě, tak jste si za nimi zpřístupnili druhou kamennou desku, kterou si opět přečtěte, splnili jste druhou podmínku pro získání zlatého štítu. Známou cestou se vraťte zpět do knihovny k Alisterovi, aktivujte modrou knihu, jděte nahoru nad schody a zatáhněte za meč, získáte poslední bronzový štít (16/16). Zlatou knihu zastrčte do knihovny, vracejte se zpět, po cestě zastrčte do knihovny zelenou knihu, seběhněte dolů a zatlačte do knihovny červenou knihu. Tak se vám otevře knihovna a z ní seberte poslední stříbrný štít (10/10).

Nezapomeňte si přečíst nápis na kamenné desce, tak splníte třetí podmínku pro splnění zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do chodby, seběhněte dolů po schodišti a po druhém vystoupejte nahoru, jděte doprava na konec chodby, jazykový spínač je k vám teď otevřen čelem. Vpravo od něj stáhněte lanem do vodorovné polohy tři tyče, nyní musíte jednat velice rychle. Aktivujte jazykový spínač, ten se počne otáčet, ale po chvíli se vrací zpět do původní polohy. Rychle si tedy po tyčích přeskákejte až na druhou stranu, kde vlevo aktivujte další jazykový spínač. Pokud jste byli dostatečně rychlí, dole pod vámi v obýváku vystoupí z podlahy socha. Sejděte tedy dolů, sochu natočte čelem k nášlapné ploše a sami si na tuto plochu stoupněte, tak v animaci socha zajede a vynoří se podstavec se zlatým štítem. Vraťte se zpět nahoru, naskočte na tyče a z prostřední si seskočte na podstavec se zlatým štítem (1/1). Seberte ho, seskočte dolů a nezapomeňte hru uložit, tak jste splnili v této misi všechny úkoly a nalezli i všechny štíty v tajných úkrytech.

02 - Peru - Return to Paraiso

1 zlatý artefakt, 2 stříbrné a 8 bronzových.

V úvodní animaci jste se ocitli na malém náměstí a je zřejmé, že z vašeho příchodu vesničané žádnou radost nemají, rychle zalézají do svých domovů a zavírají dveře a okenice. Popojděte dopředu a zahrajte si na fotbalisty, zkuste nakopnout míčem figurínu před vámi, poté se vydejte k ní a vyzkoušejte si na ní střelbu a všechny možné druhy útoků, především se na ní dají natrénovat dokonalá komba, což se vám může později velice hodit. Poté se vydejte do uličky vpravo, vpravo za vašimi zády je dvoustupňová terasa, vytáhněte se tudíž nahoru a přeskočte na střechu, rozběhněte se a skočte, v letu vystřelte lano, tak se zachytíte za pouliční svítilnu, zhoupněte se a přeskočte na protější střechu. Slezte naproti dolů na dvorek, zde seberte bronzový artefakt (1/8), přetlačte si bednu k protějšímu nízkému domečku, vylezte na ni a vytáhněte se na střechu, z ní pak seskočte doleva dolů. Vydejte se zpět k figuríně a od ní pokračujte vlevo pod kamenný oblouk, vedoucí na tržiště.

Tak se spustí animace, ve které si pohovoříte s velice smutnou dívkou jménem Anaya, dozvíte se, že vesnice je téměř vylidněna a že bude muset nasednout do svého auta a vyjet k nejbližší vesnici, aby varovala tamější obyvatele před jim hrozícím nebezpečím. No po skončení animace ale musíte nejdříve udělat pořádek zde, z nákladního auta vyskáčou vojáci, které rychle postřílejte, po krátké animaci pak další, kteří vyběhnou ze dveří a také na balkoně se objeví pár bastardů. Jakmile s nimi tedy zatočíte, jděte do slepé uličky vlevo, kde seberte bronzový artefakt (2/8), vraťte se ke schodům a vyjděte po nich nahoru. Vlevo mezerou v zábradlí přeskočte doleva na plošinu, vytáhněte se nahoru, utíkejte doleva, naskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, z ní pak si seskočte pro bronzový artefakt (3/8). Stejnou cestou se vraťte zpět dolů na tržnici, vylezte si na vlajkový stožár a z jeho vrcholu si přeskočte na balkón, jděte doleva a vpravo vykopněte dveře, v místnosti seberte stříbrný artefakt (1/2). Vraťte se ven, odbočte vlevo, rozběhněte se a skočte, v letu použijte lano, rozhoupejte se a přeskočte na protější balkón. Jděte vpřed a na konci vstupte vlevo do dveří, kde skolte banditu a posbírejte granáty, budou se vám velice hodit. Budete totiž napadeni houfem rozlícených vojáků, vyzbrojených i granáty, takže se snažte je likvidovat shora rovněž pomocí granátů, boj dole na zemi je pro vás velice nevýhodný a nebezpečný. Jestliže se po nějakém zásahu, byť nechtěně ocitnete zpět na zemi, raději rychle vylezte po žebři znovu na střechu a pokračujte v boji odtam. Poté co zlikvidujete první nepřátelskou vlnu, přijede nákladní auto, z něj vyskáčou další vojáci a můžete se pustit do boje znovu. Pokud je sestřelíte, můžete ke konečné likvidaci zbytku nepřátel použít i jejich kulomet na plošině nákladního auta, jen vám připomenu, že bez sbírání lékárniček po mrtvých nepřátelích včetně jejich automatických zbraní, munice a granátů v těchto početně nerovných soubojích nemáte vůbec čáku na vítězství. Jakmile se vám tedy podaří pobít všechny bastardy, slezte z náklaďáku, jděte vpřed, zabočte dvakrát doprava a seberte bronzový artefakt (4/8), vraťte se k nákladnímu autu, odbočte doleva a přistupte k motocyklu, v animaci na něj nasedněte a nyní budete muset dohonit náklaďák plný vojáků, snažící se dojet Anyau v jejím autě a zlikvidovat ji, aby nemohla varovat obyvatele před příchodem plundrujícího vojska.

Zde je důležitá vaše rychlost, je to závod s časem. Držte tedy neustále kurzorovou klávesu vpřed, vyhýbejte se skaliskům, rozstřelujte už předem všechny překážky a barely s trhavinou, signalizované vám žlutým výstražným trojúhelníkem. Sbírejte lékárničky, přeskakujte přes můstky, projíždějte skalními tunely, hlavně nezpomalujte. Tak dojedete několik nepřátelských motocyklistů, které sestřelujte z jejich strojů, nesmějí vás předjet. Postupně dojedete ke dvěma hořícím mostům, přes které, pokud dodržíte největší rychlost automaticky přeskočíte a po likvidaci dalších motocyklistů dojedete hledaná nákladní auta. Ta musíte předjet tak, abyste se dostali až k prvnímu, ze kterého sestřelte několik vojáků, poté rozstřelte i bedny na korbě a vyjeďte si na nákladovou plošinu náklaďáku. V následující animaci potom zlikvidujete šoféra prvního náklaďáku, tak se auťák převrátí, tím zničíte celou zbývající kolonu a přeskočíte si k Anyau do jejího džípu. Spustí se tak další animace, ve které dosáhnete s Anyau rozvalin, které se ale hodně změnily, brzy pochopíte, že jste se dostali nějakým způsobem zpět do vašeho mládí, setkáte se s Amandou, slezete za ní dolů po laně a v reále se ocitnete za mlada v zelené džungli.

Seběhněte dolů po schodech, skrčte se a vlezte do škvíry před vámi, jste v době vašeho mládí, takže nemáte svoji baterku, ke svícení tedy používejte světlice (K). Vydejte se dopředu a naskočte na horizontální tyč, po které přeručkujte na druhou stranu, kde si seskočte. Vydejte se dopředu, ale cestu vám přehradí spadnuvší obrovské balvany. Vraťte se tedy o kousek zpět, odbočte doleva mezi kamenné krápníky, obejděte několik beden a o kousek dál se opět skrčte a podlezte pod ostrými hroty do místnosti, kde na podlaze leží mrtvá Sarah. Vpravo jsou v podlaze nášlapné plochy, vstupně na ně, tak se ze stěny vynoří několik kopí, vás však teď zajímá to jedno jediné, trčící ze stěny v pravém úhlu. U mrtvoly je bedna, tu si nyní přesuňte ke zmíněnému kopí tak, abyste na ně z bedny doskočili  . Zavěste se potom z bedny na kopí, roztočte se na něm a přeskočte na druhou stranu, vpravo v koutě seberte další bronzový artefakt (5/8), poté se otočte a přeskočte si na římsu pod kamenným obloukem, kde se zachytněte. Ručkujte doleva a z konce římsy přeskočte vlevo do chodby. Zavěste se a seskočte dolů, tak se v animaci setkáte s Kentem, který je ale za mřížemi, přistupte k němu a tak si pokecáte, potom si mezi špičatými hroty protlačte kouli na druhou stranu až pod lano (pozor na nášlapnou podlahu, která vysunuje zraňující hroty), vyskočte si na ni a z ní si přeskočte na lano, vysoukejte se po něm nahoru a přeskočte na druhou stranu, podběhněte pod hroty. Na druhé straně si seskočte dolů, spustí se animace, v níž se konečně setkáte s Kentem, ale toho schlamstne divoká bestie. V reále bude chtít napadnout i vás, takže vezměte nohy na ramena, utíkejte vpřed, dvakrát přeskočte přes překážky a tak se této potvory zbavíte.

Bedny kolem vás můžete rozkopat, abyste si uvolnili cestu k nižší kamenné terase, na kterou se vytáhněte, z ní shoďte dolů kamennou kouli a přeskočte si na vyšší terasu. Tak spatříte vlevo za mřížemi Amandu, kterou vzápětí napadne další příšera, před kterou rychle uteče. Seskočte tudíž z vyšší terasy na vodorovnou tyč, pořádně se roztočte a z ní si přeskočte na lano, vyšplhejte po něm kousek výš, rozhoupejte se a přeskočte na protější stranu. Vpravo za rohem seberte bronzový artefakt (6/8), popojděte kousek zpět a vstupte vpravo do vchodu, pokračujte chodbou vpřed. Naskočte si na horizontální tyč a po ní přeručkujte na druhou stranu, kde si seskočte. Poté co se vydáte vpřed se spustí animace, ve které se znovu sejdete s Amandou, která se snaží vytáhnout ze zdi kamenný znak, ale tak jen přivolá bestii. Amanda znak vytrhne, bestie sice zmizí, ale počnou padat balvany a prostor se začne zaplňovat vodou. Navíc spadnou mříže, které vás oddělí od Amandy, která se počne topit, takže budete rádi, když se útěkem přes zatopený tunel spasíte sami.

V následující animaci se ocitnete zpět v současnost, kde si promluvíte s Anyau a proberete s ní zkušenosti a poznatky z minulosti. Jakmile se ocitnete v reále, vydejte se nejdříve mezi hromadu beden, kde seberte bronzový artefakt (7/8), poté se vydejte k protějším rozbitým bednám u vody, mezi nimiž se nalézá poslední bronzový artefakt (8/8). Nato vskočte do vody, plujte pod hladinou vpřed tunelem, odbočte do boční chodby a rychle vyplavte nad hladinu, kde se pořádně nadýchejte čerstvého vzduchu. Znovu se potopte, plavte ke dnu, proplujte pod mřížemi, tak se ocitnete v zatopené místnosti, kde vidíte čtyři modře nasvícená tlačítka. Ta musíte postupně zatáhnout k sobě, ale musíte jednat velice rychle, neboť tlačítka se po chvíli vracejí zpět do původní polohy. Jakmile tento úkol zvládnete, v animaci si z těchto prostorů vypustíte vodu a ocitnete se na suchu. Za jednou z mříží nyní v klidu seberte stříbrný artefakt (2/2), poté si přečtěte nápis na kamenné desce, dozvíte se tak něco o královně z Tiwanaku. Projděte dál levou stranou kolem kamenné desky ven východem, skočte na římsu vpravo, z ní na vyšší a vytáhněte se do výklenku. Rozběhněte se a skočte vpřed, v letu se zachytněte lanem, zhoupněte se a na druhé straně si seskočte. Odtud se pomocí naprosto stejného skoku přeneste až ke schodům, popojděte k nim, v následující animaci se počne zem pod vámi propadat, takže nyní budete opět muset na vaší klávesnici kopírovat na obrazovce se objevující bílé šipky (nahoru, nahoru, doprava), tak se zachráníte a vytáhnete se na pevnou zem. Popojděte dopředu, nyní se ocitnete v místnosti, kde se nachází několik obrovských kamenných koulí. Vlevo na sloupku vidíte jednu z koulí, použijte na sloupek lano a stáhněte sloupek dolů, tak získáte tuto kouli. V podlaze před vámi jsou tři důlky, tuto kouli tudíž dotlačte z vašeho pohledu do pravého důlku. Tím jste si zpřístupnili žebřík, po kterém vystoupejte nahoru pod horní kouli. Po několika římsách a žebřících si přeskákejte až k ní, zatlačte na ni, tak ji shodíte dolů.

Opatrně si stejnou cestou seskákejte až zpět dolů na podlahu a tuto kouli natlačte do prostředního důlku. Zbylou kouli na zemi zatlačte do levého důlku v podlaze, v animaci spatříte, že se tři modré paprsky propojily do jednoho místa a nahoře se vám zpřístupnila brána. Vylezte si k této bráně po žebříku, opět se spustí animace, ve které naleznete a seberete další část divotvorného meče. Jakmile animace skončí, popojděte zpět a vpravo si naskočte na římsu, z ní se vytáhněte na vyšší a odtud si přeskočte na protější žebřík. Vylezte po něm až nahoru, odbočte vlevo a pokračujte vpřed kolem místa, odkud jste před chvílí shodili dolů kouli až na konec. Z konce si přeskočte naproti na malou terásku, vytáhněte se na římsu, po které ručkujte až doleva, přeskočte na další římsu vlevo a ručkujte dál, na konci si po vodorovných římsách seskákejte na plošinu a otočte se. Naskočte na lano, otočte se mírně doleva povylezte na laně výš a přeskočte si na římsu nad poškozenou teráskou. Odtud ručkujte doleva, vytáhněte se na schody, vstupte do chodby a jděte ke kouli, kterou žduchněte dolů do chodby, po které jste sem přišli. Ta sjede dolů a rozrazí zeď, jděte k otvoru a seskočte na terásku. Nyní si z ní po římsách a žebřících seskákejte až úplně dolů a tuto poslední shozenou kouli přitlačte k té, která se už nachází v prostředním důlku. V animaci spatříte, jak na plošině sjel dolů zlatý artefakt (1/1), seberte ho a známou cestou přes římsy a žebříky se vraťte zpět k lanu, z kterého jste skákali na římsu nad rozbořenou teráskou. Naskočte opět na lano, tentokráte však se rozhoupejte a skočte na terásku vpravo, z ní potom na druhou. Pod vámi postřílejte vojáky, sklouzněte dolů, pokračujte vpřed a picněte dalšího strážce. Teď si pomocí vašeho lana přeskákejte až na malou terásku, z ní seskočte dolů a vydejte se k díře ve zdi, kterou prolezte a zlikvidujte další vojáky. Pokračujte vpřed, vytahujte se na terasy, šplhejte po žebřících a tak dojdete až k poslednímu lanu, po kterém si vyšplhejte ž úplně nahoru. Ocitli jste se nazpět v rozvalinách, nyní postřílejte všechny vojáky, jakmile skolíte posledního, spustí se animace, ve které odjedete společně s Anyau do další mise.

03 - Japan - Meeting with Takamoto

1 zlatá soška, 4 stříbrné a 6 bronzových.

Z úvodní animace zjistíte, že nyní jste oblečeni ve společenských šatech a zatím naprosto neozbrojeni, nemáte u sebe ani baterku, dalekohled, či lano. Nastoupíte si do zdviže a vyjedete až do třicátého poschodí, kde si vystoupíte. Vydejte se dopředu, sejděte po několika schůdcích dolů a abyste mohli něco dělat, je nutné si nejdříve pohovořit s barmanem, stojícím za pultem. Od barmana se dozvíte, že pan Nishimura o vašem příchodu již ví a že jste očekáváni. Od baru se tedy vydejte do chodby vpravo, na konci vejděte dodveří , tak se spustí animace, ve které si pohovoříte s panem Nishimurou, který vás upozorní na nekalé praktiky jistého zločince jménem Takamoto a sdělí vám, abyste se před ním měli na pozoru. Rozloučíte se a vyjdete z kanceláře, spustí se animace, ve které zjistíte, že do taneční místnosti před barem vnikla Tokamotova banda s ním v čele, po krátké vaší rozmluvě s tímto bossem dá tento příkaz svým nohsledům, aby vás odrovnali. Skočíte za bar pult a ejhle, kam všude mohou ženy ukrýt pistole, všechny bastardy teď musíte postřílet, ale samotný Takamoto vám unikne. Spustí se další animace, v níž se znovu setkáte s Nishimurou, sklidíte jeho uznání, ale i varování, že tento váš počin vám jen tak lehce neprojde.

Nakonec od něj obdržíte kartu    od výtahu, jděte tedy od baru na druhou stranu a pomocí karty si otevřete výtahové dveře, nastupte si. V animaci tak vyjedete až na střechu, za sklem spatříte pro vás zatím nedostupný motocykl  . Vydejte se tudíž doleva, vpravo rozstřelte barel s trhavinou, ten vybuchne a rozboří klec. Jděte vpřed, výbuch vám zpřístupnil vertikální tyč, naskočte na ni a vyšplhejte se po ní až nahoru, odtam si přeskočte na terasu vpravo a z ní se vytáhněte na střechu vlevo. Levou stranou přes skleněný střešní poklop dojdete doprava k nejvyšší střeše, vytáhněte se nahoru a vzadu rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (1/6). Seskočte si zpět dolů na skleněný poklop, jděte na jeho druhý konec, na západku použijte lano, zatáhněte za ně a tak poklop odklopíte. Nyní seskočte dolů, rozsviťte si baterku a seběhněte dolů po schodišti. Na konci za červenou motorku   vedle kartounové krabice rozstřelte další bednu a seberte bronzovou sošku (2/6), na protější straně je pět lepenkových krabic, jednu z nich vytáhněte a za nimi rozstřelte bednu, získáte tak stříbrnou sošku (1/4). Nyní nasedněte na motocykl, vyjeďte na terasu otevřenými dveřmi, za bočte doprava a poté znovu vpravo a zastavte. Před vámi můžete spatřit bleděmodře osvícený přerušený most, rozjeďte se tudíž plnou rychlostí mezi jeho dva modré sloupy, tak na motorce přes most přeskočíte, nyní se ale spustí animace, ve které budete muset na vaší klávesnici kopírovat na obrazovce se objevující příkazy.

Postupně tedy klikněte na levou kurzorovou klávesu, jakmile spatříte nahoře záblesk, použijte vaše lano, nato kurzorovou klávesu vpřed a nakonec u hořících barelů s trhavinou kurzorovou klávesu dolů. Jestliže jste vše učinili správně a včas, ocitnete se poté před schodištěm, vedoucím dolů k lešení. Nejdříve si po stupíncích přeskákejte dolů na spodní lešení, rozběhněte se dopředu, barely skopávejte dolů, přeskákejte si až na jeho konec, kde rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (3/6). Poté si přeskákejte zpět ke stupínkům, vytáhněte se přes ně až nahoru, otočte se a naskočte na horizontální tyč. Roztočte se, tak přeskákejte na další, před vámi se objeví traverza, zavěšená na kovové úchytce. Rozstřelte tuto úchytku, tak traverza spadne dolů, tím se vám zpřístupnilo lano, na které naskočte. Zhoupněte se na něm a přeskočte na druhou stranu, zde se zavěste na lano nad vámi, po kterém se sklouznete dolů na terasu. Otočte se doleva, lanem si přitáhněte plošinku a rychle si na ni přeskočte, vyčkejte až se přestane houpat. Nyní použijte vaše lano na svítilnu nad vámi, tak se za ni zachytíte, na laně se otočte doprava, zhoupněte se a přeskočte si terásku. Lanem si přitáhněte další plošinu, na kterou samozřejmě rovněž přeskočte a z této na poslední. Vystřelte vaše lano, tak se zachytíte, na něm se stočte doprava, rozhoupejte se a přeskočte naproti na terasu. Rychle si naskočte nahoru do zahrádky vlevo, tak se ochráníte před zle dotírajícími psy, z pistolí zlikvidujte nejdříve strážce, pomocí si můžete rozstřelováním výbušnin, označených žlutým výstražným trojúhelníkem. Poté zlikvidujte ze zahrádky granáty psy a můžete seskočit dolů na terasu, jděte vpřed, zabočte vpravo a projděte dvoudílnými dveřmi. Vydejte se prvně dolů po schodišti, mezi lepenkovými krabicemi rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (4/6) a vydejte se po schodištích až úplně nahoru. Na konci si mezerou v zábradlí přeskočte na rozvodné trubky, popojděte doleva a naskočte nahoru na římsu, po ní ručkujte doprava a odtam zadním skokem přeskočte na roury vpravo. Na konci rozstřelte bednu a seberte stříbrnou sošku (2/4), stejnou cestu přes římsu a roury se vraťte na chodbu a seběhněte o poschodí níž, vpravo projděte dvoukřídlými dveřmi.

Nejdříve zlikvidujte všechny zde přítomné bastardy, potom vyjděte po schodech nahoru na konci vpravo otevřete kopancem levou plechovou skříňku, seberte z ní stříbrnou sošku (3/4). Poté se vraťte dolů, jděte doleva a rozstřelte skleněnou výplň a za ní bednu, tak můžete sebrat další bronzovou sošku (5/6). Všimněte si velkoplošné světelné reklamy, je zavěšena na dvou kovových kroužcích, které rozstřelte  . Poté na ni použijte vaše lano a stáhněte ji tak do vodorovné polohy. Vytáhněte se na ni, seshora zastřelte dva strážné, pak seskočte dolů a projděte dveřmi, označené tabulkou EXIT. Odbočte doleva, naskočte na vertikální tyč, po které se vyšplhejte nahoru, odtud si přeskočte na síťovanou plochu vpravo, ručkujte po ni doprava a na konci se vytáhněte vlevo na plošinu. Z jejího konce si lanem stáhněte reklamní tabuli, přeskočte si na ni, rozběhněte se a přeskočte na vyšší plošinu, z ní si potom po žebříku vylezte až nahoru. Za vašimi zády si lanem stáhněte další reklamní tabuli, přeskočte na její tyč, roztočte se a přeskočte na tabuli. Odtud si vyskočte na svislou tyč, přeskočte na další plošinu a vytáhněte se na ni. Na jejím konci vpravo si naskočte na jinou vertikální tyč, po ní vyšplhejte nahoru, z ní přeskočte doprava a přetočte si lanem plošinu. Přeskočte z ní na vodorovnou tyč, otočte se a opět se roztočte a přeskočte si nazpět na stejnou svislou tyč. Z ní přeskočte na přetočenou plošinu, z ní pak rychle na druhou, neboť tato se začne pomalu, ale jistě vracet zpět do původní polohy. Z ní si přeskočte na další svislou tyč, šplhejte po ní nahoru, ale nyní musíte jednat velice rychle. Jakmile totiž vyšplháte až nahoru, tyč se po chvíli zřítí, takže si rychle než se tak stane přeskočte na nejbližší vodorovnou tyč, roztočte se a přeskákejte stejným způsobem přes další horizontální tyče až na konec, kde seskočte na terásku, i toto provádějte s nejmenším množstvím otáček na tyčích, neboť i ony po chvíli upadnou. Z terasy pokračuje dál dveřmi vpravo, postřílejte před vámi houfec stráží, sestřelte lustr a rozstřílejte vázy, tak si hodně pomůžete při likvidaci nepřátel. Seběhněte po schůdcích dolů, vpravo nahoře na balkóně zastřelte další dva útočníky.

Nyní se vraťte na tento balkón a na jeho konci rozstřelte bednu, seberte ze země poslední bronzovou sošku v této misi (6/6). Vraťte se po schodech až dolů a hned vlevo pod schody vejděte do tmavé místnosti, zde otevřete třetí skříňku zprava, seberte z ní stříbrnou sošku (4/4), i tato je poslední stříbrná v této části hry. Vraťte se a pokračujte dále dveřmi vlevo, z chodby vstupte doleva do bezpečnostní místnosti. Na zdi na konci rozstřelte hasící přístroj, tak v animaci spatříte, jak se spustilo stropní vodní protipožární zařízení, které vám odhalí skryté laserové paprsky, které aktivují automatický kulomet. Poté ještě aktivuje spínač, na řídícím panelu stiskněte tlačítko, tak si v animaci prohlédnete další tři lokace, kterými budete za chvíli procházet. Vyjděte ven a z podstavce shoďte kouli a tlačte ji před sebou do chodby, tak vás sice lasery zachytí a spustí se automatický kulomet naproti na zdi, koule vás však před jeho střelami ochrání. Jakmile kouli protlačíte přes poslední laser, kulomet zmlkne, opusťte kouli a pokračujte lomenou chodbou vpřed, na jejím konci projděte do místnosti dveřmi vlevo. Spustí se animace, v níž si vyslechnete hrozby od šéfa gangu Takamoty, po jejím skončení postřílejte několik gangsterů. Poté použijte na zavěšeného draka vaše lano, tím ho přitáhnete k sobě, rychle lano pusťte a tak tento setrvačností rozrazí skleněnou výplň nad malou skříňkou. Jděte tedy k ní, vyskočte si na ni a z ní se vytáhněte nahoru do chodby, skolte další dva gangstery. Nyní jděte chodbou doprava až na konec do místnosti, z které vám před chvílí v animaci vyhrožoval Takamoto, zde si můžete vyměnit, nebo sebrat zbraně, ovšem pokud už takové nenesete, v tom případě si alespoň doplňte munici. Uchopte malovanou bednu a tlačte ji chodbou zpět až na místo, odkud jste se sem vytáhli, pak ji shoďte dolů do místnosti s drakem, tak se tato rozbije. Seskočte si dolů a seberte zlatou sošku (1/1), poté se vytáhněte zpět do chodby, naproti si přivolejte výtah a nastupte si, tak v něm animaci vyjedete nahoru. Ocitnete se v místnosti, odkud již Takamoto nemá úniku a musí tudíž s vámi podstoupit závěrečný litý souboj na život a na smrt. Tato lidská bestie má kouzelné kopí, z kterého vás zraňuje zelenými paprsky, aby toho všeho nebylo ještě dost, jsou dole umístěny čtyři samočinně střílející kulomety. V animaci si opět užijete jeho výhrůžek a urážek, no říká se sice, že pes který štěká nekouše, ale Takamoto je soupeřem zdatným a tudíž i velice nebezpečným. Jakmile se tedy ocitnete v reále, nejdříve oběhněte místnost dokola, za jednom z balvanů je vertikální tyč, po které si vyšplhejte nahoru a odtud přeskočte na kulatou rampu k Takamotovi, tak jste se ocitli alespoň mimo dosah mnou zmíněných kulometů. Nyní ho musíte prohánět, seč vám síly stačí a pálit po něm z pistolí bez přestání. Kdykoliv váš zaměřovač zčervená, nemůže tento zloduch útočit, ale po chvíli zdrhne o kus dál. Sledujte pečlivě váš modrý ukazatel zdraví vlevo nahoře, jeho červený je nahoře vpravo. Uhýbejte nebezpečným střelám z jeho kopí, tak ho rozhodně poměrně brzy zdoláte. Nato se spustí animace, ve které jeho kopí zlomíte a získáte tak další část vámi hledaného divotvorného meče. Nakonec si pro vás přiletí ve vrtulníku sám pan Nishimura, vy po provazovém žebříku si k němu vylezete, uslyšíte od něj slova uznání a obdivu nad vaší statečností a mistrovským ovládáním vašich zbraní, jakož i díky za to, že jste ho zbavili celého gangu gangsterů včetně jejich kápa Takamoty, který soustavně přepadal jeho bar a odrazoval mu tak návštěvníky, z vděčnosti vás nakonec převeze do následující mise.

04 - Ghana - Persuing James Rutland

1 zlatá soška, 4 stříbrné a 5 bronzových.

Jakmile skončí úvodní animace, vydejte se dopředu, na konci cestičky odbočte doleva a jděte k vodopádům. Tak si v další krátké animaci prohlédnete přes dalekohled celé blízké okolí, no je to divoký kraj a zapadlý kus světa. Jakmile se ocitnete v reále, rozběhněte se vpřed a skočte do vody, při ponoření držte klávesu pro skrčení, jinak se roztříštíte o ostré skály a zemřete. Vynořte se na hladinu, plavte ke spouštěcímu mechanizmu a vytáhněte se na souš. Otočte se a hluboko ve vodě pod vámi vpravo i vlevo uvidíte dvě bronzové sošky, skočte tedy znovu do vody, seberte jednu z nich (1/5) a na hladině se nadechněte. Ponoření provedete klávesou pro skrčení, zpětné vynoření mezerníkem, směr plavání řídíte všemi kurzorovými klávesami. Ponořte se pro druhou, rovněž ji seberte (2/5) a znovu se vynořte na hladinu nabrat do plic čerstvý vzduch. Dole pod mechanickým strojem můžete vidět stříbrnou sošku, pro ni se zatím nesnažte doplavat, silný vodní protiproud v kanále vám doplavat si pro ni nedovolí, k ní se dostanete za chvíli z druhé strany po proudu. Takže se znovu vytáhněte na suchou zem k mechanizmu, vylezte na skalní terasu vpravo, otočte se doleva, vytáhněte se na horní skálu a z ní na tu nejvyšší. Zde se otočte doleva a přeskočte na lano, na něm se otočte doprava a přeskočte si na kamenné stavidlo. Pokud se trefíte k jeho hornímu otvoru, následuje další animace, v ní se spustí deska pro vchod do chrámu a také si promluvíte s Rutlandem, který se objeví nad vámi na vysoké římse, no za vámi sejít dolů chtít nebude. V reále si nejdříve skočte do vody pro stříbrnou sošku (1/4), na kterou jsem vás před chvílí upozornila, teď ji už z druhé strany po proudu seberete. Vytáhněte se na desku před vchodem do chrámu a vstupte dovnitř, seběhněte dolů po schodišti, poté zabočte doprava. Silný vodní proud vám nedovolí plavat vpřed, takže si lanem přitáhněte z protější strany vor, naskočte na něj, rozběhněte se vpřed a přeskočte na lano.

Rozhoupejte se a přeskočte si na druhé, opět se zhoupněte a přeskočte na suchou zem. Vydejte se doleva nahoru po schodech, vchod před vámi se vám sám otevře, vlevo za rohem zastřelte strážného, zabočte vpravo. Přeskočte tyč s ostrými trny, poté odbočte doprava a stoupněte si na nášlapnou desku před další tyčí, posetou trny. Jistě jste si sami všimli, že pokud na této desce stojíte, otevře se mříž na druhé straně, jakmile s ní ale sestoupíte, mříž počne sama pomalu padat dolů a vchod se znovu uzavře. Teď tedy musíte být přímo bleskově rychlí, stoupněte si na desku a počkejte si, až se mříž ocitne v horní poloze a odkryje tak vchod. Poté přeskočte první tyč pod druhou se dostanete kotoulem vpřed, další přeskočte a kotoulem se protáhněte pod znovu se spouštějící mříží do místnosti. V místnosti vás napadne spousta vojáků, jsou dole i nahoře na terase před vámi, nejvíce nebezpečný je seshora střílející kulometčík, kterého sejměte nejdříve. Jakmile se zbavíte první vlny útočníků, na scéně se objeví další, zatněte tudíž tipec i jim. Poté co se vám podaří zbavit všech otrapů, přeběhnete po pravé lávce na druhou stranu, vytáhněte se vpravo na terasu, seberte bronzový štít 3/5) a vydejte se doleva k nyní již opuštěnému kulometu. Stoupněte si za něj a vlevo před velkým sloupem ustřelte kamenný sloup, ten v animaci v pádu sebou strhne další sloupky a kolo se tak roztočí. Seběhněte tudíž dolů nazpět k tomuto kolu, rozběhněte se a naskočte si na jednu z jeho tyčí, nechejte se vynést trochu výš, poté přeskočte na lano. Otočte se doprava, rozhoupejte se a přeskočte si na visutou plošinu. Na torzo sloupku před vámi použijte lano a přitáhněte se k němu, přeskočte doleva na terasu. Dveřmi vlevo ještě neprojdete, to se vám podaří až při druhém návratu sem, tudíž si naskočte na lano, zhoupněte se a přeskočte na tyč stojícího kola, z ní na žebřík před vámi. Vylezte si po něm nahoru, vydejte se doleva a vystoupejte nahoru po druhém žebři vlevo, z něj přeskočte doleva na římsu a zachytněte se. Z ní vyskočte na vyšší římsu, po které ručkujte doleva, téměř na jejím konci si vyskočte na svislé lano nad vámi a vyšplhejte se po něm nahoru. Pokračujte vpřed, seshora zastřelte dole pod vámi leoparda a seskočte si dolů. Vytáhněte se nahoru ke schodům, jděte dál po druhých, seberte bronzovou sošku (4/5). Vlevo se vytáhněte na kamenný blok a přeskočte si na zavěšený kamenný kvádr, z něj si přeskočte na druhý a rychle utíkejte dopředu, neboť blok začne pod vaší hmotností klesat a přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Pokračujte vpřed, spustí se animace, tak zjistíte kudy dál, v reálu popojděte ještě kousek dopředu a seskočte doprava do vody. Plavte na druhou stranu ke kamenným schůdkům, vystupte si na ně a dojděte si pro stříbrnou sošku (2/4), nato seskočte znovu do vody, plavte na druhou stranu, kde se vytáhněte na plovoucí plošinu a z ní si přeskočte na souš.

Na plošinu použijte vaše lano tak si ji přitáhnete k sobě, znovu na ni naskočte a použijte lano na kamenný sloup vlevo, přitáhněte se i s plošinou až k němu a přeskočte na zem. Vlevo si vylezte až nahoru po dlouhém žebříku, zadním skokem přeskočte na kvádr, počkejte si chvilku, až se druhý dostane na vaši úroveň, přeskočte si na něj, utíkejte stále dál a na konci se pověste za okraj skály, vytáhněte se nahoru. Vlevo za sloupem seberte bronzovou sošku (5/5), poté se rozběhněte dopředu, skočte a vletu použijte lano, z něj si přeskočte na kamennou terasu před vámi. Nyní si přeskočte na škvíru ve skále vlevo před vámi, zachytněte se za ni, ručkujte kousek doprava a spusťte se na nižší škvíru, přeskakujte stále doprava přes římsy a škvíry, na konci si pak přeskočte k nášlapné desce v podlaze. Stoupněte si na ni, tak v animaci otočíte deskou před sochou a z ní spadne kamenný kvádr, tím se vám tato deska zpřístupní. Přeskákejte si přes ní až k soše, pořádně si jí prohlédněte. Socha má obě ruce v poutech a na prsou ji bliká hvězdice. Na druhé straně je též nášlapná deska, pokud na některou z nich šlápnete, uvolní se pouto na ruce sochy na příslušné straně. Přeskákejte si tedy doprava k druhé nášlapné desce, na ni přetáhněte bednu, teď jste natrvalo uvolnili levou ruku sochy z pouta. Přeskákejte si zpět k první nášlapné desce v podlaze a otočte se tak, abyste dobře viděli na sochu. Stoupněte si na desku v podlaze a počkejte si, až se deska před sochou dvakrát otočí a uvolní tak pouto i na její pravé ruce. Nyní musíte jednat rychle, neboť jakmile nášlapnou desku opustíte, deska před sochou se počne otáčet zpět do původní polohy a pravou ruku sochy by opět připoutala. Rozběhněte se tedy dopředu, přes zpět se otáčející se desku před sochou si přeskočte až k soše a rychle na výše zmíněnou hvězdici na jejích prsou použijte vaše lano a zatáhněte. Pokud jste byli dostatečně rychlí, potom ještě pouto nestačilo znovu ruku uzamknout a obě ruce sochy klesnou do horizontální polohy , spustí se animace a dole pod vámi se otevřou kamenná vrata. Sekočte si tedy dolů zpět do vody, plavte vpřed otevřenou bránou, držte se stále po proudu, tak doplavete k prvnímu žebříku, po kterém slezte dolů. Zachytněte se ta římsu pod vámi, ručkujte doprava a přeskočte si na druhý žebřík, i po něm slezte dolů.

V otvoru u padajícího vodopádu naskočte na třetí žebřík, slezte po něm až dolů, seskočte do místnosti, v animaci spatříte změny v prostředí, kde jste se už jednou nacházeli. Především vámi spuštěný vodopád zprovoznil i druhé obrovské koleso, které se nyní otáčí a tak otevírá bránu, přes kterou jste při první návštěvě zde nemohli projít. Vydejte se ale k levému kolu, znovu naskočte na jeho tyč, z ní na lano, zhoupněte se a přeskočte na protější terásku. Lanem si přitáhněte zavěšenou plošinu, přeskočte na ní, teď použijte lano na torzo sloupku vlevo před vámi a rovněž se přitáhněte, přeskočte doleva ke dveřím, které jsou již nyní přístupné. Pulzují v nich ale ostrá kopí, takže nechtějte proběhnout najednou, ale ve vhodnou chvíli, kdy se otevřou první, proběhněte jimi a zastavte se. Totéž si zopakujte ještě dvakrát, tak se bez úhony dostanete na druhou stranu. Uchopte kvádr vlevo před vámi a tlačte jej dopředu mezi rotujícími meči, tak projdete ve zdraví i přes tuto nástrahu, poté vyběhněte vlevo po schodech nahoru. Vpravo ze stěny vytáhněte kamenný blok a tlačte ho před sebou kolem dalších rotujících ostří, tak opět bez úrazu mezi nimi projdete. Na konci vyběhněte po schodišti nahoru, zabočte vpravo a seběhněte po dalším schodišti dolů k tyčím. V animaci zjistíte, že se za vašimi zády objevila obrovská kamenná koule, nyní tedy musíte jednat hodně rychle, aby vás nerozdrtila. V reálu tudíž první tyče přeskočte, utíkejte mírně doleva a další tyče zdolejte kotoulem, přeskočte přes malou proláklinu, tak se zachráníte a v animaci spatříte, jak koule spadla dolů do hluboké propasti. Otočte se doleva, naskočte na žebřík, slezte si po něm dolů, tam seberte stříbrnou sošku (3/4), vraťte se po žebři zpět nahoru.

Naskočte si na první vodorovnou tyč, roztočte se na ní a skočte, zachytněte se za štěrbinu ve skále, ručkujte doleva, přeskočte vlevo na štěrbinu, z ní se vytáhněte na druhou nad vámi. Brzy se ale uvolní balvan, rychle si tedy přeskočte zadním skokem na tyč za vámi, ať vás balvan nesrazí do propasti. Roztočte se, přeskočte na další tyč, na které se opět roztočte a přeskočte na skalní výstupek před vámi. Otočte se a naskočte na plošinu, ta s vámi sjede níž, přeskočte si na druhou plošinu a z ní na skálu. Otočte se a naskočte na tyč, na ní se roztočte a skočte, zachytnete se za skalní výstupek, ručkujte po něm doleva a vytáhněte se nahoru, i zde se v mžiku uvolní balvan nad vámi, proto si rychle přeskočte na tyč vpravo, roztočte se a přeskočte na další. Na této se otočte, roztočte se a skočte na vyšší tyč, kde se opět roztočte a přeskočte si ke štěrbině ve skále, za kterou se zachytněte. Rychle ručkujte doleva, neboť nad vámi se uvolní další balvan, vyskočte a zachytněte se za štěrbinu nad vámi, ručkujte doleva a přeskočte si na pevnou zem ke vchodu do chrámu. Vejděte dovnitř, vydejte se chodbou dopředu, tak v animaci naleznete matčin klenot, který jí daroval váš otec. Rozžehněte si baterku a po dlouhém tmavém schodišti seběhněte dolů, před propastí se rozběhněte a skočte, při letu použijte lano a na něm tak propast přeskočíte. O kousek dál je druhá propast, přeneste se přes ní stejným způsobem, pokračujte vpřed. Za prvním rožkem vlevo eliminujte stráže, jděte dál, narazíte na dalšího bastarda, dříve než se vám ho podaří zastřelit, zničí tento výtečník granátem spojovací most. Opět tedy se musíte dostat na druhou stranu pomocí lana, vydejte se doprava.

Na konci se otočte doprava a přes dvě vodorovné tyče si přeskákejte až ke skalní štěrbině, za kterou se zavěste. Z ní přeskočte doleva k malým dvířkům, na které použijte granát, tak je odstřelíte a v chodbičce za nimi seberte stříbrnou sošku (4/4). Naskočte zpět na skalní štěrbinu, nyní ručkujte a vytahujte se stále výš, nahoře pak zadním skokem naskočte na tyč, roztočte se, přeskočte na druhou, i na ní se roztočte a vskočte do místnosti, plné barelů s výbušninami. Vpravo od vás je početná skupina strážných, dobře se kryjte a postupně je likvidujte. Přejděte po lávce doleva, otočte se doprava a seskočte si níž, po chatrné visuté lávce přejděte na druhou stranu a vydejte se ke dveřím. Tentokrát vás musím upozornit na nutnost posbírat všechny razantnější zbraně a munici po mrtvých, doplňte si i zdraví na maximum, neboť to vše se vám bude v závěrečném souboji nesmírně hodit. Projděte východem a rychle se zbavte leoparda, jděte k hnědým vratům, po jejichž bočních stranách se nacházejí dvě schodiště. Vytáhněte se tedy k tomu levému, jděte vpřed, ale seshora se začne valit kamenná koule, rychle se zachraňte skokem doprava na lano. Poté, co se koule převalí, seskočte a znovu se vytáhněte na levé schodiště, opět se na vás bude řítit kamenná koule, stejným skokem na lano se zachraňte podruhé. Poté seskočte a jděte znovu k levému schodišti, opět se vytáhněte nahoru, ale tentokrát si přeskočte vpravo na lano, zhoupněte se a doskočte na pravé schodiště, vydejte se nahoru, ale vzápětí vás bude ohrožovat další koule, takže skočte zpět na lano. Jakmile koule zmizí, znovu se vytáhněte na levé schodiště, přeskočte doprava na lano, zhoupněte se a přeskočte z něj na pravé schodiště, tentokráte se už můžete v klidu po něm vydat až nahoru. Zde si stoupněte na nášlapnou desku v podlaze, počkejte si, až se úplně otevřou dveře před vámi, poté rychle seběhněte po schodech zpět dolů a vstupte do varta mezi oběma schodišti, která se též otevřela, na konci v chodbě za nimi seberte zlatou sošku a známým způsobem se vraťte nahoru k nášlapné desce v podlaze. Znovu si na ni stoupněte a počkejte si opět, až se dveře zcela otevřou, pak se rozběhněte a vklouzněte otevřeným vchodem do místnosti, tak se spustí animace, ve které si vyslechnete nadávky a výhružky od Rutlanda a po jejím skončení vás čeká již jen závěrečný duel s ním. Jeho červený ukazatel zdraví je opět vpravo nahoře, váš modrý vlevo.

Střílejte tedy do Rutlanda bez přestání z pistolí, on na vás sesílá zraňující zelené kouzlo, uhýbejte tedy jeho střelám, seč můžete. Nahoře nad vámi jsou čtyři terásky, na jejich spodní straně jsou kryty jejich držáků. Jakmile Rutlandovo zdraví oslabíte, skočí si na jednu z terásek zdraví doplnit, v té chvíli sestřelte kryt podpěrného držáku terásky. Na samotný držák potom použijte vaše lano a zatáhněte, tak terásku strhnete. Toto udělejte i u zbývajících tří terásek, tak tomuto bastardovi znemožníte další doplňování zdraví a tak ho přemůžete. V animaci získáte další součást hledaného meče a na motocyklu si to rychlostí blesku odfrčíte do další mise.

05 - Kazakhstan - Project Carbonek

1 zlatá koule, 3 stříbrné a 5 bronzových.

V úvodní animaci si prohlédnete cel

 
The best games for Playstation 2