Playstation 2

PS2 crackar SHOP

Rádio Expres

Čas Hrať PS2

Kalendár deň ha hranie

TOPlist

Čekni ma

Je táto stránka fajn či nie?

Dobrá (769)
 

Fajn (722)
 

Nehrám (656)
 

Výborná (707)
 

Prehlad PS2 hier

Tu si môžete prezrieť jednotlivé Ps2 hry a urobiť si mienku o hre

Prince of Persia: The Two Thrones

Stručné priblíženie príbehu z predošlých dielov. Ak ste ich nehrali a chystáte sa, tak nečítať!
V štvrtom pokračovaní hernej série sa Perzský sultán a jeho syn Princ vydali do Indie. Tamojšiemu Maharadžovi daroval sultán presýpacie Hodiny s pieskom času. Naivný Princ na radu Vezíra otvoril hodiny a Piesok času sa dostal von. Všetkých obyvateľov infikoval a zmenil ich na ohavné potvory. Princ sa rozhodol, že napraví, čo skazil a tak sa vydal na záchrannú výpravu. Získal pri tom Dýku času, ktorá je kľúčom k Pieskom času. Tá mu umožňuje obmedzenú manipuláciu s časom, ako krátky návrat nepodarenej akcie naspäť v čase, ale aj iné vymoženosti. Pri tejto neľahkej úlohe Princovi pomáha maharadžova dcéra Farah, ktorá mu je so svojim lukom a šarmom vítaným spoločníkom. Princ sa napokon dostal až k svojmu cieľu, no pri tejto akcii zahynula Farah. Rozhodol sa, že to tak nenechá a za použitia Pieskov času vrátil čas do obdobia predtým, než sa to všetko stalo. Takže si prakticky nikto nepamätal, čo sa stalo. No Princ zabránil zlu a zachránil Farah.
Princ však príliš manipuloval s časom a zmenil celú jeho kontinuitu. To prebudilo démona Dahaku, ktorý je rozhodnutý Princa zabiť a zabrániť porušeniu času. Princ sa rozhodne, že sa nezmieri s tým, že by mala byť jeho osudom smrť v podaní Dahaku a tak sa v piatom dieli vydáva na tajomný ostrov, na ktorom vznikli Piesky času. Vzhľadom na povahu tohto ostrova, Princ sa tu pohybuje v rôznych časových obdobiach a v rovnakých priestoroch uniká pred Dahakom v minulosti, aj v prítomnosti. Ženskú rolu tu prebrala Kaileena, ktorej Princ pri svojej púti po hrade ostrova pomôže a ona zas na oplátku pomáha jemu. Keď sa blíži k svojmu cieľu, zisťuje, že Kaileena je cisárovná zodpovedná za vznik pieskov času. Na svojej púti získa unikátny meč, ktorý je schopný zraniť aj neporaziteľného Dahaku, tak ho za pomoci cisárovnej porazí a tým zachránil svoj život, aj zabránil vzniku pieskov času.
Spolu s Kaileenou sa vracia naspäť domov, no príchod v šiestom pokračovaní nie je rozhodne radostný. Mesto napadli neznámi útočníci a celé je v plameňoch. Princova loď podľahne útokom a nepriatelia zajali Kaileenu. Princ musí bojovať o záchranu Kaileeny, aj svojho domova.0. Začiatok
Choďte k bráne pred vami a kotúľom sa dostaňte cez dieru v nej (medzerník). Hneď naľavo pri vás vybehnite na stĺp pri bráne (pravé tlačidlo myši). Rozbehnite sa a preskočte na stĺp oproti (medzerník). Prejdite na drevenú konštrukciu a z nej preskočte na podobnú konštrukciu proti. Z nej prebehnite po pravej stene (pravé myšítko) na konštrukciu oproti. Tam vybehnite hore po stene a zachytíte sa rímsy. Prerúčkujte po nej za roh, ponad oheň a pustite sa dole (C). Skočte poniže k rebríku a spustite sa po ňom dole.
Dole vyskočte na prvý stĺp a vylezte na ňom až po prekážku. Na ňom sa otočte a skočte na susedný stĺp. Na ňom vylezte vyššie a skočte opäť na predošlý stĺp, nad prekážkou. Vylezte na stĺpe vyššie, otočte sa smerom k drevenej plošine a skočte na ňu. Prejdite na nej doprava a tam vylezte na konštrukciu. Na nej prelezte zábradlie, zachyťte sa ho a skočte znova na stĺp, po ktorom ste liezli, nad druhú prekážku. Keďže sa na stĺpe nemôžete natočiť šikmo, tak sa natočte k rímse naľavo a skočte na ňu. Prerúčkujte nad plošinu v rohu a spustite sa na ňu. Z nej prebehnite po ľavej stene na rímsu oproti. Z nej vyskočte na rímsu nad vami, prerúčkujte k oknu a prelezte ním do miestnosti za ním. Dorazíte k fontáne, pri ktorej si uložte pozíciu. Napitím z nej si zároveň môžete doplniť život.


1. The Ramparts
Pokračujte na balkón, kde sa vám v pravom dolnom rohu zobrazí ikona zlatého oka. Vždy, keď sa vám zjaví, môžete si pomocou klávesy Q prepnúť pohľad z diaľky a myškou ho približovať a odďaľovať. V miestnosti pri balkóne vylezte hore rebríkom a pokračujte po hradbe, kde vás zastihne animačka, v ktorej si Princ vezme zbraň. Zároveň sa presunie za nepriateľa, ktorého máte potichu zabiť (Speed Kill). Táto možnosť sa vám naskytne vždy, keď sa dostanete k nepriateľovi odzadu tak, aby vás nezbadal. Keď sa k nemu priblížite dostatočne blízko, obraz sa trochu rozmaže. Vtedy zaútočte – stlačte klávesu E. Po zaútočení sa Princ dostane k nepriateľovi a zaženie sa zbraňou. Vždy, keď sa obraz na chvíľu zastaví, musíte stlačiť tlačidlo útoku – ľavé tlačidlo myši. Ak to nestihnete, tak rýchle zabitie zlyhá a musíte bojovať normálne. Toto prvé stretnutie s touto technikou zabíjania je cvičné, takže máte dosť času na to, aby vám to vyšlo. Choďte napravo, prehupnite sa za zábradlie, nastavte sa chrbtom k stĺpu a skočte naň. Zošuchnite sa dole a na balkóne pod vami zabite ďalšieho nepriateľa pomocou Speed Killu.
Prejdite na koniec balkóna a prebehnite po ľavej stene na plošinu pred vami. Tam sa zachyťte rímsy a prerúčkujte doprava. Keď sa viac nedá, vylezte na ňu a zachyťte sa rímsy povyše. Prerúčkujte doprava a na konci sa pustite na rímsu pod vami. Po nej prejdite na jej koniec a odtiaľ skočte na plošinu za seba, teda smerom doprava. Z nej sa spustite dole rebríkom a na plošine pod vami zabite Speed Killom nepriateľa. Zbehnite dole, kde na vás v bráne čaká vojak. Stojí k vám čelom, takže si na ňom natrénujte aj priamy boj. Porazte ho a pokračujte k vode. Tam prebehnite po ľavej stene a na konci sa odrazte a skočte na rímsu na pravej stene. Na nej prejdite doľava, vyskočte a zachyťte sa rímsy nad vami, prerúčkujte ďalej doľava a vylezte hore. Tam vylezte hore po rebríku.
Nad ním vybehnite po stene nahor k oknu, ktorým vylezte na balkón. Po scénke choďte doľava a na konci plošiny prebehnite po ľavej stene až k zástave, po ktorej sa Princ automaticky spustí dole. Tam vás čakajú traja nepriatelia, ktorých porazte v otvorenom súboji. Po boji prejdite na koniec nádvoria a vstúpte do malej miestnosti, v ktorej vylezte po rebríku hore. Hore sa odrazte a skočte na rebrík za vami. Na ňom sa otočte a vylezte hore. Hore vybehnite hore po pravej stene a odrazom skočte na rímsu na ľavej stene. Vylezte na ňu a skočte na rebrík na pravej stene. Vylezte ním hore. Tu vám hra hodí tip na pohľad z prvej osoby. Stačí stlačiť klávesu F a môžete sa voľne rozhliadať po okolí.
Zoskočte dole na plošinu pod vami a bežte až k zavretým dverám. Pomocou rímsy naľavo pri nich vylezte hore, až na strechu nad nimi. Na ďalšej plošine pod vami uvidíte nového nepriateľa, lučištníka. Môžete skočiť dole a normálne s ním bojovať. Jednoduchšie riešenie – bežte po ľavej stene na koniec, kde sa zachyťte na rímse. Počkajte si, kým nebude pod vami a chrbtom k vám a zabite ho pomocou Speed Killu. Potom zlezte dole rebríkom pri vás. V chodbe pod vami sú dvaja nepriatelia, ktorých sa zbavte. Môžete vyliezť na rímsu po bokoch chodby a počkať si na nepriateľa a zbiť ho Speed Killom, alebo klasicky. Potom len dôjdite k rebríku, vylezte ním hore a zoskočte k fontánke.


2. The Harbor District
Od fontány bežte von na drevenú plošinu. Rozbehnite sa po ľavej stene a odrazom skočte na susednú plošinu. Z nej prejdite na drevenú rímsu a zachyťte sa jej rukami. Prerúčkujte za roh budovy a tam až k balkónu, na ktorý vylezte. Z neho prejdite po drevenom tráme na rímsu oproti. Prejdite na jej koniec a tam na dosku, z ktorej preskočte na dosku trčiacu z plošiny oproti. Na tej plošine sa už len pomocou kotúľa dostaňte cez dieru do ďalšej miestnosti. V nej máte stojan so zbraňami, ktorý, keď rozbijete, poskytne vám sekundárnu zbraň. Tie si môžete brať aj od nepriateľov. Choďte na trám trčiaci z balkónu a skočte na tyč pred vami a z nej sa spustite na ďalšiu tyč pod ňou. Vašim zoskočením ste vyplašili vtáky, ktoré zas zaujmú pozornosť nepriateľov pod vami. Počkajte si, kým sa ukľudnia a kým sa lučištník nepostaví chrbtom k vám. Vtedy Speed Killom zabite vojaka pod vami a potom rovnako aj lučištníka. Choďte do rohu nádvoria, tam vybehnite hore po stene a odrazom skočte na trám, ktorého sa zachyťte. Vylezte naň, vyskočte na trám nad vami, vylezte naň a prejdite po ňom na pevnú plošinu.
Prejdite na jej koniec a skočte na trám pred vami. Prejdite na ňom na dosku smerujúcu do úzkej štrbiny medzi dve steny a skočte tam. Princ sa medzi nimi automaticky zachytí a teraz sa takto medzi nimi môžete vertikálne pohybovať. Spustite sa dole na ulicu a zabite tam dvoch nepriateľov. Potom choďte na koniec ulice, skočte na trám a vylezte naň. Prejdite po ňom na kraj, doprava a tam skočte na neďalekú dosku povyše vás. Smeruje do štrbiny medzi dve steny, tak medzi ne skočte. Princ sa zachytí, tak vylezte hore na plošinu nad vami. Z nej skočte na neďaleký trám. Doska z neho smeruje do štrbiny medzi dve steny, tak medzi ne skočte a spustite sa dole. Dole, tesne nad zemou, uvidíte pod sebou nepriateľa. Zachytený medzi stenami sa otočte čelom k nemu a môžete ho zlikvidovať Speed Killom.
Prejdite na malé nádvorie. Na plošine pri vás vyplašíte vtáky, tak si počkajte, kým sa stráže pod vami upokoja. Keď sa vrátia na svoje miesta, skočte na trám pred vami, aby ste sa dostali nad strážcu, ktorého odtiaľ zlikvidujte Speed Killom. Speed Killom môžete takto zlikvidovať aj lučištníka. Vylezte po rebríku, pri ktorom stál, na plošinu nad vami. Hore prejdite na trám a skočte na zábradlie plošiny oproti. Zostaňte však zachytený na zábradlí a nepreliezajte ho. Uvidíte, ako spoza rohu vyjde lučištník. Keď opäť zájde za roh, prelezte zábradlie a zabite ho Speed Killom. Na konci cesty sa kotúľom dostaňte popod dvere, za ktorými vás čaká fontána.


3. The Streets of Babylon
Vybehnite nahor po stene napravo a vylezte na plošinu nad ňou. Z plošiny sa rozbehnite po stene napravo a odrazom skočte na tyč nad balkónom s dvoma nepriateľmi. Jeden z nich sa vydá vaším smerom, tak si počkajte a v príhodnej chvíli ho zabite Speed Killom. Rovnako zabite odzadu aj lučištníka. Od miesta, kde stál, sa rozbehnite po ľavej stene vpred a v behu sa zachytíte trámu pred vami. Vylezte naň, prejdite na jeho koniec a skočte na plošinu balkónu pred vami. Bežte hore schodmi a až na koniec, do slepej uličky. V nej si môžete oddialiť pohľad (Q) a uvidíte nad sebou rímsy. Vybehnite po stene, skočte a odrazmi od stien vyskakujte nahor, až kým sa nezachytíte rímsy. Hore sa dostaňte na ľavú rímsu, z ktorej doskočte na rímsu povyše, na pravej stene, z ktorej už dôjdete na plošinu.
Prejdite na jej koniec, vyskočte na plošinu nad vami, z nej prejdite na trám a popreskakujte stále vpred, jedným smerom cez niekoľko trámov, až na balkón za nimi. Preskočte zábradlie a zachyťte sa ho. V stene oproti si všimnite v malom kúsku rímsu. Skočte na ňu, zachyťte sa a spustite sa na rímsu pod ňou. Oddiaľte si pohľad a uvidíte pod sebou dvoch strážcov. Počkajte si, kým sa ten naľavo otočí chrbtom k vám. Vtedy rýchlo zabite Speed Killom nepriateľa pod vami a potom, než sa otočí, aj toho druhého.
Choďte na koniec oblasti, ktorú strážili, tam prejdite na trám a skočte na rímsu pred vami. Prerúčkujte až na trám naľavo, vylezte naň a skočte na susedný trám. Z neho už skočte na plošinu oproti. Na jej konci sa rozbehnite po pravej stene a bežte vpred, až kým nebudete pri drevenom tráme. Vtedy sa odrazte a skočte naň. Treba byť presný, párkrát som ho preskočil celý a padol dolu. Vylezte naň a odrazom od steny naľavo, alebo napravo vyskočte na trám nad vami. Z neho už len skočte na plošinu oproti, na ktorej vás čaká fontána.


4. The Palace Balcony
Preskočte zábradlie naľavo od fontány a spustite sa na strechu pod vami. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a odrazom skočte na balkón. Vylezte naň a pri vchode vybehnite hore po stene, kde sa zachyťte rímsy. Vylezte na ňu a prejdite za roh. Uvidíte pod sebou strážcu. Počkajte si, kým lučištník v chodbe nezájde za roh a zabite vojaka pod sebou Speed Killom. Vojdite do chodby a počkajte schovaný za ozdobnou stenou. Uvidíte obďaleč dvoch lučištníkov. Jeden z nich sa chvíľu pozerá smerom k vám a chvíľu na stenu pred seba. Keď sa otočí, tak prebehnite za neho. Tam vyskočte na truhlicu, vybehnite hore po stene a odrazom vzad vyskočte na trám. Prejdite po ňom nad lučištníka a zabite ho Speed Killom. Rovnako sa zbavte aj druhého.
Prichádzajú na radu nové finty. Naľavo od druhého lučištníka je podstavec, na ktorý vylezte. Vybehnite po stene nahor a zapichnite do diery v stene dýku (útok, ľavé tlačidlo myši), čím sa zachytíte. Vyskočte a vo výskoku zapichnite dýku do diery nad vami. Odtiaľ už len normálne skočte na balkón za vami. Z neho sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite až na odrážač, na ktorom stlačte skok. Odrazí vás a umožní vám tak skočiť šikmo. Tu sa teda dostanete na balkón oproti. Tam prejdite po tlačidle na zemi a otvoria sa vám dvere obďaleč. Prebehnite nimi, než sa zatvoria.
Za dverami sa postavte na podstavec napravo. Rozbehnite sa po stene a zabodnite dýku do otvoru v stene. Z neho sa spustite na trám pod vami (ak ste miesto zabodnutia dýky stlačili skok, môžete na trám pod otvorom aj doskákať odrazmi od stien). Z trámu skočte na stenu oproti a zabodnite sa do otvoru dýkou. Odtiaľ použite Speed Kill a zabite vojaka pod vami. Dole, keď ste chrbtom k stene s trámom, z ktorého ste zoskočili, tak vylezte na stĺp napravo. Z neho skočte na trám, vylezte naň a skočte na balkón oproti nemu. Na balkóne vybehnite hneď hore na stenu oproti vám a vylezte na rímsu nad ňou. Prejdite po rímse doprava, až nad lučištníka, preskočte do štrbiny medzi dve steny pred vami, kde sa zachytíte, otočte sa a Speed Killom lučištníka zabite.
Preskočte zábradlie, zachyťte sa ho a skočte na trám za vami. Na ňom si počkajte, keď bude pod vami vojak a zabite ho Speed Killom. Prejdite ďalej a rozbite nábytok blokujúci dvere. Počkajte si, kým sa na dvere nebude pozerať vojak na terase oproti. Keď sa otočí, vybehnite po stene hore, zachyťte sa zábradlia, prerúčkujte za neho, vylezte a zabite ho Speed Killom. Naľavo vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Vyskočte a zabodnite ju vyššie. Teraz sa rozbehnite doľava (keď ste zavesený na dýke, jednoducho stlačte smer kam a pravé tlačidlo myši) a opäť zabodnite dýku do otvoru. Odtiaľ bežte ďalej po stene, až na balkón. Na ňom vylezte na podstavec a bežte po pravej stene (smerom odkiaľ ste prišli, akurát na opačnej strane) a na odrážači použite Speed Kill (nie skok, dopadli by ste dole) a dostanete sa teda na balkón k lučištníkovi, ktorého zabite.
Vybehnite po stene nahor a odrazom skočte na trám za vami. Z neho skočte na trám povyše a z neho na rímsu oproti nemu. Prelezte zábradlie a vylezte na balkón. Vylezte na stôl pred vami, vybehnite po stene nahor a zapichnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene napravo a keď budete pri polovičnej stene, tak na ňu skočte. Prejdite po nej až nad lučištníka. Tam z malého trámu skočte do štrbiny medzi dvoma stenami. Ak ste boli rýchly, tak vojak práve odchádza. Skočte teda dole, dobehnite k nemu a zabite ho Speed Killom. Vráťte sa a Speed Killom zabite aj lučištníka. (ak ste boli pomalý a nechcete bojovať na priamo, tak najprv zabite Speed Killom lučištníka. Potom za ním vyjdite na stôl naľavo, vybehnite hore po stene, skočte na trám nad vami, z neho skočte a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene, odtiaľ prebehnite po stene doľava, zabodnite sa dýkou do otvoru, skočte dozadu na trám a z neho do štrbiny medzi dvoma stenami. Odtiaľ sa dostanete pokojne za vojaka).
Prejdite do ďalšej miestnosti, v nej vyjdite naľavo na stôl, vybehnite po stene nahor a zabodnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene doprava a dostanete sa na rímsu. Prejdite po nej doprava a keď skončí zábradlie, vylezte hore. Prejdite na koniec tejto plošiny. Tam vybehnite hore po stene a skočte na trám nad vami. Behom po stene ste prešli cez spínač, ktorý otvoril dvere nad vami. Vylezte na trám a než sa dvere zavrú, prejdite nim. Za nimi vás čaká fontánka.


5. The Palace
Pokračujte chodbou. Pred vami je podlaha s vysúvajúcimi sa ostňami. Buď prebehnite po stene, alebo aj priamo cez podlahu, no buďte rýchly. Ďalej je polkruhová, otáčajúca sa čepeľ. Proste čakajte na kraji a keď zájde do podlahy, tak prebehnite. Na konci chodby je brvno s ostňami. Keď sa otočí do zeme, tak ním prejdite, vybehnite hore po stene a vylezte za zábradlie. Tu prebehnite po stene a odrazte sa do susednej chodby. V stene sa otáča ďalšia polkruhová čepeľ, tak si vystriehnite správny moment. Prebehnite k ďalšej diere, kde musíte prebehnúť po stene. Počkajte si, kým sa brvno s ostňami zasunie, prebehnite po stene a skočte z odrážača, čím sa dostanete do susednej chodby. Počkajte si, kým sa pasca na stene zaklapne, prebehnite po podlahe s vysúvajúcimi sa ostňami a vybehnite hore po stene. Tu vás ešte čaká dvojica polkruhových čepelí, tak si to správne načasujte.
Keď dorazíte na koniec chodby, tak chyťte páku a otočte ňou. Otvorí sa vám prechod v strope. Choďte pod prechod. Vybehnite hore po stene naľavo, v ktorej je otvor a zabodnite doň dýku. Zveziete sa dole a dýka vám poslúži ako páka, ktorá vysunie zo steny kváder. Je za vami, tak naň rovno skočte. Než sa zasunie, vybehnite z neho nahor po stene, zachyťte sa rímsy nad vami a z nej už len vylezte do miestnosti nad vami. Tu máte aj fontánku.


6. The Throne Room
Keď ste čelom k fontáne, tak choďte k soche napravo. Vylezte na ňu, vybehnite hore po stene a zabodnite do otvoru dýku. Rozbehnite sa po stene doprava a vylezte na malú plošinku. Z nej sa rozbehnite po stene ďalej a pri odrážači použite Speed Kill, čím sa dostanete na plošinu k lučištníkovi a rovno sa ho aj zbavíte. Odtiaľto sa rozbehnite po ľavej stene na plošinu v rohu oproti. Tu vybehnite po stene nahor na malú plošinku nad vami. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a na odrážači skočte. Zachytíte sa na rímse na stĺpe. Vylezte na rímsu, vyskočte, zachyťte sa dýkou v otvore v stene a skočte dozadu na rímsu za vami. Prerúčkujte po nej na trám, vylezte naň a prejdite na jeho strednú časť, ktorá smeruje do štrbiny medzi dve steny. Skočte tam, zvezte sa na jej spodnú časť a počkajte si, kým sa k vám nepriblíži lučištník. Zabite ho Speed Killom. Chrbtom k škáre, ktorou ste sa sem zviezli, vybehnite na stenu naľavo a vlezte na rímsu na nej. Prejdite na jej koniec, vyskočte a zachyťte sa dýkou v otvore v stene. Rozbehnite sa po stene napravo a odrazom vzad skočte na rímsu na stĺpe. Nastavte sa na nej chrbtom k neďalekému okrúhlemu stĺpu, po akom môžete šplhať. Sledujte lučištníka na balkóne za ním. Keď pôjde smerom od vás, tak preskočte na ten stĺp, z neho na balkón, dobehnite k lučištníkovi a zabite ho Speed Killom.
Preskočte zábradlie, prerúčkujte pred stĺp za vami a skočte naň. Zo stĺpu skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred oknom. Otočte sa a spustite nižšie. Pod vami sú dvaja nepriatelia a keďže sú pri sebe, tak na nich vykonajte dvojitý Speed Kill (rovnaké ako zabitie jedného nepriateľa, akurát musíte viackrát stlačiť útok v príhodný okamžik). Pokračujte ďalej a uvidíte skvelú animačku, v ktorej sa objaví starý známy Vezír, zabije Kaileenu a Princ získa Dýky Času, čím vy získate vytúženú schopnosť The Recall – teda vracanie času, aby ste mohli vrátiť čas, ak vám niečo nevyjde.
Vstúpte do chodby a rozbite nábytok, ktorý blokuje cestu. Bežte chodbou až na jej koniec a nezastavujte sa, podlaha za vami sa totiž prepadá. Na konci vybehnite hore po stene a prebehnite cez tlačidlo, ktoré vám otvorí dvere. Prejdite nimi. Za dverami sa tiež začne prepadať podlaha. Kus padne už rovno pred vami, tak daný úsek prebehnite po pravej stene a ďalej bežte až na koniec balkóna. Tam vybehnite hore po stene a zapichnite dýku do otvoru v stene. Prebehnite po stene doľava a zapichnite dýku do ďalšieho otvoru. Z neho prebehnite do rohu, na malú plošinu. Z nej prebehnite po pravej stene k závesu, po ktorom sa Princ spustí dole. Dole prejdite dverami, než sa vám podlaha prepadne pod nohami. Za dverami máte pripravenú fontánu.


7. The Trapped hallway
Prebehnite chodbou plnou pascí. No nie sú ničím výnimočným a dajú sa prekonať bez problémov. Na konci vybehnite po stene a prebehnite tlačidlo oproti dverám, ktorým ich otvoríte. Prebehnite nimi, než sa zatvoria. Za dverami prejdite ľavou stranou (v strednej, aj napravo, sa prepadá podlaha. Pozor, budú sa prepadať aj rímsy aj stĺpy) pred zavreté dvere oproti. Tam vylezte na oválny stĺp. Z neho skočte na stĺp za ním, vylezte vyššie a skočte na tretí stĺp. Z neho skočte na rímsu pri stene. Prejdite na jej koniec, vyskočte na rímsu nad vami a prejdite aj na jej koniec. Z nej skočte na stĺp. Z neho skočte na stenu oproti nemu a do otvoru v nej zapichnite dýku. Prebehnite po stene dvakrát doprava pomocou zapichnutí dýky. Keď budete visieť zapichnutý tretíkrát, tak skočte na stĺp za vami. Skočte na ďalší za ním a z neho na malý trám naľavo pri stene. Z trámu skočte na plošinu oproti. Z nej skočte na záves oproti vám, po ktorom sa spustíte dole. Na konci závesu skočte a dostanete sa do štrbiny. V nej sa už len spustite na jej koniec a skočte dole. Tam máte fontánu.


8. The Ruined Palace
Prebehnite chodbou, v ktorej sú ďalšie, jednoduché pasce. Na konci dorazíte do haly. Preskočte dieru v podlahe smerom doprava. Tam prejdite na koniec a preskočte na plošinu s nepriateľom. Porazte ho, alebo ho prudkým útočením zhoďte do priepasti pod vami. Vylezte na podstavec pri zborených stĺpoch a skočte dopredu na rímsu, ktorú tvorí pozostatok prepadnutej podlahy. Prejdite po nej na celú podlahu, kde na vás vybehnú dvaja nepriatelia, ktorých sa zbavte. Vo výklenku napravo je truhlica, v ktorej máte 10 piesočných kreditov. Inak vylezte po troskách naľavo na plošinu, kde vás čaká ďalší nepriateľ, ktorého zabite. Tu vyskočte na balkónik, smerom odkiaľ ste prišli a z neho skočte na stenu oproti, kde sa zabodnite dýkou. Vyskočte a zabodnite sa ešte vyššie a napokon vyskočte na rímsu nad vami. Prejdite po nej na plošinu. Z nej prebehnite po pravej stene na plošinu oproti a z nej opäť po pravej stene na odrážač, z ktorého skočte na rímsu pri dverách. Prejdite po nej do dverí, za ktorými vás čaká fontána.


9. The Royal Chambers
Pri fontáne prejdite po tlačidle v podlahe, ktoré vám otvorí dvere. Za nimi pokračujte chodbou, až kým sa Princ v animačke neprepadne do kanálov. Preberá sa hneď pri fontáne, ktorú môžete použiť.


10. The Sewers
Skočte na tyč pred vami. Rozhúpajte sa na nej (pravé myšítko) a skočte na ďalšiu pred vami. Takto popreskakujte na plošinu za tyčami. Za ňou skočte na ďalšiu tyč pred vami. Zachyťte sa a prerúčkujte po nej na druhú stranu, kde sa nad plošinou spustite. Vybehnite pár schodov nahor a skočte na tyč pred vami. Vylezte na ňu a skočte z nej na rímsu povyše vás. Na rímse rúčkujte doľava, až do štrbiny medzi dvoma stenami, kde sa pustite a Princ sa sám zachytí. Spustite sa dole, až na dno. Tam pobite pár nepriateľov. Prebehnite na koniec chodby, tam vybehnite hore po stene a zapichnite do nej dýku, čím otvoríte pod sebou prechod. Pustite sa a zachytíte sa na okraji, znova sa pustite a zachytíte sa v štrbine pod vami, ktorou sa spustite dole. Dole skočte na tyč pred vami a cez ďalšiu pod ňou sa spustite až dole na zem.
Choďte do výklenku za vodou a tam máte na stene dva otvory pre dýku. Vybehnite teda po stene, zapichnite ju do prvého a vyskočte a zapichnite aj do druhého. Z neho prebehnite doprava a vylezte na rímsu. Prejdite po nej doprava až na jej koniec. Tam skočte vzad na stĺp za vami, po ktorom sa spustite až na zem. Spojili ste tak hornú a spodnú časť stĺpu, čím sa vám otvorili neďaleké dvere, ktorými prejdite.
Za dverami vyjdite na trám a skočte z neho doprava k vodopádu do štrbiny medzi dvoma stenami. V nej sa spustite až dole na zem. Pokračujte ďalej, do veľkej haly. V nej si všimnite na stene naľavo tri rímsy nad sebou. Povyskakujte po nich na tú najvrchnejšiu a z nej odrazom vzad skočte na stĺp trčiaci zo stropu. Otočte sa na ňom a skočte na tyč za ním. Oproti vám je stena s otvorom pre dýku, ktorá sa prisúva a odsúva. Keď sa prisunie smerom k vám, tak na ňu skočte a zabodnite dýku. Počkajte si, kým sa zasunie a opäť vysunie. Keď je vysunutá, je v rovine s okolitou stenou, tak po stene prebehnite doľava na plošinu v rohu. Z plošiny sa rozbehnite po pravej stene až do štrbiny medzi dvoma stenami a spustite sa v nej až dole na dno.
Tu sa zmeníte na temného Princa. Je to infekcia spôsobená Pieskami času, ktorá robí z Princa silné bojové monštrum, ktoré však nie je dokonalé a neustále mu ubúda život. Keď sa minie úplne, Temný Princ samozrejme zomiera, takže sa nikde nezdržujte. Život si dopĺňa pieskom, ktorý sa nachádza aj v nepriateľoch, preto kým normálny Princ je radšej v opustených sálach, tak Temný Princ s láskou očakáva nepriateľov na každom kroku, aby si mohol predĺžiť život. Na boj, ale aj na prekonávanie prekážok, mu slúži reťaz pripevnená k jeho ľavej ruke. Takže hor sa do skúmania jeho možností.
Pobite nepriateľov (títo piesoční nepriatelia sú silní, no ich slabosťou je svetlo, tak sa snažte dostať ich do svetla a tam ich zabijete rýchlejšie) pri vás a kým sa objavia ďalší, tak choďte do stredu miestnosti, kde je za malou priepasťou na stene kamenný kváder s tvárou démona. Pritiahnite si ho k sebe pomocou reťaze (E) a otvoríte si tak dvere za sebou. Prejdite nimi, skočte na trám pred vami, vylezte naň, skočte na tyč pred ním a spustite sa po nej až dole. Dole vás čaká pár nepriateľov. Po boji prejdite dverami napravo. Dieru pod vami musíte prekonať pomocou reťaze. Rozbehnite sa, skočte a reťazou sa zachyťte tyče nad vami (E), čím sa prehupnete na druhú stranu (ak máte trochu času, tak najprv skočte do jamy, kde je truhla obsahujúca 10 Piesočných kreditov. Vráťte sa hore a potom sa prehupnite).
Na druhej strane vyjdite na trčiaci trám, skočte vpred, zachyťte sa reťazou a potom v letku ešte raz a dostanete sa až do štrbiny medzi dvoma stenami, v ktorej sa spustite na zem. Tu pobite pár nepriateľov a potom si reťazou pritiahnite kamenný kváder s tvárou démona. Otvoria sa dvere za vami, tak k nim dobehnite, než sa opäť zatvoria. Vybehnite hore po drevenej stene pred vami a zachytíte sa rímsy. Prerúčkujte po nej doľava a vlezte na malú plošinu, kde máte v košoch nejaký piesok. Prebehnite z nej po pravej stene až k rebríku a vylezte po ňom nahor.
Tu choďte do zadnej časti, kde vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku. Stena sa s vami vysunie. Než sa opäť zasunie, skočte na tyč za vami a z nej na ďalšiu za ňou. Teraz si to načasujte, keď sa pasca na stene zavrie, skočte na ňu a odrazmi od stien sa dostaňte na plošinu nad vami. Tu máte piesok. Bežte na koniec plošiny, vyjdite na trám a skočte z neho do štrbiny pred vami, v ktorej sa spustite dole, až na zem. Respektíve do vody, ktorá vás opäť premení na starého, dobrého Princa.
Prejdite na koniec oblasti a tam vyskočte na rímsu na pravej stene. Z nej skočte na rímsu na ľavej stene a z nej na rímsu nad ňou. Z nej skočte opäť na pravú stenu a zabodnite do otvoru dýku. Pozor, otvor je v kvádri, ktorý sa pohybuje vertikálne. Keď sa zachytíte, počkajte si, kým sa kváder nezdvihne nahor a prebehnite po stene doľava na plošinu. Pobite tu pár nepriateľov a choďte až k dverám. Pár metrov pred nimi je na stene naľavo otvor, do ktorého zabodnite dýku a otvoríte tým dvere. Než sa zavrú, tak nimi prebehnite. Za dverami máte na výber. Napravo cez pasce pokračuje cesta, aj hra. Naľavo vás čaká prvý Life Upgrade. Vo Warior Within vám zozbieranie všetkých upgradov zvýšilo život a umožnilo alternatívny záver. Tu vám len zvýši život, nič viac.
Ak teda chcete život, tak prejdite doľava za závesy a prejdite chodbou až k fontánke. V chodbe budete skákať cez plošiny a trámy, no je to absolútne priama cesta. Na konci sa napite z fontánky a Princ sa premiestni do neznámej oblasti. Na začiatku sa vyhnite dvom čepeliam a prejdite na trám. Počkajte si, kým v stenách šípky vystrelia a než sa otvory opäť nabijú, prejdite po trám. Zopakujte to pri ďalších šípkach a prejdite na koniec trámu, kde si to načasujte a preskočte cez rotujúce čepele. Za nimi už len prekonajte poslednú pascu a dobehnete do svetla, kde získate bonus. Premiestnite sa naspäť k fontánke, ktorá je už teraz zničená. Vráťte sa rovnakou cestou, akou ste prišli. Keď sa vrátite, prekonajte pár jednoduchých pascí a dostanete sa k fontánke, kde si konečne môžete uložiť pozíciu.


11. The Tunnels
Pokračujte do tunelov za fontánou. Pri priepasti bežte po ľavej stene a na konci odrazom skočte na plošinu napravo. Z nej bežte po pravej stene až na rebrík, ktorým vylezte hore. Hore skočte na rímsu za vami. Vyskočte na rímsu nad vami, no nevylezte hneď na ňu, ale zostaňte zavesený, kým nevystrelia šípky. Potom vylezte a skočte na rímsu oproti. Opäť si počkajte zavesený, kým nevystrelia šípy, potom vylezte a vyskočte a vylezte von. Hore choďte doprava a preskočte na plošinu oproti. Na ďalšej plošine vidíte dvoch lučištníkov. Kým k nim neskočíte, tak vás nevidia. Počkajte si na vhodnú chvíľu, skočte tam a zložte ich Speed Killom.
Keď je po nich, vybehnite hore po stene a zachyťte sa rímsy. Vylezte vyššie o dve rímsy a na tretej sa zachyťte a prerúčkujte doprava. Na konci sa spustite na rímsu pod vami. Než sa pod vami prepadne, skočte na rímsu oproti. Prejdite po nej doprava, chvíľu rúčkujte na rímse nad vami a opäť skočte na tú pod vami a choďte doprava. Pozor, opäť sa pod vami bude rímsa prepadať, tak sa ponáhľajte a vyskáčte vyššie, na rímsu oproti. Tu vyskočte ešte vyššie a len čo vystrelia šípky, vylezte ešte vyššie. Keď vystrelia šípky nad vami, vyskočte vyššie a prerúčkujte doprava. Tu sa na veži nad vami vysunú dve rímsy. Len čo sa vysunú, vylezte cez ne až na vežu, inak sa o chvíľu opäť zasunú do steny. Hore máte fontánku.


12. The Fortress
Prejdite do štrbiny medzi dvoma stenami veže a pustite sa dole. Počkajte si, kým pod vás príde vojak a zabite ho Speed Killom. Potom Speed Killom zabite aj Strážcu piesočnej brány. Ten je schopný privolávať posily a Speed Killom mu v tom razantne zabránite. Potom choďte k piesočnému portálu a získate nový Sand Tank, ďalšiu zásobáreň piesku. Choďte na kraj terasy, počkajte si, kým sa pasca v stene zasunie, rozbehnite sa po ľavej stene a na konci skočte odrazom na tyč napravo. Z nej skočte na ďalšiu tyč pred ňou a z nej na plošinu pred vami, na ktorej je lučištník, ktorého ľahko zdolajte Speed Killom.
Otočte sa doľava a s rozbehom skočte na visiacu reťaz. Počkajte si na nej, kým budú obaja vojaci pod vami pri sebe a zabite ich dvojitým Speed Killom. Alebo najprv jedného, vráťte sa na reťaz a potom druhého. Keď sa ich zbavíte, bežte za roh, kde je lučištník, ktorého tiež môžete vyradiť Speed Killom. Neďaleko lučištníka skočte dole za zábradlie a tam máte truhlicu s 10 Piesočnými kreditmi. Vráťte sa na miesto, kde je reťaz, z ktorej ste zabíjali. Tam vybehnite na malú drevenú búdku. Z jej strechy vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru v stene. Vyskočte a zabodnite ju vyššie. Prebehnite po stene doľava a opäť zabodnite dýku. Odtiaľto bežte ďalej po stene doľava a na odrážači skočte, odrazí vás to priamo na ďalší odrážač, tak na ňom rýchlo opäť skočte a dostanete sa na plošinu v rohu. V nej vylezte na rímsu pod balkónom, na ktorom sú dvaja nepriatelia. Počkajte si, kým sa vojak nad vami otočí, vyskočte hore a zabite ho Speed Killom. Rovnako zabite aj lučištníka. Pri ňom otočte dookola pákou. Potom prebehnite ďalej po ľavej stene a načasujte si to, kým je pasca otočená do steny (ako architekt vedel, že práve tu niekto bude chcieť bežať po stene?). Na druhej strane je z vás opäť Temný Princ.
Prebehnite po ľavej stene, reťazou sa zachyťte fakle a prehupnite sa na plošinu oproti. Z nej skočte a reťazou sa prehupnite na plošinu oproti. Odtiaľto pokračujete ďalej, no môžete si zliezť pod plošinu k lučištníkovi a zabiť ho Speed Killom (Temnému Princovi po spustení Speed Killu stačí stláčať klávesu E), pre doplnenie života. Po jeho zabití sa vráťte hore na plošinu, rozbehnite sa po ľavej stene, reťazou sa zachyťte fakle, bežte ďalej a odrazom skočte na visiacu reťaz. Spustite sa na nej dole a pod ňou stojí vojak, ktorého sa zbavte Speed Killom a doplníte si život. Dole sú ešte dvaja nepriatelia, ktorých si môžete podať Speed Killom, alebo férovým zápasom. Potom budú prichádzať ďalší a ďalší, tak ich ignorujte. Vylezte na stĺp a skočte z neho na tyč s vlajkou. Po takýchto tyčiach preskáčte až k stene, do ktorej zapichnite dýku, čím si otvoríte neďalekú bránu. Prebehnite ňou a zmeníte sa opäť na „svetlého“ Princa.
Dobehnete ku koču, s ktorým si teraz užijete trochu zábavy. Ovládate ho jednoducho, doľava a doprava. Musíte si dávať pozor, aby ste do ničoho nenarazili. Ošuchnutie sa o stenu koč zvládne, ale priamy náraz do prekážky znamená smrť, ktorú môžete odvrátiť jedine vrátením času. Takže pozorne sledujte cestu. Občas sa objavia aj nepriateľské koče, ktoré sa snažte vytlačiť do prekážky a zároveň si dávajte pozor, aby nevytlačili vás. Niekedy tiež naskočia nepriatelia k vám, tak ich jednoducho zlikvidujte dýkou. Na konci v animačke sami zosadnete a presuniete sa ďalej.
Prejdite na koniec chodby a po rímsach vyskáčte na plošinu nad vami. Tam vylezte hore rebríkom. Z neho skočte na rímsu napravo, z nej ešte vyššie na rímsu a z nej na rebrík naľavo, nad tým, ktorým ste predtým liezli. Vylezte hore a prejdite na koniec chodby. Tam preskočte zábradlie nad ohňom napravo, zaveste sa naň a skočte na rebrík na stene. Vylezte nim hore a skočte na rímsu na stene naľavo. Prejdite po nej na koniec a skočte na rebrík za vami. Vylezte ním hore a skočte na balkón oproti. Tu už len vybehnite von, kde vás čaká fontána.


13. The Lower City
Choďte vpred na trám a z neho preskočte na ďalší oproti nemu. Na ňom choďte doprava a skočte na rímsu pred vami. Na rímse choďte doprava a na jej konci sa spustite nižšie. Zachytíte sa okna pod vami. Z neho sa spustite na rímsu pod ním. Tu, aj keď ste na nej, spustite sa, zachyťte sa rukami a prerúčkujte, aby vás nevidel vojak za oknom. Keď budete za oknom, tak vylezte, prejdite na trám a preskočte na trám oproti vám. Z neho prejdite na plošinu a z nej sa rozbehnite po pravej stene smerom k balkónu s vojakom. Keď pri behu po stene dorazíte na odrážač, tak dajte Speed Kill (pokiaľ ste teda nezalarmovali vojaka na balkóne) a skočíte na balkón rovno na vojaka. Zabite ho a Speed Killom sa zbavte aj druhého vnútri.
Vráťte sa von na balkón a preskočte zábradlie naľavo. Zachyťte sa, spustite sa nižšie a zabodnite dýku do otvoru v stene. Počkajte si na strážcu, kým príde pod vás a zabite ho Speed Killom. Choďte ďalej a zabite Speed Killom aj druhého. Z balkóna vyjdite na trám a z neho skočte na tyč pred vami a z nej do štrbiny medzi dvoma stenami, v ktorej sa zvezte dole. Tam sa otočte a počkajte si, kým sa pod vás nepostaví vojak. Druhý stojí neďaleko, tak sa ich zbavte dvojitým Speed Killom. Rýchlo sa presuňte za Strážcu piesočnej brány a tiež sa ho zbavte Speed Killom. Potom choďte k piesočnému portálu a získate 100 piesočných kreditov.
Potom prejdite dverami do susednej časti. Keď zbadáte spoza rohu vychádzať dvoch vojakov, tak sa vráťte a schovajte za stenu. Ten naľavo sa prechádza hore-dole, tak keď bude chrbtom k vám, vyrazte a zabite ho Speed Killom. Rovnako sa potom zbavte aj druhého. Vylezte pri nich na trosky a z nich vybehnite hore po stene a zabodnite sa dýkou. Odtiaľ sa rozbehnite po stene doprava a zachyťte sa okna a prelezte ním do susednej časti. Tu vás čakajú nové potvory. Sú dosť nepríjemné a čo viac, kradnú vám piesok. Jednoduchá stratégia je blokovať sa, nech útočia a keď sa vám pokúsia ukradnúť piesok, čiže sa okolo nich bude objavovať piesočný oblak, tak zaútočte a priamo ich zabijete. Po boji pokračujte ďalej. Prebehnite prvú priepasť po stene napravo. Druhú preskočte a obďaleč vybehnite po stene nahor a preskočte zábradlie. Hore preskočte ešte jednu priepasť do okna oproti a stáva sa z vás zase Temný Princ.
Bežte vpred, skočte a pomocou reťaze sa prehupnete na plošinu oproti. Tá sa začne pod vami prepadať, tak utekajte a na jej konci sa rozbehnite po ľavej stene. Dobehnete až na tyč, ktorej sa chytíte. Vylezte na tyč a vyskočte na plošinu nad vami. Vylezte na ňu a Speed Killom zabite lučištníka. Z tejto plošiny sa ďalej rozbehnite po ľavej stene a pomocou reťaze sa prehupnite na plošinu pred vami. Aj táto sa začne pod vami prepadať, tak rýchlo ďalej. Zahnite za roh a skočte rovno vpred a pomocou reťaze sa prehupnite až na rebrík. Vylezte ním hore, kde vás čaká fontána, ktorá vás zmení naspäť a umožní vám uložiť si hru.


14. The Lower City Rooftops
Na budove oproti fontáne je lučištník. Preskočte k nemu a zabite ho Speed Killom. Na streche pod nim je ďalší lučištník, ktorého sa môžete zbaviť rovnakým spôsobom. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene, na odrážači skočte, odrazí vás na ďalší, tak aj na ňom skočte a dopadnete na balkón, na ktorom vás čaká krátka animačka, v ktorej vám niekto neznámy pomôže. Prejdite na koniec plošiny, skočte na ďalšiu pred vami, vylezte hore na strechu k lučištníkovi a zabite ho Speed Killom. Na streche oproti vám sú ďalší dvaja lučištníci. Môžete k nim preskočiť, no na ľavej strane sú vtáky, ktoré keď vyplašíte, začujú ich nepriatelia. Môžete skočiť na pravú stranu a zostať zavesený za okraj. Vtáky sa síce vyplašia, ale lučištníci vás nezbadajú. Keď sa upokoja, tak vylezte hore a zabite ich Speed Killom.
Vylezte na strechu nad vami, kde sa spustí minianimačka. Skočte z nej na strechu oproti vám a z nej sa rozbehnite po pravej stene až na odrážač, na ktorom skočte a doletíte až na visiacu reťaz. Na nej sa spustite dole, kde sú dvaja lučištnícia, ktorých si podajte buď Speed Killom, alebo normálne. Vstúpte dovnútra a skočte na rímsu oproti. Cez ďalšie rímsy pod vami zoskáčte až dole. Dole prejdite na koniec a vybehnite hore po ľavej stene a zabodnite sa dýkou. Skočte odrazom na rímsu za vami a tam vyskáčte až na plošinu nad vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a na konci za zabodnite dýkou do otvoru v stene. Spustite sa nižšie a opäť sa zabodnite a napokon sa spustite až dole. Tu choďte k stene, pri ktorej sú naskladané truhlice, vybehnite po nej a zabodnite sa dýkou do otvoru. Vyskočte vyššie a zabodnite sa znova. Odtiaľ sa rozbehnite po stene doprava a zabodnite sa dýkou do otvoru, čím sa vám otvorí dvoje dverí. Ak máte záujem o druhý Life Upgrade, tak choďte do tých vzdialenejších, za vami. Aby ste to stihli, musíte sa pod zatvárajúce dvere podkotúľať.
Zachyťte sa okraja steny pod vami a po rímsach na nej sa spustite až na najspodnejšiu. Z nej skočte na rímsu na stene oproti a z nej už konečne dole. Pokračujte ďalej chodbou, v ktorej budete mať aj truhlicu s 10 Piesočnými kreditmi. Na konci chodby vybehnite po pár stenách a dostanete sa k fontáne, z ktorej sa napite. Premiestnite sa do bonusovej oblasti. Prebehnite prvými pascami, keď sa zaklapnú a vyjdite na trám. Z neho skočte na ďalší pod vami, no tam si to načasúvajte so šípkami vystreľujúcimi zo steny. Prejdite na koniec trámu, vyskočte na ďalší oproti a na jeho konci si počkajte. Na stene pred vami sa vysúvajú tri rímsy, po ktorých máte vyliezť hore. Keď sa vysunie spodná, vyrazte a vylezte hore. Tam už len dobehnite do svetla a získate ďalší bonus života. Vráťte sa naspäť k zavretým dverám tak, ako ste prišli. Pri nich vybehnite po stene, zabodnite do nej dýku a otvoríte si tak dvere. Prejdite nimi a tak ako predtým, použite dýku v otvore v stene, aby ste zase otvorili oboje dverí. Teraz prejdite tými, čo sú bližšie pri vás. Hneď za nimi vás čaká fontána.


15. The Arena
Prejdite chodbou do arény a tam vás čaká prvý boss. Je to riadny obor. Hlas, ktorý vás sprevádza, vám poradí, aby ste ho oslepili. Najprv teda choďte napravo. Tam vybehnite hore po stene a zabodnite sa do otvoru dýkou. Prebehnite doprava a zabodnite sa do druhého otvoru. Prebehnite ďalej po stene doprava a na plošinu pri vás. Na nej vybehnite hore a opäť sa zabodnite dýkou a prebehnite na hornú plošinu, na ktorej ste v úrovni obrovej hlavy. Prejdite na trám smerom k obrovi a použite Speed Kill. Princ po ňom skočí a vy stlačte útok trikrát presne v momentoch, ktoré si to vyžadujú. Tak mu oslepíte jedno oko. Potom opäť dole v aréne bežte na druhú stranu. Tam vybehnite na malú plošinku, z ktorej skočte na tyč. Z nej skočte doprava na ďalšiu plošinu. Na nej vybehnite po stene, zabodnite sa dýkou od otvoru a prebehnite po stene na hornú plošinu. Z nej opäť použite Speed Kill a troma presne načasovanými ranami ho oslepte úplne.
Teraz, keď na vás neútočí priamo, keďže vás nevidí, tak ho musíte doráňať. Útočte mu na nohy, kým nepadne na kolená. Využívajte kotúle a úskoky a snažte sa byť stále za ním, aby vás nezasiahol svojimi náhodnými útokmi. Sekajte mu do nôh a keď padne na kolená, tak prichádza na rad posledný Speed Kill, v ktorom ho troma presnými ranami zabijete. V následnej animačke sa prenesiete ďalej a opäť sa z vás stáva Temný Princ.


16. The Arena Tunnel
Ste Temný Princ, tak žiadne vychutnávanie si okolia. Prebehnite po stene za priepasť. Tam vybehnite hore na rímsu. Prejdite po nej doľava a vyskočte na vysúvajúcu sa rímsu nad vami. Než sa zasunie, skočte z nej vzad a v lete použite reťaz a prehupnite sa na rímsu na stene oproti. Vylezte hore. Prebehnite na koniec chodby, tam pozor na vysúvajúce sa kvádre. Skočte a reťazou sa presuňte na rímsu na druhej strane. Nad vami je ďalší vysúvajúci sa kváder, tak keď sa zasunie, vylezte po rímsach nahor a tam vyskočte na trám. Z neho skočte nabok a zachyťte sa okraja. Keď sa zasunú kvádre, vylezte hore a v rohu si vezmite z džbánov potrebný piesok. Prejdite na kraj a spustite sa rebríkom na jeho spodný koniec. Tam si reťazou pritiahnite kamenný blok s tvárou démona. To vám otvorí dvere povyše. Než sa zatvoria, vylezte rebríkom kúsok vyššie, skočte do chodby k dverám a prebehnite nimi. Za nimi máte ďalší piesok. Prebehnite po pravej stene a pomocou reťaze sa presuňte na rímsu pred vami. Vyskočte o rímsu vyššie a prejdite na jej pravý koniec. Skočte vzad, reťazou sa zachyťte tyče a prehupnite sa na rímsu za vami. Vyskočte o rímsu vyššie a cez dva trámy preskočte na plošinu oproti vám. Tam už len zbehnite dole a do vody, kde sa opäť zmeníte na Princa. Vyjdite von, kde sa stretnete s Farah. Nie je to nijak vrúcne stretnutie, keďže si vás nepamätá. Po animačke sa môžete napiť z fontánky.


17. The Balconies
Na plošine pred vami sú dvaja nepriatelia. Keď sa otočia chrbtom, rozbehnite sa po pravej stene a na odrážači použite Speed Kill, čím sa dostanete na plošinu a zbavíte sa lučištníka. Rovnako zabite aj druhého nepriateľa. Vylezte na kváder naľavo. Na plošine oproti je lučištník. Keď sa otočí, rozbehnite sa po ľavej stene a na odrážači skočte. Vylezte k nemu na plošinu a zbavte sa ho Speed Killom. Preskočte zábradlie a skočte na balkón oproti, kde je vojak. Zabite ho Speed Killom. Skočte na balkón poniže a na jeho konci vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene a pomocou ďalších zabodnutí sa dostaňte až na tretí otvor. Od neho bežte po stene ďalej doľava a skokom vzad sa dostaňte na visiacu reťaz. Spustite sa po reťazi a dole zabite Speed Killom vojaka, ktorý si vykročí pod vás. Vyjdite si z balkóna na trám a z neho skočte na visiacu reťaz pred vami. Spustite sa ňou a čakajte. Dvaja vojaci prídu pod vás, tak sa ich zbavte Speed Killom. Dole si vysledujte, keď bude Strážca piesočnej brány chrbtom od vás, skočte dole k nemu a zlikvidujte ho Speed Killom. Z piesočného portálu získate novú schopnosť – The Eye of Storm – ktorá vám umožní spomaliť čas vo váš prospech. Vráťte sa naspäť hore na terasu, z ktorej ste sem zoskočili a pokračujte ňou ďalej. Narazíte na štyroch nepriateľov, ktorých pobite. Keď ich pobijete, prebehnite po stene a po tlačidle v nej. To vám otvorí dvere dole na dvore. Použite novozískanú schopnosť spomalenia času (stlačiť R) a prebehnite nimi, než sa zatvoria. Za dverami sa ešte podkotúľajte popod drevené dosky a za nimi vás čaká fontána.


18. The Dark Alley
Choďte od fontány rovno medzi dve steny. Rozbite stojany so zbraňami, aby vám nebránili v rozbehu. Vybehnite po stene a odrazmi od stien vyskáčte až nahor, kde zabodnite dýku do otvoru. Odtiaľ prebehnite po stene doprava a dostanete sa tu na hornú plošinu. Zájdite k rebríku, vylezte k nemu a vylezte ním hore. Ste opäť na strechách. Prejdite na strechu pred vami, kde vyplašíte vtáky. Počkajte si, kým sa lučištník pod vami upokojí a Speed Killom ho zabite. Skočte na strechu poniže, keď tamojší lučištník bude chrbtom od vás a rovnako sa ho zbavte. Vybehnite hore po stene a uvidíte ďalšiu animačku s Farah, v ktorej sa prestavíte – ona je Farah, vy ste Princ z Perzie.
Potom choďte ďalej po streche a poniže je vojak, ktorého môžete zlikvidovať Speed Killom. Naľavo vybehnite hore po stene a zabodnite nôž do otvoru. Prebehnite po stene doľava a zabodnite nôž opäť. Prebehnite ďalej až na plošinu k dvom nepriateľom, ktorých sa zbavte. Preskočte na ďalšiu strechu, na ktorej zabite ďalších dvoch nepriateľov. Po boji sa opäť objaví Farah a súhlasí so spoluprácou. Prejdite dverami, ktoré vám otvorí.
Za nimi vyjdite na trám a skočte z neho do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Zvezte sa medzi nimi dole, skočte vpred a zapichnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene doprava a tam sa zveziete po závese dole. Prejdite ďalej a napravo vybehnite na plošinu nad zavretými dverami. Tu sa rozbehnite po pravej stene a zveziete sa dole po závese. Tesne pred jeho koncom skočte vzad na plošinu za vami.
Tam choďte ďalej a medzi dve steny naľavo. Tam vyskáčte medzi nimi odrazmi od stien nahor, až na rímsu na ľavej stene. Na rímse choďte doľava, až k trámu, na ktorý vyjdite. Preskočte z neho na balkón pred vami. Choďte ďalej a prebehnite po ľavej stene za priepasť a vylezte po rebríku hore a nad ním po ďalšom hore. Tam už len dobehnite k fontáne.


19. The Temple Rooftops
Zoskočte dole a pobite pár nových nepriateľov. Síce sa zneviditeľňujú, ale nie sú ničím výnimočným. Po boji si môžete odskočiť naľavo po truhlicu, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Inak si obíďte veľký stĺp napravo a z jeho druhej strany vybehnite po ňom hore a zabodnite meč do otvoru. Vyskočte vyššie a zachyťte sa na rímse. Prerúčkujte okolo stĺpu na jeho druhú stranu. Tam sa skokom vzad dostaňte na stĺp za vami. Vylezte na jeho vrch a tam skočte na stenu a zabodnite do nej dýku. Prebehnite po stene doprava a na odrážači skočte. Dostanete sa na plošinu v rohu. Skočte z nej na plošinu poniže, kde zabite nepriateľa. Pritiahnite zvon, ktorý zostrelila Farah pod dieru v stene nad vami, vylezte naň a vybehnite do diery. Hore vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere. Než sa opäť zatvoria, zlezte naspäť dole na zvon a z neho sa rozbehnite po pravej stene, na plošinu, z ktorej ste prišli predtým. Vylezte na ňu a prebehnite dverami.
Preskočte dieru pred vami a skočte na rímsu za ňou. Prejdite po rímse doprava a skočte naspäť, kde sa na stene zachyťte zabodnutím dýky. Odtiaľ prebehnite po stene doľava na rímsu. Rímsa sa začne pod vami prepadať, tak zájdite na jej ľavý koniec a skočte na stenu oproti, kde sa zachyťte zapichnutím dýky. Prebehnite po stene doprava na rímsu, prejdite na jej pravý koniec a tam vyskočte hore a zapichnite dýku do otvoru v stene. Skočte na stenu za vami a zapichnite dýku do steny. Vysunie sa vám pár ríms, no len na obmedzený čas. Zoskočte na tú pod vami a prerúčkujte na jej ľavý koniec. Vylezte na ňu a skočte na rímsu za vami. Z nej vylezte na rímsu nad ňou a po nej prejdite doprava, než spadne a zachyťte sa rímsy nad vami. Prerúčkuje na koniec a spustite sa na rímsu pod vami. Prejdite na jej koniec a skočte vzad a zapichnite dýku do otvoru v stene. Rozbehnite sa po stene vľavo a obďaleč skočte do chodby za vami. Vybehnite na stenu pri dverách, vylezte na rímsu a skočte z nej na plošinu nad vami.
Keď vyleziete, pobite odporných nepriateľov kradnúcich vám piesok. Po boji vylezte na malý kameň pri stene. Nad vami je tyč, no nedočiahnete na ňu. Z kameňa sa rozbehnite po ľavej stene. Stena je oblúková, tak sa po chvíli behu dostanete na úroveň tyče, vtedy skočte a zachytíte sa jej. Z tyče skočte na poborenú vežu pred vami a zapichnite do nej dýku. Vzadu za vežičkami sa vám vysunie plošina. Choďte na ňu a rozbehnite sa po ľavej stene. Prebehnete celý poloblúk vežičky a dostanete sa na plošinu nad nimi. Tu sa opäť rozbehnite po ľavej stene, obehnite poloblúk vežičky pred vami a keď budete na úrovni tyče nad vami, tak na ňu odrazom skočte. Otočte sa a skočte na časť vežičky pred vami. Vyleziete na jej múr. Z neho skočte na stenu oproti vám (pod vami je tyč, na ktorú ste ako na prvú skákali odrazom od steny) a zachyťte sa rímsy. Prejdite po nej doprava na plošinu. Na nej vybehnite po stene nahor a zapichnite dýku do otvoru v stene. Prebehnite po stene doľava a odrazom skočte na tyč. Z tyče na trám pred vami a z trámu na plošinu nad vami. Z nej skočte dole a porazte troch nepriateľov a z piesočného portálu získate nový Sand tank.
Pri okne tu máte zvon. Postavte sa chrbtom k oknu a naľavo, na stene oproti vám, si všimnite dva otvory pre zaseknutie dýky nad sebou. Sú tu aj ďalšie, no tie nepotrebujete. Dotlačte zvon pod tie dva otvory, vybehnite k nim a pomocou dýky sa vyšvihnite až hore. Tam je opäť krátka scénka s Farah.
Preskočte zábradlie a skočte na to oproti. Prelezte zaň a otočte tam pákou. Opäť preskočte zábradlie a zoskočte do priestoru pod ním. Tam vylezte na kamenný blok a z neho vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene k druhému otvoru pre dýku a odtiaľ k tretiemu. Z neho vyskočte hore na okraj veže a vylezte naň a z druhej strany sa spustite dole. Tam sú dve páky. Najprv otočte tú naľavo a potom tú napravo a Farah sa presunie ďalej. Potom dvakrát otočte znova tú naľavo a Farah zase postúpi ďalej. Napadne vás pár ďalších piesočných psov. Potom musíte znova otočiť úplne prvú páku. Takže sa vráťte k veži, z ktorej ste sem prišli. Vybehnite po stene a vylezte na jej okraj. Spustite sa dole a zabodnite dýku do otvoru v stene. Odtiaľ sa už spustite priamo dolu. Tam vybehnite k prvej páke a otočte ňou. V scénke sa Farah presunie a zostrelí zvon v zničenej veži. Skočte k nemu dole a odtlačte ho k stene oproti nemu. Vylezte naň a vybehnite hore po stene a zabodnite do nej dýku. Otvorí vám to dvere naľavo. Po animačke proces zopakujte, pretože sa vám dvere zatiaľ zatvorili a prebehnite nimi.
Za nimi choďte na rímsu naľavo a prejdite na jej koniec. Z neho skočte na druhú stenu a zapichnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene doľava až na plošinu. Tam vybehnite hore po stene a zapichnite dýku. Vyskočte na rímsu nad vami a po ďalších rímsach nahor, z poslednej na stenu, na ktorej sa zapichnite dýkou do otvoru a odtiaľ prebehnite po stene doľava. Tu už len prebehnite chodbou až k fontáne.


20. The Temple
Oproti fontáne vybehnite po stene a zapichnite do nej dýku, aby ste otvorili dvere, ktorými prejdite. Zbehnite dole schodmi, kde uvidíte animačku a premeníte sa opäť na Temného Princa. Preskočte zábradlie a zachyťte sa ho. Skočte dozadu na rímsu a spustite sa z nej na trám pod ňou. Z neho skočte na trám oproti a zabite Speed Killom vojaka pod vami. Objaví sa aj piesočný pes. Potom prebehnite po ľavej stene na plošinu v rohu. Z nej bežte ďalej po ľavej stene a pri okne sa odrazte a skočte vpred a pomocou reťaze sa dvakrát prehupnite na druhú stranu. Tam bežte po pravej stene a na konci sa odrazte a doskočte na trám. Popreskakujte o dva trámy vpred a zabite vojaka pod vami a pár psov, čo sa objavia. Na stene oproti si všimnite kváder s tvárou démona. Pritiahnite si ho reťazou a skočte naň. Na ňom vybehnite po pravej stene nahor a skokom vzad skočte na balkón.
Prejdite zaň a zaveste sa za okraj priepasti. Prerúčkujte pred kamenný blok a pritiahnite si ho reťazou. Skočte naň a bežte po ľavej stene. Dvakrát sa prehupnite reťazou a ďalej dvakrát skočte od odrážačov, až dopadnete na balkón medzi dvoch nepriateľov. Ak ste príliš rýchly, tak pred nich, ak vám to vyšlo, tak za nich a môžete ich zlikvidovať Speed Killom.
Prejdite na druhý balkón a tam sa rozbehnite po pravej stene. Prehupnite sa raz reťazou, bežte ďalej, odrazte sa a skočte smerom na plošinu, na ktorú sa prehupnite reťazou. Z tejto plošiny sa rozbehnite po pravej stene a dobehnete do štrbiny medzi sochou a stenou. Z nej skočte vpred, prehupnite sa reťazou do ďalšej štrbiny medzi sochou a stenou. Aj z nej skočte vpred na plošinu v rohu. Z nej prebehnite po pravej stene na plošinu oproti nej. Na nej vybehnite na stenu oproti a skokom vzad sa dostaňte na plošinu nad vami. Na nej môžete Speed Killom zabiť vojaka.
Tu na ľavej strane preskočte zábradlie, nasmerujte sa na stenu so závesom, skočte naň a spustíte sa po ňom až dole. Dole vás čaká hromada nepriateľov a truhlica, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Stúpte si na tlačidlo v podlahe a otvoria sa vám dvere. Prejdite nimi, než sa zatvoria. Za nimi si stúpnite na ďalšie tlačidlo v podlahe. Otvoria sa vám dvere nad schodiskom. Než sa zatvoria, musíte nimi prebehnúť a cestou sa vyhnúť pár jednoduchým pascám na schodisku. Za nimi vbehnete do vody, kde sa z vás opäť stane Princ.
Je tu páka, ktorou otočte dookola, čím zastavíte prítok vody. Objavia sa dvaja noví nepriatelia, ktorých sa zbavte. Všimnite si zo stropu trčiaci stĺp oproti páke, ktorou ste točili. Vybehnite po stene napravo od páky a odrazom skočte na ten stĺp. Vyšplhajte po ňom hore a skočte na susedný stĺp. Po ňom vylezte trocha vyššie a skočte z neho na plošinu nad stĺpom, po ktorom ste pred chvíľou liezli. Na nej vybehnite hore po stene a odrazom skočte na tyč nad vami. Prerúčkujte po nej pred dieru v stene a skočte do nej. Tam je tretí Life Upgrade.
Rozbehnite sa po ľavej stene a spustite sa dole po závese. Keď bude končiť, skočte na stenu oproti, kde sa po druhom závese spustíte až dole. Tam už len chodbou dobehnite až k fontáne. Napite sa z nej a opäť vás to prenesie do bonusovej oblasti. Rozbehnite sa po pravej stene a pripravte sa na dlhý úsek, kde len budete skákať cez odrážače, ktoré vás posunú ďalej až na stĺp pred pascami. Tam už len stačí kľudné načasovanie a popreskakovanie cez pár stĺpov. Z posledného sa dostanete do chodby, v ktorej vbehnite do svetla a získate bonus života. Ste naspäť pri fontáne. Vráťte sa na začiatok chodby, vybehnite na plošinu naľavo a tam prejdite po tlačidle v podlahe. Otvoria sa vám dvere, ktorými prejdite. Ste v hale, v ktorej ste predtým vypúšťali vodu. Tak ako predtým sa dostaňte v nej opäť hore, až na tyč, z ktorej ste skočili do oblasti s upgradom života. Teraz vylezte na tú tyč a vyskočte na ďalšiu nad vami. Z nej skočte na tyč obďaleč, povyše vás. Vylezte na ňu a vyskočte hore, na poschodie nad vami.
Tam zájdite k páke, ktorou otočte a otvoríte si tak dvere, ktorými prejdite. Za nimi prebehnite po pravej stene až k závesu, po ktorom sa spustíte. Pri jeho konci skočte na stenu oproti a spustíte sa po ďalšom závese. Dole prejdite dverami, za nimi vybehnite po stene, zapichnite do nej dýku a otvoríte si tak dvere. Prebehnite nimi. Za nimi prebehnite po pravej stene ponad priepasť a vylezte na plošinu za ňou. Tam vylezte po rebríku hore, až k fontáne.21. The Marketplace
Vybehnite von a v animačke stretnete opäť Farah. Potom sa vráťte na plošinu s fontánou, choďte za roh doľava a rozbehnite sa po ľavej stene. Odrazom skočte na rímsu na stĺpe. Prejdite po nej na druhú stranu stĺpu a skočte do štrbiny medzi stenou a drevenou, ozdobnou stenou. Spustite sa dole, otočte sa smerom odkiaľ ste prišli a skočte na trám pred vami. Počkajte si, kým budú pod vami obaja vojaci a môžete ich zabiť dvojitým Speed Killom. Máte tu na podlahe tlačidlo, ktoré otvára dvere, no musí byť stlačené stále. Choďte na koniec oblasti a nájdete tam košík, ktorým môžete hýbať. Pritiahnite ho na tlačidlo a prejdite otvorenými dverami. Za nim bežte na koniec chodby a pri zatvorených dverách vybehnite na plošinu nad ne. Tam prejdite na trám pred vami, skočte na stĺp pred vami a na ďalší za ním. Po bokoch stĺpu sú dvaja vojaci a jeden sa pred nimi prechádza. Ten napravo je nový typ nepriateľa, ktorý si pri Speed Kille vyžaduje až päť zásahov. Keď pôjde ten pochôdzkár od vás, tak toho napravo zabite Speed Killom a vráťte sa naspäť na stĺp. Vystriehnite si vhodný okamžik a Speed Killom môžete zlikvidovať aj zvyšných dvoch.
Všimnite si tu rovnaký kôš, aký ste už ťahali. Uvoľnite ho a odtlačte ho k zavretej bráne oproti. Potom naň vylezte a vylezte aj na bránu. Z nej prejdite na trám a z neho skočte na stenu pred vami, do ktorej zapichnite dýku. Prebehnite po stene doprava a odrazte sa skokmi cez dva odrážače a napokon sa opäť zachyťte dýkou v otvore v stene. Tam si počkajte, kým budú obaja vojaci pod vami pri sebe a môžete ich zabiť dvojitým Speed Killom. Choďte na koniec oblasti, kde vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere pre Farah. Ona vám na oplátku zostrelí kôš. Odtlačte ho na jeden z dvoch stlačiteľných spínačov v podlahe a na druhý sa postavte sami. Otvoria sa vám dvere, tak nimi prebehnite, než sa zatvoria.
Za dverami prejdite do susednej miestnosti a vylezte hore rebríkom. Hore vybehnite po stene nahor a zabodnite dýku do otvoru. Vyskočte vyššie a zachyťte sa rímsy. Prerúčkujte doľava a vylezte na rímsu a na plošinu nad ňou. Tam sa rozbehnite po ľavej stene a skočte na odrážači a zachyťte sa dýkou v otvore, na ktorý poletíte. Tam sa rozbehnite po stene doprava a dopadnete na rímsu. Prejdite po nej za roh a skočte na stenu za vami, kde sa zachyťte dýkou. Prebehnite po stene doľava a v rohu skočte na trám za vami. Z neho skočte na ďalší trám pred vami a z neho na stenu oproti, kde sa zachyťte dýkou. Tam prebehnite po stene doľava a skokmi sa dostaňte ďalej cez dva odrážače až k ďalšiemu otvoru v stene, v ktorom sa zachyťte dýkou. Prebehnite po stene doľava na trám a skočte z neho na stenu oproti, kde sa zachyťte dýkou. Stade už len prebehnite po stene doľava a vylezte na plošinu. Pokračujte priamo k fontáne.


22. The Market District
Prejdite von a skočte na plošinu napravo, pod vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a na konci odrazom skočte na rímsu naľavo. Zachyťte sa na nej rukami a prerúčkujte za roh. Tam sa spustite a zachyťte poniže dýkou v otvore v stene. Prebehnite po stene doprava a opäť sa tam zachyťte dýkou. Vyskočte na rímsu nad vami a prerúčkujte za roh. Takto ste obišli celý stĺp. Za rohom vylezte na rímsu, obíďte si celý stĺp dozadu, tam prejdite na trám a z neho skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Spustite sa dole, otočte sa a keď pôjde vojak smerom od vás, tak zabite Speed Killom toho, čo stojí pod vami. Keď ho zabijete, rýchlo vylezte rebríkom pri ňom na plošinu nad vami. Z nej skočte na rímsu pred vami, prerúčkujte za roh a spustite sa na trám pod vami. Počkajte si, kým budú obaja zvyšní vojaci pri sebe a zabite ich dvojitým Speed Killom. Potom vybehnite na neďalekú stenu a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere. Odporúčam zapnúť spomalenie času, aby ste to stihli. Prebehnite tými dverami, než sa zavrú.
Prejdite na koniec chodby a vybehnite na plošinu nad zavretými dverami. Prejdite na trám a skočte na ďalší pred vami. Keď budú nepriatelia chrbtom, tak toho pod vami zabite Speed Killom. Bežte napravo a hore po stene a zabodnite sa dýkou. Tam máte priestor pre manévrovanie a tiché zabíjanie ostatných. Alebo skočte rovno dole a skoncujte to. Po boji si z piesočného portálu vezmite 150 Piesočných kreditov Potom choďte k stene, v ktorej sú naukladané košíky, ktoré hore bránia Farah v prechode. Vytiahnite spodný košík von a Farah sa dostane ďalej.

 
The best games for Playstation 2