Playstation 2

PS2 crackar SHOP

Rádio Expres

Čas Hrať PS2

Kalendár deň ha hranie

TOPlist

Čekni ma

Je táto stránka fajn či nie?

Dobrá (769)
 

Fajn (722)
 

Nehrám (656)
 

Výborná (707)
 

Prehlad PS2 hier

Tu si môžete prezrieť jednotlivé Ps2 hry a urobiť si mienku o hre

Prince Of Persia:The Sands Of Time

V hre môžete nájsť:

SandCloud - sú to hromady piesku, ktoré sa voľne nachádzajú na rôznych miestach. Keď ich nájdete, tak použite dýku, ktorou ich prijímate. Za istý počet SandCloudov sa vám zvýši nádrž piesku (niečo ako mana), čo vám umožňuje zmrazovať nepriateľov (bodnúť dýkou) a vracať sa v čase (preddefinovane R).

Water of Life - na niektorých tajných miestach sa nachádzajú prechody, ktoré vás privedú do tajomného prostredia, kde sa nachádza fontána, z ktorej keď sa napijete, tak sa vám natrvalo zvýši život.

V niektorých častiach, kde je viac textu, som dal malé podnadpisy, pre ľahšie orientovanie sa.
Ešte by som rád dodal, že mám za sebou pomerne dosť návodov, ale toto je prvý na hru tohto typu, preto sorry, ak by niečo pôsobilo nejasne.


The Maharajahs´s Treasure Vaults

Po spustení vbehnite do budovy a uvidíte animačku, v ktorej sa Princ a jeho otec dostanú k zámku maharadžu, ktorého prepadnú. Po zavalení brány je Princ odrezaný od ostatných.
Vylezte po troskách tvoriacich schody hore a preskočte na trosky oproti. Po nich vylezte hore, k hradbe, na ktorú vylezte pomocou vybehnutia po stene smerom hore. Prejdite ňou. Časť hradby zničí meteor, tak preskočte na druhú stranu. Na konci sa dajte doprava a preskočte pomocou plošiny na hradbu oproti. Tam vstúpte dovnútra. Vyberte meč, rozbite prekážky a porazte prvého protivníka.
Keď je po ňom, vylezte po rebríku, kde porazte ďalších dvoch nepriateľov. Ďalej prebehnite jedinou cestou až k porušenej hradbe. Po troskách hradby zídite dole, kde vás čaká pár nepriateľov.
Od nich pokračujte jedinou možnou cestou, až vám drevenú palisádu prerazí meteor. Tu musíte využiť schopnosť behať po stenách. Prebehnite na plošinku pred vami a z nej k rebríku na konci. Vylezte po ňom hore.
Tam porazte štyroch nepriateľov. Cesta tu končí. Všimnite si na stene pred vami rímsu a plastiku tváre. Zachyťte sa rímsy a prerúčkujte za tvár. Tam vylezte na rímsu a vyskočte na ďalšiu rímsu nad vami. Po nej prejdite za roh. Pri ďalšej tvári sa spustite dole a zachyťte sa okraja rímsy, na ktorej ste stáli. Prerúčkujte za ňu. Na konci sa spustite o rímsu nižšie, k tretej hlave. Tam prerúčkujte až k diere v stene, ktorú v predošlej animačke vytvoril meteor. Vojdite dnu.
Tam zabite štyroch nepriateľov a všimnite si štyri stĺpy. Ten najmenší, zborený môžete ignorovať. Vylezte na ten, čo je druhý oproti diere, ktorou ste vošli. Je hladký, tak sa naň dá vyliezť. Na stĺpe sa otočte chrbtom k stĺpu, čo je oproti a preskočte naň. Na ňom sa otočte k poslednému stĺpu a skočte naň. Z neho preskočte na balkón.
Pred vami je vodná nádrž. Prebehnite po stene za ňu. Dostanete sa k ďalšej. Tu sa rozbehnite po pravej stene a keď budete oproti plošine naľavo, tak na ňu skočte. Z nej prebehnite po stene k poslednej plošine. Tu sa musíte dostať na vyvýšené miesto. Rozbehnite sa hore po pravej stene a odrazte sa, aby ste sa zachytili okraja vyvýšeného miesta. Odtiaľ pokračujte do haly, kde uvidíte Dager of Time.

Prvé stretnutie s Dýkou Času
Tu sa musíte dostať do dverí, ktoré sú oproti tým, ktorými ste vošli. Napravo od vás je plošina, na ktorú sa dostanete behom po stene. Z nej preskočte na plošinu, kde je vidieť Dager. Z nej preskočte zase na plošinu na opačnej strane a z nej prebehnite po stene k plošine pri dverách. V podstate tak, ako ste sa dostali na strednú plošinu od vstupných dverí, tak sa dostanete aj k tým druhým. Ak spadnete dole, tak pred vstupnými dverami je stĺp, po ktorom môžete vyliezť a preskočiť k nim.
Na druhej strane prebehnite chodbou, v ktorej sú tri stĺpy s rotujúcimi čepeľami. Pred vami je opäť vodná nádrž. Prebehnite po ľavej stene, až na rímsu oproti. Skraja tú rímsu nie je dobre vidieť, ale je tam. Prejdite po nej, kým sa dá. Ďalej vám cestu blokuje socha. Preskočte teda na rímsu na opačnej stene a po chvíli skočte opäť na rímsu na ľavej stene, za sochou. Prejdite cez plošinu, kde sú ďalšie stĺpy s čepeľami. Zastaňte si pred druhým stĺpom a vystriehnite si vhodný okamžik. Potom sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite až pred rímsu na pravej stene, ktorú tu vidno aj z diaľky a skočte na ňu. Treba skočiť a presne, lebo ak sa netrafíte, padnete dole a to nerozchodíte. Potom dobehnite k miestu, kde cesta končí nad veľkou priepasťou.

Priepasť pred Dýkou
Otočte sa a zachyťte okraja. Spustite sa o rímsu nižšie a z nej ešte o jednu nižšie. Ste na najnižšej rímse. Teraz budete postupovať stále doľava, ale na každej rímse to ide len o kúsok, tak budem písať, kam treba liezť, či hore, či dole, no stále doľava. Postupujte doľava, kým sa dá. Potom vylezte o jednu rímsu vyššie, zase o jednu vyššie, ďalej o rímsu nižšie, ďalej a o rímsu nižšie, zase vyššie a nakoniec nižšie. Tu prejdite až na úplny kraj. Pred vami je stĺp, tak naň skočte. Popreskakujte po stĺpoch, až na piaty, na ktorom sa môžete spustiť najnižšie zo všetkých. Z neho zoskočte dole.

Socha s dýkou
Pred vami je obrovská socha. Pomocou behu po stene vylezte na prvú ruku sochy. Z nej sa rozbehnite po stene napravo a odrazom skočte na druhú, vyššiu ruku. Dobehnite až k hlave. Tu sa rozbehnite po hlave sochy smerom hore, odrazte sa na stenu oproti a z nej zase na hlavu. Takýmto spôsobom odrážania sa, povyskakujte až na hlavu sochy. Tam vás čaká Dýka Času a hneď aj zistíte, načo slúži. Vracia čas, čo môžete odteraz aj vy. Po animačke preskočte do otvorených dverí.
V chodbe, kde ste, sa rozpadne časť cesty. Bežte po ľavej stene, skočte na plošinu napravo. Z nej bežte po pravej stene a skočte do chodby naľavo, kde pokračujte pomedzi čepele. Na konci sú štyri stĺpy s čepeľami, ktoré zaberajú celú chodbu. Počkajte si kým pôjdu dozadu a rozbehnite sa do výklenku naľavo. Potom ich jednoducho obíďte a pokračujte až von, kde sa stretnete s otcom a vezírom.
V animačke sa stretnete so sultánom, ktorému váš otec daruje Sands of Time. Na radu vezíra použijete Dager of Time, čo spôsobí katastrofu. Znášajte teda následky.


You Have Unleashed the Sand of Time (5 %)

Pobite nepriateľov v hlavnej sále a Savenite sa (v sále je svetlý prúd piesku, či energie, do ktorého keď vstúpite, tak sa vám zobrazí vízia toho, čo vás čaká a tiež si tu môžete ukladať pozície. Volá sa to Vortex). Potom choďte k dverám, cez ktoré v animačke utiekla Farah. Padajúce trosky vám ich otvorili, tak vyjdite na chodbu a bežte za Farah. Cestu vám však zatarasia trosky.

Prvá miestnosť
Vojdite do bočných dverí. Pred vami sú porušené schody. Rozbehnite sa po stene a keď budete za trhlinou, nad zvyškom schodov, tak sa pustite. Zbehnite do miestnosti a k stĺporadiu pod schodmi. Tam si všimnite tyče, ktoré sú umiestnené medzi stĺpy a steny. Vyskočte na tú najnižšiu. Roztočte sa a skočte na tú pred vami. Takto popreskakujte po tyčiach, až na rímsu na stene oproti. Vylezte na ňu a na plošinu za ňou. Z plošiny prebehnite po stene na plošinu pred vami. Z nej zase bežte po stene a pred balkónom sa odrazte a zachyťte sa tyče pred ním. Z nej preskočte na balkón. Keď prejdete cez dvere balkóna, tak naľavo na zrúcaninách je Sandcloud. Prebehnite až k miestu, kde končí cesta. Tam popreskakujte na druhú stranu pomocou tyčí v stenách. Na predposlednej tyči sa nezabudnite posunúť doľava, posledná je dosť krátka. Na druhej strane dobehnite do ďalšej miestnosti.

Druhá miestnosť
Rozbehnite sa po stene a Princ sa sám zachytí na tyči pred vami. Po tyčiach popreskakujte na druhú stranu. Tam sa rozbehnite po stnete a zase sa automaticky zachyťte tyče oproti. Pod vami sú ďalšie dve, tak sa po nich spustite až na podlahu. Dole pobite nepriateľov. Na druhej strane miestnosti, ako ste zostúpili, je v stene tyč, na ktorej visí lampa. Vybehnite po stene na túto tyč. Z nej skočte na stenu pred vami a odrazte sa na tyč nad vami. Na nej sa otočte, lebo ste chrbtom k stene. Nad vami je na stene rímsa, tak na ňu skočte. Z nej vlezte do diery pred vami.


Had I Really Seen Her? (7 %)

Bežte až na koniec chodby. Napravo máte Sandcloud, naľavo vylezte na výčnelok (skalu). Z neho skočte na tyč, prerúčkujte doprava, otočte sa a skočte z nej hore na trosky. Tu máte naboku dieru v stene. Keď do nej vleziete, dostanete sa do nejakého tajomného prostredia, kde je fontána (Water Of Life), z ktorej sa automaticky napijete, keď sa k nej priblížite a potom sa ocitnete naspäť na troskách a diera v stene je preč. Zvýši sa vám ukazovateľ života. Pozoskakujte po troskách až dole. Pred vami je diera v podlahe. Keď ju po stene obehnete, za ňou je Sandcloud. Z druhej strany pozoskakujte až dole. Tam sa konečne stretnete s Farah. Po rozhovore pobite hmyz a pokračujte. Na križovatke máte naľavo Sandcloud a napravo cestu ďalej.

Prvá miestnosť
Preskočte z dverí na plošinu pred vami a choďte na balkón. Prejdite po stene na jeho druhú časť a opäť vojdite do miestnosti, z ktorej ste vyšli, ale na druhej strane. Vylezte na stĺp pred vami a z neho preskočte na stĺp napravo. Tu popreskakujte po stĺpoch až na posledný a z neho na plošinu, ktorá je pri ňom. Z plošiny sa rozbehnite po stene až pred stĺp na konci a keď budete pred ním, tak naň skočte (orientujte sa podľa jeho tieňa). Zošuchnite sa dole, tam máte Sancloud. Tu na plošine so Sandcloudom sa zase rozbehnite po stene a skočte na stĺp pred vami, ktorý vedie len zhora a je zlomený. Z neho sa pomocou ďalších dvoch stĺpov dostaňte na plošinu pred vami. Tu vybehnite na trosky v rohu. Tu máte pekný výhľad na tyč v stene nad vami. Je vysoko, tak sa rozbehnite po stene oproti nej nahor, odrazte sa a skočte na ňu. Z nej skočte na ďalšiu a z nej na plošinu. Keď vyleziete, skočte na plošinu, z ktorej trčia tie tyče, je na nej Sandcloud. Tu vylezte na zlomený stĺp a z neho popreskakujte cez pár stĺpov ďalej. Z posledného skočte na malú plošinku pri ňom.
Na nej sa spustite, zachyťte sa okraja a prerúčkujte doľava. Je tam v stene malá štrbina. Na konci sa spusťte nižšie pomocu dvoch štrbín v stene pod vami. Dole na plošine zabite hmyz a pomocou troch tyčí, na ktorých visia lampy, preskočte na plošinu oproti, kde sú ďalší skarabovia. Tu máte v okolí len jednu palmu a jeden stĺp. Pred tým stĺpom sa zachyťte zábradlia a skočte naň. Po ňom sa zošuchnite dole. Tam pobite nepriateľov. Keď je po nich, vezmite si Sandcloud, odtlačte skriňu na boku, napravo od Vortexu a savenite sa.


A Secret Passage (10%)

Pokračujte tajnou chodbu za skriňou. Na mieste, kde chýbajú schody, sa rozbehnite po ľavej stene a skočte do chodby napravo. Keď dorazíte k zborenému mostu, prebehnite po stene napravo a preskočte na druhú časť mosta. Pred dverami odtlačte krabicu na svietiaci znak v podlahe. Za dverami si všimnite napravo rovnaký znak, z ktorého trčí držadlo Chyťte ho a vytiahnite von, čo zároveň vysunie most. Keď ho pustíte, tak sa most začne zasúvať, takže sa po ňom rýchlo rozbehnite a preskočte na plošinu v strede miestnosti. V animačke sa stretnete so strážcom, ktorý vám povie, aby ste mu pomohli spustiť automatickú ochranu paláca.

Hádanka s energetickými tyčami
Musíte do plošiny, na ktorej stojíte, umiestniť štyri energetické tyče a to všetky naraz. Každá tyč má svoj znak, tak ako aj každý z veľkých kruhov, do ktorých musíte tyče zasunúť. Sú štyri znaky: Spln mesiaca, zatmenie mesiaca, polmesiac a štvrť mesiaca. Keď nastavíte pred tyč tú časť plošiny, ktorá sa znakom zhoduje so znakom tyče, tak sa tá časť plošiny rozsvieti. Stačí sa vám postaviť na to svetlo a tyč bude zasunutá do plošiny.

 1. Otočte plošinu tak, aby ste mohli uchytiť spln mesiaca (biely kruh), ako prvý.
 2. Keď je uchytený, tak otočte plošinu raz doprava.
 3. Posuňte ju o stupeň vyššie.
 4. Trikrát doľava.
 5. O stupeň nižšie.
 6. Vezmite zatmenie mesiaca (čierny kruh) a posuňte sa o stupeň vyššie.
 7. Dvakrát doprava.
 8. O dva stupne vyššie.
 9. Vezmite polmesiac.
 10. Raz doprava.
 11. O stupeň dole.
 12. Vezmite štvťmesiac. Teraz máte uchytené všetky štyri tyče.
 13. O stupeň hore.
 14. Tu ich už len natočte podľa symbolov na kruhoch, do ktorých majú byť zasadené a poďte o stupeň hore. Tam sa (pokiaľ sú natočené správne) sami zasunú do príslušných otvorov.
Keď sa zasunú dovnútra, tak sa vám vysunie most. Prejdite ním a vylezte po rebríku. Tam vyskočte na visiacu páku. Tým ste spustili ochranu paláca, ktorú teraz budete sami musieť prekonávať. Zlezte dole po rebríku, zabite nepriateľov a dobehnite do Vortexu.


The Palace´s Defense System (12 %)

Opatrne prejdite pomedzi čepele. Pozor na dlaždice s dierkami, sú to pasce s ostňami. Dá sa prebehnúť pomedzi ne po dráhach, po ktorých chodia čepele. Na konci vám pichliače blokujú celú cestu. Tam ich obehnite po stene.
Keď vybehnete na chodbu za pascami, vytiahnite páku pri symbole na stene. V animačke uvidíte, ako sa otvárajú dvere. Máte istý čas na to, aby ste sa k nim dostali, než sa zavrú. Vybehnite po schodoch a po pravej stene a zachyťte sa na rímse pred vami. Prejdite na jej koniec a skočte na rímsu naľavo. Na nej sa spustite a prerúčkujte, inak vás zasiahne čepeľ. Na konci sa na ňu opäť postavte a preskočte do chodby za vami. V nej prebehnite po ľavej stene k rímse oproti. Vylezte na ňu a preskočte na rímsu oproti nej, aby ste sa vyhli čepeliam. Z konca tejto rímsy sa opäť vráťte na predošlú, za čepele. Z jej konca už len skočte na podlahu a prejdite zatvárajúcimi sa dverami. Za nimi porazte všetkých nepriateľov, doplňte si vo vode život a smer Vortex.


A Booby-Trapped Courtyard (14%)

V rohu dvorany, v ktorej ste, je Sandcloud. Na stene oproti strednej plošine je tlačidlo. Len sa rozbehnite na stenu a prebehnite po nej. V strede dvorany sa vysunie stĺp. Vylezte naň a z neho skočte na tyč a z nej hore na múr. Odtiaľ preskočte na balkón pred vami. Pozor na čepele, obehnite ich po múre. Potom bežte po stene a skočte na ďalšiu časť balkóna. Prejdite pomedzi viacero čepelí a na konci si oproti symbolu na zemi všimnite visiacu páku. Skočte na ňu a to otvorí dvere pred vami. Rozhojdajte sa a doskočte do nich.
Tu si všimnite podlahu s ostňami. Rozbehnite sa po ľavej stene a doskočte na rebrík. Aj keď z druhej strany rebríka, ale zachytíte sa. Otočte sa a vylezte hore. Preskočte cez dve diery. Na plošine za druhou máte napravo Sandcloud. Nad ním si všimnite dieru v stene. Z kameňa preskočte nad ostne a vylezte do tej diery. Opäť sa dostanete k fontáne (Water Of Life), ktorá vám zvýši maximum života. Potom sa objavíte na mieste, kde ste do tej diery vliezli a opäť je diera preč. Pred vami sú dve tyče. K prvej dobehnite po stene, na druhú preskočte. Z nej skočte a zachyťte sa štrbiny v stene. Takto zachytený prerúčkujte doprava a keď ste chrbtom k plošine, tak na ňu skočte. Zase prebehnite po stene a odrazte sa na plošinu. Pozor, tu sa objavujú čepele už aj v stenách. Z plošiny vybehnite hore po stene a vylezte na rímsu . Z nej skočte na tyč s lampou. Otočte sa čelom k vyššej plošine a vyskočte na ňu.
Prebehnite po stene na plošinu pred vami a z nej zase bežte po stene a preskočte na ďalšiu plošinu. Tu sú dvere so symbolom Za ňou je posledná plošina so symbolom na podlahe. Prebehnite po stene, stlačte ho a vráťte sa k dverám, ktoré ste tým otvorili. Pozor, sú otvorené len na istý čas.
Za dverami potiahnite páku. Otvoria sa ďalšie dvere, do ktorých treba dobehnúť na čas. Prebehnite po stene ponad dieru a vyhnite sa čepeliam. Na konci chodby si všimnite na ľavej stene tlačidlo. Prebehnite po stene cez to tlačidlo. Vysunie sa kváder. Znova sa rozbehnite po stene a preskočte naň. Z neho lezte hore na rímsu. O dve vyššie preskočte na rímsu oproti a tam zase o jednu vyššie. Na nej sa postavte oproti chodbe a skočte do nej. Prebehnite cez dvere, ak sa vám už nezavreli. Ak sa už budú zatvárať, čo je pravdepodobné, tak nimi prejdite kotúľom po zemi. Teraz sa stretnete s Farah, nepriateľmi a démonom kráľa, Princovho otca.
Najprv pobite všetkých nepriateľov, ktorí sa dosť dlho obnovujú, no nebojte sa, napokon zostane kráľ sám. Zabite ho. Veľmi sa vykrýva, tak na neho používajte fintu s rozbehom. Stlačte skok pred ním, preskočíte ho a seknete odzadu. Takýmto spôsobom ho dobite a napokon nezabudnite použiť na neho dýku.
Teraz sa spojíte s Farou.


Death of a Sand King (17 %)

Pri mieste, kde sa objavíte, si môžete doplniť život. Pokračujte popri Farah. Za ňou skočte dole na malé priestranstvo a porazte množstvo protivníkov. Potom sa Savnite.


I´ll Try to Find a Way In (19%)

Po boji si vezmite z rohu Sandcloud. Dobehnite pred dvere so symbolom. Po stene prebehnite na kamennú ochodzu. Keď sa na ňu postavíte, tak sa pod vami prepadne a vy spadnete na malú vežičku. Z nej prebehnite po stene na ďalšiu a z nej prebehnite k tyči s vlajkou. Poprehupujte sa po tyčiach a z poslednej skočte na malú vežičku. Z nej sa rozbehnite po stene naspäť, popod tyč s vlajkami. Dobehnite na malú striešku a z nej na plošinu s dverami a otáčavou pákou. Točte ňou, kým sa vám neotvoria dvere. Po rímse zlezte dole k dverám. Tu vás zase napadne hromada nepriateľov. Keď ich pobijete, vezmite si Sandcloud a vstúpte dnu.


Climbing the Tower (21%)

V miestnosti je jediná skala, na ktorú môžete vyliezť, tak tak učiňte. Z nej vylezte na rímsu nad ňou. Prejdite po rímse doprava pred tyč medzi dvoma stĺpmi. Skočte na ňu. Popreskakujte po tyčiach až k stene. Tam skočte a odrazte sa od steny na tyč nad vami. Po týchto horných tyčiach popreskakujte až na hornú ochodzu. Ak prebehnete k vstupu v stene, tak sa ním dostanete k fontáne (Water of Life), čo vám zvyšuje život. Napite sa a opäť budete prenesený na ochodzu. Vyjdite po rebríku hore, tu ste pred dverami so symbolom. Oproti na stene je tlačidlo so symbolom Jednoducho prebehnite dookola celej veže, aby ste stupili cestou na toto tlačidlo. Potom rýchlo vbehnite do dverí, než sa zavrú. Zbehnite dole schodmi a tlačidlom v podlahe otvorte dvere pre Farah. Vybehnite s ňou hore. Ona vám otvorí ďalšie dvere, kadiaľ pokračujte.

Miestnosť s otáčavými schodmi
Rozbehnite sa dolu schodmi a po stene, až pred páku, na ktorú skočte. Tým otočíte schody, po ktorých zbehne Farah a ona potiahne pákou tam a otočí ďalšie schody pre vás. Pustite sa páky, no pozor na pascu pod vami. Vybehnite po schodoch hore a potiahnite páku, ktorá v tejto chodbe otvorí dvere. Než sa zavrú, tak k nim dobehnite, vyhýbajúc sa pasciam. Za tými dverami ste v chodbe, na vrchole veže, kde ste už boli. Priamou cestou dobehnite zasa za Farah. Od nej bežte zo schodov po stene, na plošinu pred vami a z nej opäť po stene na schody pred ňou. Treba to správne načasovať, lebo na tej plošine je zatvárajúci sa klepec. Na druhej strane, na tých schodoch už len potiahnite páku. Potom vám Farah prisunie ďalšie schody. Po nich jednoducho dobehnite k páke a potiahnite ju. Takto bez problémov potiahnite ešte dve ďalšie páky. Potom dobehnite na dolnú plošinu k Farah. Pod vami sú nepriatelia. Zachyťte sa napravo okraja plošiny, na ktorej ste a skočte dozadu na krabice, čo sú naukladané vedľa a z nich na zem. Takto si neublížite pádom. Dole pobite nepriateľov. Po boji si všimnite na zemi dve svetlé tlačidlá. Nájdite dve posúvateľné krabice, ktoré na ne dotiahnite. Jedna je normálne na podlahe, pri hromade krabíc, po ktorých ste liezli dole. Druhá je na hromade krabíc, pod schodmi, ktorými zbehla Farah dole. Jednoducho ju zhoďte dole. Obe zatlačte na tie tlačidlá a vysunú sa vám dva stupienky. Pomocou jedného sa dostanete opäť hore na plošinu k Farah a pomocou druhého za ňou sa dostanete k tlačidlu so symbolom na stene. Tiež tu máte Vortex.


The Warehouse (24%)

Na plošine s Vortexom stlačte tlačidlo v stene a to vám otvorí dvere vedúce z miestnosti. Prejdite nimi. Za dverami len prebehnite chodbou. Nečaká vás tu nič, než dve diery s ostňami, takže pohoda. Keď vybehnete z budovy, tak napravo, pri schodoch máte Sandcloud. Potom vyrazte vpred, tam vás čakajú nepriatelia. Už ich len stačí poraziť.


The Sultan´s Zoo (28%)

Pri Vortexe vylezte na vyvýšené miesto s palmou. Po palme vylezte hore a preskočte z nej na vyššiu plošinu. Z nej prebehnite až pred palmu, ktorá je pred vchodom do Zoo. Rastie z nej konár, po ktorom preskočte na múr nad vstupnou bránou. Z neho skočte dole a dlaždicou so symbolom otvorte dvere pre Farah. Tu vás čaká súboj s dravými vtákmi. Je dobré na nich sekať z výskoku. Vojdite tu do jedinej miestnosti a odtiahnite krabicu od steny. Za ňou je diera, cez ktorú Farah prelezie do menšej klietky vonku. Otvorí vám tam dvere do veľkej vtáčej klietky. Šup dnu.

Klietka
Vyskočte vnútri na tyč na prvom stĺpe. Z nej skočte na stenu a odrazom sa dostaňte na tyč nad ňou. Z nej sa poprehupujte až na ochodzu. Z ochodze skočte na dlhú tyč a z nej na ochodzu oproti. Tu skočte na tyč a po ďalších tyčiach vyskáčte až hore na hornú ochodzu. Z nej vylezte vyššie po rebríku. Hore sa rozbehnite po stene doprava, na najbližšiu plošinu. Z nej bežte ďalej po stene doprava a zachyťte sa tyče. Prerúčkujte na nej pred plošinu s dierou v pletive a skočte tam. Z nej preskočte von k stromu. Zo stromu rastie konár, na ktorý vyskočte odrazom od steny. Z neho na strechu klietky. Tu otáčajte pákou, kým sa neotvoria neďaleké dvere. Potom preskočte na plošinu, kde vidíte Vortex.


Atop A Bird Cage (28%)

Pozoskakujte dole, až sa zachytíte na tyči s lampou. Z nej preskočte pomocou ďalšej na ochodzu s dverami, ktoré ste otvorili zvrchu klietky. Obďaleč od dverí je na stene biely symbol a pred ním visí páka. Odrazom od steny sa na ňu zaveste, čo spustí rebrík, po ktorom vylezie Farah. Potom spolu vstúpte dovnútra. Poniže vás napadnú skarabovia v miestnosti naľavo. Tam vylezte na jedinú vyvýšenú plošinu. Z nej sa rozbehnite po stene a skočte na páku, ktorá visí pred zavretými dverami. To ich otvorí. Vnútri vezmite Sandcloud a odtlačte krabicu od steny. Farah prelezie štrbinou v stene a otvorí vám dvere poniže. Zbehnite tam. Keď vstúpite, tak rozbite sudy a potiahnite páku, ktorá je za nimi. Potom musíte prebehnúť chodbou, opäť sa na čas vyhýbajte čepeliam, prvú dieru v zemi preskočte a druhú obehnite po stene s čepeľami. Dobehnite až k Farah. Od nej cesta pokračuje napravo, ale vy sa rozbehnite a preskočte porušený most. Za mostom máte totiž Vortex.


Cliffs and Waterfall (33%)

Po Savenutí sa, sa vráťte k Farah. Napravo od nej prebehnite po stene k palme. Vylezte po nej a ešte vyššie po palme nad ňou. Z nej preskočte na plošinu napravo. Tam vás napadnú dva vtáky. Po boji prebehnite po stene a zachyťte sa na rímse pred vami. Prerúčkujte oproti palme a skočte na ňu. Zošuchnite sa dole a vezmite si Sandcloud. Potom preskočte na maličkú plošinu s ďalšou palmou. Vylezte po nej hore a preskočte na palmu nad vodopádom. Z nej preskočte na plošinu, z ktorej vyteká vodopád. To je len dobre, pretože vo vode si môžete doplniť život. Tu vás tiež napadne pár vtákov. Potom sa zaveste na okraj a prerúčkujte k mostu doprava. Popreskakujte diery v moste až k páke, ktorú otočte, aby ste tým otvorili dvere dole. No nebojte sa, nemusíte sa k nim vracať, tak ako ste prišli. Naľavo si všimnite na brale dve malé plošinky s palmami. Rozbehnite sa a zachyťte sa na palme. Z nej skočte na tú nižšie a z nej na jedinú plošinu v okolí. Na nej dobehnite nad dvere a behom po stene sa k nim dostaňte. Vojdite. Už vás tam čaká Farah a pár skarabov. Pokračujte až k diere v stene, za ktorou už čakajú silnejší nepriatelia, než skarabi. Pobite ich a uložte si pozíciu.


The Baths (33%)

Vybehnite do hornej časti miestnosti. Vázu odtlačte na dlaždicu so symbolom. Tým otvoríte dvere a zároveň odhalíte dieru v stene, ktorou prejde Farah. Teraz vstúpte do dverí pred dlaždicou. Pozor na hojdajúce sa brvno, ktoré vás môže zhodiť. Rozbehnite sa a zachyťte okraja. Potom sa spustite na rímsu nižšie a z nej úplne dole. Tam sa pomocou odrazu od steny zachyťte na tyči. Z nej preskočte na tyč oproti a dole. Tu povyskakujte až hore pomocou odrážania sa od stien. Hore pozor na rovnaké hojdajúce sa brvno, aké ste mali pred chvíľou. Keď vbehnete do haly, tak pobite všetkých nepriateľov a vstúpte do Vortexu.


There´s Something Glowing Up There (33%)

Stúpte na tlačidlo v podlahe. Keď ho opustíte, tak sa naň postaví Farah. Na stene za Vortexom sú dve tlačidlá. Pred jedným je socha, tak ju pritlačte, aby stláčala tlačidlo. Po druhom tlačidle na stene prebehnite a otvoria sa vám dvere. Prejdite nimi, než sa zavrú. Vezmite si Sandcloud a otočte pákou. Tým ste vypustili vodu v malých bazénikoch. Vráťte sa teda do miestnosti. Keď v bazénikoch nie je voda, tak sa nešmýka a môžete behať po stenách. V ľavom bazéne vybehnite po stene a zachyťte sa rímsy a vylezte na ňu. Skočte na tyč pred vami a z nej na zlomený stĺp. Zo stĺpu skočte na stĺp vedľa. Z neho preskočte na ďalšiu tyč. Tá je dosť dlhá, tak po nej prerúčkujte až na kraj, aby ste mohli skočiť na ďalšiu tyč pri stene. Z poslednej tyče skočte na páku, čím ju potiahnete.
Potom choďte do druhého bazénika, kde je tiež vypustená voda. Vybehnite na rímsu. Z nej skočte na tyč. Na nej sa nastavte tak, aby ste mohli preskočiť na tyč oproti. Z nej skočte na stĺp, zo stĺpu na susedný stĺp a z neho opäť na ďalšiu tyč. Potom len na poslednú tyč a na páku.
Stlačením oboch pák sa otvorili malé drevené dvere v ľavom bazéne. Tam je aj kváder, pri ktorom sú ryhy na zemi, čo naznačuje jeho posuvnosť. Pretlačte ho do diery za dverami, ktoré ste otvorili pákami. Už viete, kde vypadol, takže sa musíte vrátiť do predošlej lokácie.

Znovu the Baths
Naspäť do Baths sa vráťte rovnako, ako ste prišli sem. Popod húpajúce sa brvná, zoskočiť dole, na druhej strane vyskákať hore. Keď ste tam, tak si vezmite ten kváder, čo ste sem zhodili zhora. Odsuňte ho k miestu, kde voda vyteká nižšie a zhoďte ho tam. Dole ho prisuňte naľavo, k vyvýšenému miestu, na ktorom je rebrík, na ktorý však nedočiahnete. Vylezte na kváder, z ktorého dočiahnete na rebrík. Vylezte teda aj po rebríku a vezmite si hore Sandcloud. Potom vylezte cez okno nad vami. V ňom sa otočte a z druhej strany sa spustite na rímsu pod oknom. Po nej prerúčkujte na plošinu doprava, na ktorú vylezte. Tu máte dieru v okne, čo v pletive. Prejdite ňou a po rímse za ňou prejdite na jej kraj, doľava. Z neho skočte na stĺp za vami. Na jeho hornú časť, lebo odspodu ho delí držiak na lampu. Zo stĺpu preskočte na poslednú rímsu na stene pri mrežiach, v ktorých je diera. Cez tú dieru prejdite. Respektíve prerúčkujte, máte tu dve rímsy, nižšiu a vyššiu. Časti z nich sa rozpadávajú, tak ich striedajte. Napokon prerúčkujte po tej vrchnej na úplny koniec rímsy a skočte dozadu. Zachytíte sa na takej drevenej tyči. Z nej skočte na plošinu pred vami. Ešte máte jednu plošinu pred vami a jednu napravo, aj s dverami. Prebehnite po stenách na jednu a na druhú.
Za dverami sa odrazom od steny zachyťte tyče. Poprehupujte sa až na rímsu na opačnej strane. Tam potom dobehnite k dlaždici so symbolom. Prejdite ňou, chodbou s nástrahami, až do miestnosti s Vortexom. Keď pobijete nepriateľov, tak ho použite.


Above the Baths (33%)

Vybehnite hore schodmi. Tam na balkóne si pritiahnite skrinku k zábradliu. Vylezte na ňu a z nej vyskočte na tyč nad vami. Z nej skočte na stĺp oproti. Po stĺpoch popreskakujte dookola, až na posledný, z ktorého môžete skočiť na tyč pred balkónom oproti. Z nej skočte na balkón a vezmite si Sandcloud. Z konca tohto balkóna len prebehnite po stene k novému meču. Vezmite si ho a vráťte sa na balkón. Tu máte drevené dvere, ktoré môžete novým mečom rozbiť. Choďte dole schodmi. Napravo máte porušenú stenu, ktorú môžete rozbiť a dostať sa opäť k fontáne života (Water of Life).
Po napití sa ocitnete opäť na schodoch. Dole rozbite ďalšie drevené dvere a vrátite sa do miestnosti s Farah. Tam nájdite porušenú stenu, ktorú rozbite a tade pokračujte.

Veľká jaskyňa
Zbehnite dole schodmi. Ste na nejakom balkóne. Máte na ňom kamenný kváder, ktorý pritiahnite do stredu balkóna, k stene. Vylezte naň, aby ste boli vyššie a odrazom od steny skočte na tyč medzi dvoma stĺpmi balkóna. Z nej cez ďalšiu tyč na plošinu pred vami. Z nej neskáčte dopredu, ale na plošinu naľavo. Na nej sa zachyťte okraja a prerúčkujte doprava, o dve rímsy nižšie a doprava, aby ste sa dostali do takého úzkeho výklenku. V ňom povyskakujte odrazmi od stien na rímsu nad vami, na opačnej stene. Po rímsach na tejto stene smerujte doprava. Z najhornejšej rímsy skočte na plošinu k Sandcloudu. Vo dverách pred vami sa objaví Farah. Všimnite si, že pod tými dverami je rímsa, ktorá smeruje doľava na malú plošinu. Keď ste čelom k Farah, zachyťte sa okraja a spustite sa dole. Tam sa zachytíte štrbiny. Prerúčkujte doprava a doskočte na tú plošinu, z ktorej sa pomocou rímsy dostanete k Farah.
Pri nej otočte pákou a prejdite chodbou. Na konci chodby odtlačte kváder a odhalí dieru v stene, cez ktorú sa vydá Farah. Tá sa dostane k tlačidlu, po stlačení ktorého sa vysunú plošiny, pomocou ktorých prejdite na druhú stranu. Spolu vyjdite po rebríku. Hore si vyskúšajte nový meč na nepriateľoch a potom vojdite do Vortexu.


Daybreak (43%)

Nájdite porušenú stenu a rozbite ju. Za ňou je voda, tak si môžete doplniť život. Vydajte sa ďalej, až do miestnosti, kde vás čaká ďalší boj. Po boji si doplňte život a hurá Vortex.


A Soldiers´ Mess Hall (46%)

Po boji vylezte na trosky v rohu miestnosti. Z nich behom po stene sa dostaňte k tyči. Z nej skočte na tyč povyše a z nej na rímsu na stĺpe. Z neho skočte cez tyč na susednej stene a na rímsu stĺpa oproti. Tu vylezte po rímsach. Hore si vezmite Sandcloud a cez ďalšiu tyč doskočte na ochodzu. Po nej dobehnite až k tlačidlu. Otvorte ním dvere a vyjdite von.
Na hradbách sa dajte doľava. Na konci skočte na tyč. Z nej na ďalšiu a z tej pomocou odrazu od steny na tú nad ňou. Z nej už len hore. Keď vyleziete, tak prekonajte pasce a dobehnite k dverám. Obďaleč je páka, tak na ňu skočte odrazom od steny, čím otvoríte dvere. Vstúpte a zbehnite dole schodmi. Tam vyskočte na páku, ktorá vysunie rebrík, po ktorom za vami vyjde Farah. Potom s ňou dobehnite napravo k pootvoreným dverám, ktoré podlezie a otvorí vám ich. Vnútri odrazom skočte na páku a ňou otvoríte most. Vybehnite naspäť na ochodzu, ktorou ste prišli. Nemusíte sa vracať cez nástrahy. Pod vami je lešenie, po ktorom zlezte dole na hradby a vráťte sa na most. Na moste vás čaká súboj, prvý, ktorý sa mi zdal ťažký. Keď je po boji, tak sa vám zhmotní Vortex.


The Drawbridge (46%)

Vbehnite do budovy, otočte pákou a otvoria sa vám dvere. Vnútri vybehnite na schody, asi do štvrtiny. Všimnite si na stene nad sebou tyče. Rozbehnite sa z vyššieho miesta na schodoch po stene a zachyťte sa najnižšej tyče. Potom povyskakujte po ostatných hore, až na plošinu, kde vyskočte na páku a tým pootočíte drevený most. Vyskočte ešte raz a skúste ju potiahnuť znova. Nejde to, tak poviete Farah aby to skúsila na druhej strane. Vyjde to a most sa otočí k nej. Nastúpi naň a vy potom znova potiahnite páku. Pootočíte most aj s ňou k bočnej stene, po ktorej vylezie a tamojšou pákou vysunie most vyššie. Vy teraz vylezte po skale na rímsu nad vami. Pozor na čepele. Z nej ešte o rímsu vyššie a stade doskočte na most. Z mosta potom preskočte do diery v stene. Z nej skočte dole na plošinu pod vami. Tu postupujte jedinou možnou cestou po ochodzi, cez tyč vyššie a opäť dovnútra. Tam stlačte páku. Otočí to most k vám. Nastúpte naň a Farah ho otočí s vami. Ste oproti rebríku, ale je vysoko. Preskočte na rímsu, z nej vyššie a stade na rebrík. Po rebríku hore. Tam je naľavo páka, no trochu ďalej, tak na ňu doskočte. To spustí rebrík pre Farah. Keď vylezie, doskočte z páky naspäť a bežte k dverám. Farah vám ich otvorí. Prebehnite most, kde budete bojovať s vtákmi a uložte si pozíciu.


A Broken Bridge (50%)

Most, po ktorom ste prišli, sa zrútil. V časti, kde ste, máte napravo vodu, na doplnenie života a naľavo Sandcloud. Potom sa zachyťte okraja, na mieste, kde bol most a spustite sa dole. Zachytíte sa na tyči. Prerúčkujte doprava a skočte dozadu na stĺp. Spustite sa nižšie a skočte na menší stĺp vedľa. Z neho doskočte na rímsu v stene. Prerúčkujte doľava. Keď sa už viac nedá, tak ste medzi dvoma úzkymi stenami. Tentokrát pre zmenu pozoskakujte dole odrážaním sa od stien. Predtým sa pripravte na rýchlu akciu. Keď zoskočíte dole, tak bežte doľava veľmi rýchlo, lebo sa pod vami prepadáva podlaha. Na konci vybehnite po stene a odrazom sa zachyťte tyče nad vami. Máte len jeden pokus, keďže podlaha padá. Keď sa zachytíte, tak vyskočte hore na drevenú vežičku. Na nej sa zaveste na kraj z druhej strany a spustite sa dole. Prejdite po malej plošinke a na jej konci sa zachyťte výčnelku v stene. Prerúčkujte chrbtom k plošine, na ktorej vidíte Sandcloud a skočte tam. Vezmite si ho a vylezte na druhý stĺp. Otočte sa chrbtom k Farah a skočte. Zachytíte sa na dreve. Prerúčkujte doprava. Na konci sa spusťte dole a rúčkujte tade, až kým nevyleziete hore. Tam prejdite po úzkom múriku na druhú stranu. Prejsť sa dá po ňom normálne, len udržujte rovnováhu. Na druhej strane dojdite na koniec vnútornej plošiny, rozbehnite sa po stene a skočte na tyč. Poprehupujte sa po nich až k Vortexu.


I´ll Meet You at the Baths (52%)

Zoskočte od Vortexu nižšie. Musíte prejsť úzkym múrikom. Tu si všimnite, že je medzi ním a stenou úzky priestor. Ak spadnete dole, tak tadeto sa odrazmi od stien dostanete naspäť hore. Keď sa dostanete dole, aspoň si vezmite Sandcloud, ktorý sa tam nachádza. Vy musíte totiž zostať hore a prejsť po tých úzkych múrikoch na druhú stranu. Na niektorých miestach treba preskočiť z jedného na druhý, popísať sa to presne nedá, ale nie je veľký problém to zvládnuť. Sťažuje vám to akurát pár útočiacich vtákov. Na druhej strane sa dostaňte k páke, ktorú stlačte. To vám dole otvorí dvere k ďalšej a tiež vysunie rebrík, ktorým si skrátite cestu dole. Zlezte teda a stlačte ju. To niektoré mreže otvorí a iné zatvorí. Pobite skarabov a potiahnite poslednú páku dole. To vytiahne hore veľké mreže vedľa miesta s Vortexom. Než sa zasunú zase dole, vybehnite naspäť na plošinu pod Vortexom a prebehnite po stene a po tých vysunutých mrežiach na plošinu oproti, k Sandcloudu. Cestou hore si dávajte pozor, lebo poloha niektorých mreží sa zmenila. Najprv sa dajte hore po rebríku a potom po úzkych múroch podobne ako predtým. Keď sa dostanete na plošinu so Sandcloudom, tak tam potiahnite ďalšiu páku, to vysunie dole rebrík z plošiny oproti. Prebehnite na ňu po stene, stlačte dlaždicu so symbolom, to otvorí dvere. Zlezte po rebríku a prejdite nimi.

Jaskyňa s vodopádom
V jaskyni prebúrajte stenu, prejdite po brvne na druhú stranu. Napravo sa spustite dole na rímsu. Po nej a ďalších rímsach prejdite až k skale vo vode, na ktorú skočte. Je na nej Sandcloud. Potom sa dostaňte k ďalšiemu brvnu, po ktorom prejdete na druhú stranu cez vodopád. Za vodopádom pokračujte po rímsach dole. Na nižšej plošine preskočte popri vodopáde na ďalšiu plošinu s brvnom, po ktorom sa dá prejsť. Tu si dajte pozor a pred koncom preskočte, lebo vás napadnú netopiere a ak by ste ostali na brvne pridlho, tak vás zhodia. Na pevnej pôde ich už hravo dosekáte. Potom prebehnite po stene naľavo až nad plošinu nižšie, na ktorú kľudne dopadnite. Zlezte nižšie po rímsach a zas po pár plošinách preskáčte až k brvnu, cez ktoré prejdite. Potom len po stene dobehnite k Vortexu.


Waterfall (55%)

Prejdite po brvne pred vami a za ním rozbite stenu. Pred vami je niekoľko drevených plošín, ktoré sa však potom, ako na ne stupíte, začnú rozpadať. Takže veľmi rýchlo, pomocou týchto plošín a behu po stene, prejdite na druhú stranu. Tam rozbite stenu a zopakujte takýto beh po stene a plošinách až na rímsu na stene oproti. Na konci sa z vyššej rímsy odrazte a skočte na kvapeľ. Ten sa za chvíľu pod vašou váhou odtrhne, tak musíte byť rýchly. Otočiť sa a skočiť na drevenú plošinu. Tá sa tiež začne rozpadať, tak rýchlo bežte ďalej po stene a skočte na ďalší kvapeľ. Cez dva kvaple doskočte na rímsu. Prejdite na jej koniec a zas máte kvaple. Popreskakujte rýchlo po kvapľoch až na pevnú pôdu.


A Cavern Of Ladders (57%)

Prejdite po rímse a po ďalších nestabilných kvapľoch preskáčte až na plošinu, kde je Sandcloud. Z nej prejdite po moste na plošinu pred vami. Tu sa musíte dostať až dole. Je to úplne jednoduché. Len zliezajte po rebríkoch a občas prebehnite po stene. Dole v chodbe rozbite stenu a dobehnite do veľkej miestnosti. Tam naľavo vylezte do výklenku, z ktorého skočte na lano. Rozhúpajte sa na ňom a doskočte k Vortexu.


An Underground Reservoir (60%)

Ste pri Vortexe. Vylezte na rímsu a presuňte sa až pred stĺp. Prejdite po úzkej podpere a preskočte medzeru na podperu pri stĺpe. Teraz prejdite popri stĺpoch po týchto úzkych podperách až na zlomený stĺp v strede. Vylezte naň, prejdite do polovice podpery a preskočte na lano. Rozhúpajte sa a skočte na mreže oproti podpere, z ktorej ste skočili na lano. Vylezte hore a pokračujte po tejto rímse za stĺp. Prejdite zase do polovice tunajšej podpery a skočte na lano v rohu. Teraz sa ozaj dobre rozhojdajte a preskočte na druhé lano visiace oproti tomuto. Z neho už len preskočte do chodby v stene. Prejdite ju, vyhýbajúc sa pasciam. Prebehnite nabok, doľava. Tam nájdete Sandcloud. Potom vybehnite hore po stene na rímsu a doľava. Pozor na pasce. Stlačte tam páku. Otvorí sa poklop, z ktorého vyletia netopiere. Keď sa ich zbavíte, tak vlezte dovnútra a pospúšťajte sa dole, vyhýbajúc sa čepeliam. Úplne dole vytlačte krabicu von, do hlavnej sály a skočte za ňou. Zatlačte ju k susednému výklenku a pomocou nej vylezte hore a vezmite si Sandcloud. Potom vyskočte na rímsu napravo. Prejdite po nej doprava, preskočte ponad klietku, z ktorej ste vytlačili krabicu a prejdite až k ďalšej spojovacej podpere. Po nej prejdite do polovice a skočte na lano. Teraz sa zase raz dobre rozkývajte a preskočte o dve laná dopredu. Na treťom lane skočte na lano vľavo a z neho do chodby v stene pred ním. Vnútri si vezmite naľavo Sandcloud. Potom si všimnite pascu klepec. Nad ním je tyč. Vybehnite po stene a zachyťte sa. Po ostatných tyčiach sa poprehupujte až k porušenej stene. Rozbite ju. Za ňou je vaša studňa, čo vám zvýši život (Water of Life). Potom skočte opäť na lano, pomocou ktorého ste sa sem dostali a vyšplhajte po ňom hore, tam je východ. Hore pobite nepriateľov. Potom si doplňte život, vezmite Sandcloud a vstúpte do Vortexu.


Out Of the Well (62%)

Dobehnite k miestnosti s ostňami. Skočte na lano a rozhúpajte sa. Na stenách máte dve tlačidlá. Biele a žlté. Rozkývajte sa najprv smerom k bielemu. Skočte naň, aby ste ho stlačili a odrazte sa od neho naspäť na lano. To otvorí most. Potom spravte to isté so žltým tlačidlom. To otvorí dvere. Keď ho stlačíte a vrátite sa na lano, tak sa snažte doskočiť do dverí čo najskôr, lebo nebudú dlho otvorené. Za dverami máte napravo Sandcloud. Pred vami sú dva symboly. Potiahnite páku pod žltým. To spustí pasce. Jednou z nich je aj hojdajúce sa brvno. Vystriehnite si správnu chvíľu a prejdite po bielom symbole, to vysunie most, ktorý tam však dlho nebude, a aj dvere sú otvorené len na istý čas, preto odporúčam držať páku a v správnom momente prejsť cez biely symbol, preskočiť na most, obísť pasce a prejsť cez dvere. Za nimi vás čaká ďalší súboj. Potom už len voľný Vortex.


The Sultan´s Harem (65%)

Napravo od Vortexu prejdite za záves. Rozbite dve steny a za nimi si vezmite Sandcloud a odrazom od steny potiahnite páku. Potom prejdite poza záves za Vortexom, prebehnite po stene a vezmite si ďalší Sandcloud. Odtiaľ prejdite ďalej a rozbúrajte ďalšie dve porušené steny a prejdite pomôcť Farah. Keď pobijete všetkých nepriateľov, Princ sám vstúpi do Vortexu.


What Did You Call Me? (65%)

Vybehnite trochu vpred a odtiahnite od steny sochu. Cez dieru v stene sa prepchá Farah a z druhej strany vám otvorí dvere. Prejdite nimi a vonku otočte pákou, aby ste si otvorili ďalšie dvere. Za nimi čaká súboj. Porazte všetkých nepriateľov a vojdite do Vortexu.


The Hall Of Learning (69%)

Vráťte sa do chodby, ktorou ste prišli a otočte zrkadlo odrážajúce slnečný lúč tak, aby lúč smeroval do haly. Vnútri potom sledujte lúč a napravte každé zrkadlo tak, aby odrážalo lúč čo najbližšie k nasledujúcemu zrkadlu. Prvé posuňte trochu bližšie do stredu (za ním prejde Farah cez trhlinu), druhé bližšie k prvému, tretie tiež trocha dopredu a jeho lúč pôjde na porušenú stenu. Tú rozbite, aby lúč mohol ísť na štvrté. Štvrté zrkadlo nastavte tak, aby jeho lúč smeroval na kruh, ktorý je na kvádri uprostred miestnosti. Keď ten kruh zasiahne svetlo, vysunie sa z kvádra jeho ďalšia časť. Vylezte na ňu, pokiaľ sa dá. Zvrchu skočte na vrch brány, ktorá je pred zavretou bránou. Po ňom prejdite po jeho zlomenú časť a stade skočte na stenu a zachyťte sa na plošine. Prebehnite po stene na ľavú plošinu a z nej sa dostaňte na tyč pred vami. Cez ďalšiu tyč doskočte na balkón. Tam v scénke Farah vyskočí na páku a otvorí za knižnicou ďalší symbol, aký bol dole.
Na balkóne si všimnite v stĺpe tlačidlo. Prebehnite po ňom a jedna polica sa vysunie bližšie k tomuto stĺpu. Než sa zasunie, tak povyskákajte na ňu odrazmi od stien. Hore rýchlo prebehnite na plošinu napravo, ponad tyče, po ktorých ste sem prišli. Z nej bežte ďalej po stene a doskočte na rebrík. Hore si vezmite Sand Cloud, rozbehnite sa po stene a odrazom sa zachyťte konštrukcie nad vami. Vylezte na ňu a pokračujte po nej. Dostaňte sa až na opačnú stranu, kde je žiariaci kryštál (pozor na štyri čepele v stene), je tam porušená stena. Rozbite ju a dobehnite k fontáne života (Water of Life). Potom sa vráťte o plošinu naspäť a prejdite po konštrukcii do stredu k zrkadlu. Natočte ho, aby smerovalo dopredu, na plošinu, kde sú ďalšie dve zrkadlá. Teraz sa k nim musíte dostať, no cesta pred vami sa rozpadne. Choďte po konštrukcii napravo a z jej výčnelku preskočte na plošinu za stĺpom, ktorý je pred vami. Tam vyskočte na tyč a odrazom od steny na tyč nad ňou. Z nej sa prehupnite na konštrukciu vedúcu zo stĺpa. Prejdite po nej na koniec a preskočte na konštrukciu nad plošinou so zrkadlami, kam sa chcete dostať. Pozor, jej ľavá časť sa rozpadá. Prejdite po nej nad plošinu a skočte dole. Tu nastavte dve zrkadlá tak, aby lúč svetla zo zrkadla uprostred haly odrážali do kryštálu, pri ktorom ste mohli ísť k fontáne života. Potom sa treba vrátiť dole a to z plošiny, na ktorej ste, potom, čo ste nastavili obe zrkadlá. Rozbehnite sa po ľavej stene smerom ku kryštálu. Na stĺpe pred vami je rímsa, kde sa zastavíte. Spustite sa nižšie. Po horných plošinách môžete popreskakovať až pred balkón, z ktorého ste liezli hore a z poslednej naň prebehnúť po stene. Tam nastavte zrkadlo, na ktoré dopadá lúč zhora, z kryštálu. Nastavte ho tak, aby mierilo na symbol oproti na stene, na balkóne, kde je Farah. Vysunú sa tri plošiny, po ktorých môžete doskákať až k nej. Tam naľavo, o kúsok nižšie ako je balkón, je Sandcloud. Skočte k nemu, dá sa odtiaľ vrátiť na balkón v pohode.
Na balkón ste šli len po Sandcloud. Inak sa vráťte na poslednú plošinu, z ktorej ste skákali na balkón. Pred ňou sú dve laná. Skočte na prvé a prehupnite sa na druhé. Na tom sa rozkývajte správne, skočte a zachyťte sa na rímsach na stene pred vami, no problém je v tom, že niektoré sa s vami odtrhnú, tak sa musíte trafiť na takú, čo je pevná. Potom po nich vyskáčte hore a presuňte sa doprava, kde preskočte na rebrík. Vylezte po rebríku hore. Rozbúrajte tam stenu a za ňou je zrkadlo. Rozbúrajte druhú stenu, za ktorou je páka. Potiahnite ju a vytvorí sa vám most na plošinu s dvoma zrkadlami, kde ste už boli. Rozbúrajte tretiu plošinu a za ňou je kryštál. Musíte ho osvietiť. Vytiahnite von zrkadlo, ktoré ste našli za prvou rozbúrateľnou stenou. Potom prebehnite na plošinu s dvoma zrkadlami. To prvé odtlačte a to druhé, čo odrážalo lúč do kryštálu v hale, pritiahnite pred lúč zo zrkadla zo stredu haly. Potom tieto dve zrkadlá len zosynchronizujte, aby osvetlili kryštal v miestnosti, za treťou rozbúrateľnou stenou. Tým otvoríte dvere. Zbehnite úplne dole (na balkón s Farah, tak ako predtým a po výklenku, kde bol Sandcloud, zoskočte dole. Dobré je si znovu nastaviť tie dve zrkadlá, nech odrážajú svetlo na kryštál v hale, aby sa vám dole vysunuli opäť tie plošiny vedúce na balkón k Farah) a zoberte si meč. Potom potiahnite páku za mečom a prebehnite dverami na druhej strane haly. Keď tam pobijete všetkých nepriateľov, vstúpte do Vortexu.


Observatory (71%)

Postavte sa na schody v strede miestnosti. Farah prebehne cez dieru v stene k páke, ktorou vás aj so schodmi posunie vyššie. Preskočte na plošinu pred vami. Naľavo je Sandcloud. Napravo prebehnite po stene k tyči s vlajkou. Preskočte z nej na tyč povyše. Na nej sa otočte a skočte hore na tyč s lampou. Po nej ešte o tyč vyššie a z nej na plošinu pred vami.
Na strope miestnosti sú zariadenia s tyčami, po ktorých sa dá skákať. Na plošine, kde ste, je páka. Otočte ňou raz tak, aby ste si nastavili jednu z tyčí tak, aby ste po nich mohli preskákať na druhú stranu. Potom vyskočte na tyč, čo je pri vás na plošine. Z nej skočte na tyč pod stropom. Z nej o tyč ďalej a na stĺp v strede. Zo stĺpu skočte cez dve tyče na plošinu na druhej strane. Tam otočte ďalšou pákou tak, aby ste si nastavili správne aj tyč na boku, vedúcu k tlačidlu s bielym symbolom. Stačí, aby bola pred stĺpom v strede. Potom tak, ako ste sem prišli, sa vráťte na stĺp v strede. Otočte sa na ňom a preskáčte k tomu bielemu symbolu. Skočte naň, vysunie to malé plošiny po bokoch miestnosti, na ktoré dopadnete. Rýchlo, než sa zasunú, po nich a po stene prebehnite na plošinu, kde ste prvýkrát otáčali tyčami na strope. Teraz sú nastavené, tak ako treba. Doskočte opäť na stĺp v strede a z neho na jedinú plošinu, kde ste ešte neboli. Pri skoku na plošinu sa zachytíte na páke, ktorá vám otvorí dvere. Na tejto plošine je diera, v ktorej sú hrubé laná, po ktorých popreskakujte a pospúšťajte sa po nich dole. Potom už len dobehnite do dverí. Za nimi je chodba plná pascí. Naľavo máte vodu na doplnenie života. Napravo prebehnite, vyhýbajúc sa pasciam, do dverí (tým mečom je dobré vyhnúť sa podkotúľaním). Za dverami si všimnite na zemi medzi dlaždicami s ostňami tlačidlo so symbolom. Stlačte ho a prebehnite cez dvere. Za ním potiahnite páku, čo otvorí dvere na konci. Než sa zavrú, tak nimi prebehnite. Za nimi vás čaká súboj. Po boji použite Vortex.


Hall Of Learning Courtyards (75%)

Vylezte na rebrík pri stene. Z neho skočte dozadu na úzky múrik. Po ňom prejdite až pred lano, cestou vás napadne pár vtákov. Skočte na to lano. Rozkývajte sa a skočte na trám naľavo. Z neho pomocou tyče preskočte na stenu nad zavretou bránou. Z nej prebehnite po stene na ďalší trám oproti. Otočte sa na ňom a skočte na tyč nad vami a z nej na vrch múru, kde sedia ďalšie vtáky. Pred sebou si všimnite ďalší trám, na ktorý dobehnite po stene. Z neho skočte na lano pri ňom. Z lana preskočte na ďalšie lano oproti a z neho na plošinu za ním. Tu sa po stene rozbehnite doprava na malú striešku. Z nej sa spustite nižšie a tam máte otáčavú páku. Otočte ju a otvoríte tým dvere aj pre seba, aj pre Farah. Potom prejdite do dverí oproti miestnosti, v ktorej ste. Pred vami je diera s ostňami, tak sa zachyťte zábradlia a tak ju obrúčkujte. Vnútri prejdite cez pasce a dole si vezmite Sandcloud. Pokračujte cez pár chodieb až na hradby. Pod nimi je Sandcloud. Na hradbách zlikvidujte nápor nepriateľov a použite Vortex.


On the Ramparts (75%)

Zlezte dole pod hradby. Sú tu dva Sandcloudy, ak ste ich nevzali ešte pred uložením pozície. Potom sa vráťte na hradby a dojdite pred dvere. Farah ich podlezie, no nevie ich otvoriť. Naľavo sa dostaňte hore pomocou tyče a trámu. Z trámu prejdite na rímsu a po nej za rohom na ďalší trám, z ktorého skočte na hradbu. Tu sa v animačke prepadnete do väzenia.
Zlezte dole rebríkom. Na stenách si všimnite tlačidlá s bielymi symbolmi. Nikde žiadne plošiny. Rozbehnite sa po stene a prebehnite cez tlačidlo so symbolom a obďaleč sa vysunie plošina, na ktorú akurát stihnete dobehnúť. Toto zopakujte, než dobehnete na výťah, ktorý vás zvezie dole. Tam zopakujte rovnaký proces, kým sa nedostanete o ďalšie poschodie nižšie. Tu už to máte trochu ťažšie. Rozbehnite sa a prebehnite po tlačidle, ktoré je však v rohu, tak sa odrazte a skočte. Dopadnete akurát na vysunutú plošinu. Toto zopakujte, a keď sa odrazíte od steny posledný raz, zachytíte sa tyče. Z nej skočte na rebrík a dole. Na tomto poschodí je to ešte sťažené. Rozbehnite sa po stene cez tlačidlo, odrazte sa, skočte na tyč a z tyče na vysunutú plošinu a takto dookola, až na posledný rebrík. Ním dole a porazte nepriateľov. Po ich porážke sa vám vytvorí Vortex.


A Pirsoner Seeking an Escape (79%)

Na druhej strane podlažia máte Sandcloud a vodu. Tiež je tam za stolom na zemi tlačidlo so symbolom. Na celom podlaží je len jediná klietka, tak ju dotlačte na symbol, aby vám dvere preč zostali otvorené. Za dverami sú dve čepele a oproti nim na stene tlačidlo, ktoré vám otvorí dvere ďalej. Než tak spravíte, tak napravo prebúrajte stenu a dobehnite k fontáne života (Water of Life). Potom prejdite ďalej. Na to tlačidlo odporúčam rozbehnúť sa po stene, odskočiť pred čepeľami k tlačidlu. Potom cezeň rýchlo prebehnúť a podkotúľať sa preč.
Ste v mučiarni. Vezmite si Sandcloud. Máte tu dve páky. Každá prisunie v strede jednu zo stien bližšie a tá sa začne pomaly vracať na svoje miesto. Veľmi rýchlo potiahnite obe páky a vbehnite medzi tieto steny a odrazmi sa dostaňte až hore, na jednu z nich. Keď budete hore, tak sa odrazom od steny dostaňte na trám nad vami. Po likvidácii netopierov prejdite na koniec trámu a preskočte na trám oproti.
Tu máte naľavo aj napravo tlačidlo so symbolom. Skočte na obe tlačidlá a odrazom sa vráťte na trám. Stlačenie oboch tlačidiel zúži steny pred vami, no tiež len na čas, tak po nich odrazmi rýchlo vyskáčte hore. Tam odrazom skočte na tyč nad vami. Ďalšími odrazmi povyskakujte až úplne hore na trám, na ktorý vylezte. Z jeho okraja skočte na tyč a z nej na plošinu pred vás, kde je Sandcloud. Tu máte po stene ďalšie tlačidlá. Po stlačení každého sa vysunie plošina pod ďalším tlačidlom, ktoré je na stene oproti a vyššie. Plošiny sú vysunuté len na pár sekúnd, tak musíte byť rýchly a povyskakovať obratne. Z poslednej plošiny vyskočte hore na trám a z neho na rebrík. Vylezte úplne hore. Vždy z konca každého rebríka sa prehupnite po tyči na ďalší a vylezte hore. Tam vás čaká súboj. Naozaj dosť nepriateľov. Po boji si vybehnite hore do fontánky doplniť život a do Vortexu uložiť pozíciu.


At Last We´re Here (81 %)

Na hradbách máte Sand Cloud. Na schodoch stlačte dlaždicu so symbolom. Vysunie sa pred schodmi kamenný blok. Rýchlo naň vylezte a po stene dobehnite na striešku oproti. Tam prebehnite po ďalšom tlačidle so symbolom v stene. Vysunie sa druhý kamenný blok pred druhým schodišťom. Vybehnite naň a z neho na striešku pred ním. Z nej zhoďte drevenú krabicu. Tú odtlačte pod tlačidlo so žltým symbolom, ktoré je na stene medzi schodišťami. Potom z krabice prebehnite cez toto tlačidlo a tým otvoríte bránu. Prejdite cez ňu, máte tam Sand Cloud. Prejdite most, kde vás napadne pár vtákov. Vojdite do budovy. Napravo je Sand Cloud a za zákrutou je porušená stena, za ktorou je fontána života (Water of Life). Potom vojdite do miestnosti vo veži. Miestnosť sa s vami začne viezť nahor. Teraz príde nápor nepriateľov. Zrejme najtuhší súboj doteraz. Bojujte a porážajte mračná nepriateľov, kým nepadne posledný. Potom sa miestnosť s vami zastaví. Na stene si všimnite biely symbol. Vybehnite cezeň hore a odrazom sa zachyťte páky nad ním. Tým si otvoríte cestu preč. Už len dobehnite do Vortexu.


The Hourglass (83%)

Ste pri Presýpacích hodinách. Farah vám povie, aby ste na ne vyliezli. Behajte po stene dookola po plošinách a napokon sa odrazte od steny na tyč. Z nej skočte na hodiny. V animačke vám Farah káže, aby ste do nich vrazili dýku, no Princa v tej chvíli pochytí nedôvera. Je mu divné, že by mu chcela pomôcť, keď jej tak ublížil. Čas, kým rozmýšľa, využije Vezír, ktorý sa vás oboch zbaví. Prežijete to a chvíľu budete blúdiť v tme, rozprávajúc sa s Farah. Potom keď získate kontrolu, zbehnite dole dlhou, dlhou, dlhou chodbou.
Ste vo veži s mnohými dverami. Je to hádanka, pretože keď prejdete cez dvere, tak cez iné sa vrátite napäť. Choďte popred dvere a počúvajte. Pri niektorých počuť špliechanie vody. Vždy prebehnite cez tieto dvere, až sa napokon dostanete k Farah. Tam v animačke dôjde k vášmu splynutiu s Farah, no po prebudení sa, ste bez dýky aj bez meča. Super. Jediné, čo máte, je jej medailón. Príde za vami pár nepriateľov. Keďže ste neozbrojený, tak sa im vyhnite a prebehnite cez chodbu k podstavcu s vašim posledným mečom. No je chránený Silovým poľom. Z chodby, z ktorej ste prišli vy, prichádza tiež lúč svetla. Musíte ho nastaviť tak, aby smeroval do kruhu, ktorý je na plošine s mečom (ako Hall of Learning).
Jedno zrkadlo odráža lúč tu, pred mečom. Naľavo od neho je nepoužité zrkadlo. Pretiahnite ho napravo od tohoto zrkadla a dajte ho do smeru lúča. Ten nech odráža na kryštále v stĺpoch, no na tie úplne vzadu (predtým bol lúč odrážaný po kryštáloch na predných stĺpoch). Keď už máte lúč svetla vzadu, tak sa tam presuňte. Sú tam dve zrkadlá. To pravé dajte doľava, pred lúč svetla, ktorý vychádza z druhého stĺpa. Teraz odráža lúč popred symbol. Už len nastavte posledné zrkadlo, aby odrazilo lúč na symbol a vezmite si meč.
S ním si to vybavte s nepriateľmi, pred ktorými ste museli ujsť; sú len traja. Potom tam máte Vortex.


The Tomb (90 %)

The Tomb je len taký bezpečnostný Save, ani ho nemusíte použiť, lebo cesta k ďalšiemu Vortexu je krátka. Len sa vráťte k miestu, kde ste vzali meč. Rozbite drevenú bránu. Vybehnite po stene a po tyčiach vyskáčte až hore. Tam porazte nepriateľov a máte tu ďalší Vortex.


Farah! Come Back! (90%)

Na mieste, kde ste, sa zachyťte okraja a spustite sa na rímsu pod vami. Postupujte po rímsach doľava, až kým sa dá. Na konci sa spustite dole, na trám pod vami. Na ňom príďte pod tyč, po ktorej sa prehupnite dopredu. Zachytíte sa, tak vylezte do miestnosti. Tam rozrazte drevené dvere a zbehnite k fontáne s vodou života (Water of Life). Potom sa odrazte od steny a skočte na páku visiacu zo stropu. Otvoria sa dvere v strope. Keď visíte na páke, tak skočte na tyč pred vami a na okraj dverí v strope a vylezte hore.
Hore ste opäť pri Vortexe. Na stene pred vami sú rímsy, po ktorých vylezte až hore k vode. Nad vami si všimnite nejakú konštrukciu. Vybehnite po stene a odrazom sa na ňu zachyťte. Oproti vám je plošina s dvoma stĺpmi. Trčí z nej trám, na ktorý doskočte, na stĺpy sa nedá. Po stretnutí s netopiermi, z neho zoskočte na plošinu pod vami. Za dverami sa rozbehnite po ľavej stene a odrážaním sa od stien vyskáčte až na rímsu napravo. Tu sa rozbehnite po stene dohora a tiež odrážaním sa vyskáčte hore. Tu pobite netopierov a navštívte Vortex.


Climbing the Tower of Dawn (93%)

Na pravej stene sa odrazte na tyč nad vami. Z nej vyššie na trám a ešte vyššie na rímsu. Na nej vystúpte na trám a preskočte na ten oproti. Z neho skočte na stenu a odrazom sa vráťte na stĺp pred vami. Z neho skočte na ďalší stĺp. Tu máte pohľad zhora a vidíte dieru nad vami. Otočte sa k stene a odrazom vyskočte hore. Tam naľavo prejdite po rímse, pozor na netopiere. Za ňou sa dostanete medzi dve veže, kde je úzky priestor. Je vám jasné, že treba vyskákať hore odrazmi od stien. Hore na rímse prejdite na trám s vlajkou a preskočte z neho na ten oproti. Prejdite po konštrukcii, pokiaľ sa dá. Na koniec sa spustite dole na tyč pod vami. Po nej sa prerúčkujte doprava. Nad vami tam bude rovnaká konštrukcia, z akej ste zliezli na tyč. Tu sa odrazte od steny a zachyťte sa tej konštrukcie. Tak ako ste prišli, aj odídete. Prejdite konštrukciou a rímsou napravo, preskočte cez trámy s vlajkami a po rímse do úzkeho priestoru medzi dvoma stĺpmi.
Povyskakujte odrazmi od stien a zachyťte sa napravo porušenej steny. Prerúčkujte doprava a po rímsach vylezte, ako sa dá. Z poslednej preskočte na rímsu na stene oproti. Tu po rímsach obíďte vežičku a skočte na tyč s vlajkou. Poprehupujte sa, až sa zachytíte na rozpadnutej veži. Prerúčkujte na jej druhú stranu, aby ste boli chrbtom k stene druhej veže. Teraz odrazmi od stien pozoskakujte dole (Ak vám to nejde, vedzte, že sa to dá. Pre mňa osobne to bola zatiaľ najťažšia vec v hre). Dole vstúpte do veže a stlačte dlaždicu so symbolom. Otvoria sa dvere za mostom, ktorý sa zrúti. Prebehnite po stene a vstúpte. Vnútri lezte hore po rebríkoch a keď končia, tak preskakujte na rebríky za vami. Hore vás čaká súboj. Po boji máte napravo vodu a naľavo za hromadou skál Vortex.


The Setting Sun (95%)

Vylezte na hromadu trosiek, za ktorými ste mali pred chvíľou súboj. Na nich vylezte na stĺp. Zo stĺpu sa prehupnite na tyč. Z nej na druhú, ktorá sa o chvíľu zrúti, tak sa rýchlo prehupnite na konštrukciu pred vami. Po nej prerúčkujte pred dieru v stene, ktorá vznikla po páde druhej tyče. Tu sa rozhúpajte a skočte tam. Prejdite po rímse doprava a tam vyskočte a zachyťte sa výčnelku nad vami. Z neho sa odrazte a skočte na trám za vami. Vylezte naň a prejdite na plošinku, ďalej naľavo. Z nej prebehnite po stene o ďalšie dve plošinky. Potom prejdite po tráme do rozpadnutej veže. Stojte na jej okraji, oproti jedinej stene veže. Tu sa odrazte, skočte na tú stenu a z nej sa odrazte vyššie a takto povyskakujte až na jej vrchol.
Hore máte napravo vodu, ak potrebujete. Naľavo prebehnite po stene. Tu prejdite do vežičky pred vami a z nej do druhej po tráme, ktorý ich spája. Tam prejdite opäť k stene a prebehnite po nej ďalej doľava. Vidíte, že tu nič nie je, len obďaleč je pred stenou stĺp. Prebehnite teda ešte ďalej po stene a odrazte sa od nej na stĺp. Vylezte po ňom a skočte z neho na vežičku za ním. Z nej vylezte po stĺpe, čo je na nej. Zo stĺpu sa prehupnite na tyč a z nej skočte hore na plošinu. Prejdite doprava a rozbehnite sa po stene. Odrazte sa na rebrík. Z rebríka vyššie na stĺp a zo stĺpu sa odrazte do okna. Tu uvidíte animačku s Farah.
Po animačke vás čaká súboj. Po boji automaticky vstúpite do Vortexu.


Honor and Glory (95%)

Keďže v p

 
The best games for Playstation 2